Med konsthändelsepenseln målar du med stiliserade drag med de inställningar som gäller för ett visst händelseläge eller en fixering. Genom att experimentera med olika inställningar för stil, storlek och tolerans kan du simulera texturerna i måleri med olika typer av färger och tekniker.

På samma sätt som för händelsepenseln används ett visst händelseläge eller en viss fixering som källdata för konsthändelsepenseln. Med händelsepenseln återskapar du angivna källdata, medan du med konsthändelsepenseln använder dessa data tillsammans med andra alternativ som du anger för att skapa olika färgtyper och tekniker.

Obs!

Du kan skapa olika visuella effekter genom att experimentera med olika filter eller genom att fylla en bild med en enhetlig färg innan du använder konsthändelsepenseln. Prova även att öka storleken på bilden 4 gånger för att mjuka upp detaljerna.

Photoshop: Verktyget Konsthändelsepensel
Exempel på hur du använder konsthändelsepenseln

A. Original B. Liten pensel C. Stor pensel 
  1. Klicka på det läge eller den fixering i den vänstra kolumnen i panelen Händelser som du vill använda som källa för konsthändelsepenseln. En penselikon visas bredvid källhändelseläget.
  2. Välj verktyget Konsthändelsepensel .
  3. Gör följande i alternativfältet:
    • Välj ett alternativ för penseldragens form på menyn Stil.
    • Ange ett värde i Område för storleken på det område som ska täckas av penseldragen. Ju större storlek, desto större område och fler antal penseldrag.
    • Begränsa områdena där penseldrag kan användas genom att ange ett värde för Tolerans. Med ett lågt toleransvärde kan du skapa ett obegränsat antal penseldrag var som helst i bilden. Med ett högt toleransvärde begränsar du penseldragen till områden som avviker i hög grad från färgen i källäget eller fixeringen.
  4. Måla genom att klicka och dra i bilden.