Obs!

I Photoshop CS6 ingår 3D-funktionerna i Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop CC. Photoshop CC har inte ett separat Extended-erbjudande.

Exponerings- och HDR-toningsförändringarna är avsedda för 32-bitars HDR-bilder men kan även användas på bilder med 16 eller 8 bitar för att skapa HDR-effekter.

Justera HDR-exponering

Exponering utför beräkningar i en linjär färgrymd (gamma 1.0) istället för i den aktuella färgrymden.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på ikonen Exponering  eller en exponeringsförinställning i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Exponering.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Exponering. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Ange något av följande alternativ i panelen Justeringar:

  Exponering

  Justerar högdagrar men har minimal effekt på extrema skuggor.

  Obs!

  Med 32-bitars bilder kan du också använda exponeringsreglaget nedtill i bildfönstret.

  Förflyttning

  Gör skuggor och mellantoner mörkare men har minimal effekt på högdagrarna.

  Gamma

  Justerar bildens gamma. Negativa värden spegelvänds med noll som utgångspunkt (de är fortfarande negativa men justeras som om de vore positiva).

  Med pipetterna justeras bildens luminansvärden. (Nivåpipetterna däremot, påverkar samtliga färgkanaler.)

  • Pipetten Ange svartpunkt anger förskjutningen och konverterar den pixel du klickar på till noll.

  • Pipetten Ange vitpunkt anger exponeringen och konverterar den punkt du klickar på till vit (1.0 för HDR-bilder).

  • Pipetten Mellanton anger exponeringen och gör det värde du klickar på mellangrått.

Justera HDR-toning

Med hjälp av kommandot HDR-toning kan du använda alla kontrast- och exponeringsinställningar för HDR-bilder på enskilda bilder.

Obs!

HDR-toning kräver sammanlagda lager.

 1. Öppna en 32-, 16- eller 8-bitars bild i RGB- eller gråskaleläge.

 2. Välj Bild -> Justeringar -> HDR-toning

  Mer information om de olika inställningarna finns i Alternativ för 16- eller 8-bitars bilder. (De här alternativen i dialogrutan HDR-toning gäller för bilder med alla bitdjup.)