Använda justeringen Färgbalans

Med kommandot Färgbalans ändrar du det övergripande förhållandet mellan färger på en bild, i syfte att göra en generell färgkorrigering.

 1. Se till att den sammansatta kanalen är vald i panelen Kanaler. Det här kommandot är endast tillgängligt när du visar den sammansatta kanalen.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Färgbalans  i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Färgbalans. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Färgbalans. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 3. Välj Skuggor, Mellantoner eller Högdagrar i panelen Egenskaper så att du får det tonomfång där du vill göra korrigeringarna.

 4. (Valfritt) Bevara luminiscens så att bildens luminiscensvärde inte påverkas när du korrigerar färgerna. På så sätt bevarar du bildens tonbalans.
 5. Dra i ett reglage i riktning mot en färg vars andel du vill öka på bilden, eller i riktning från en färg vars andel du vill minska.

  Värdena ovanför färgfälten anger färgförändringarna för kanalerna rött, grönt och blått. (För Lab-bilder anges värden för kanalerna A och B.) Värdena kan ligga mellan -100 och +100.

Ändra färgbalansen med kommandot Fotofilter

Justeringen Fotofilter härmar tekniken att placera ett färgat filter på kamerans lins för att justera färgbalansen och färgtemperaturen på det ljus som släpps igenom linsen och exponerar filmen. Med Fotofilter kan du välja en färg som är förinställd att använda en nyansjustering på en bild. Om du vill använda en egen färgjustering kan du med justeringen Färgfilter ange en färg med hjälp av färgväljaren.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Fotofilter () i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Fotofilter. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Fotofilter. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Välj filterfärgen, antingen ett anpassat filter eller en förinställning, i panelen Egenskaper. För ett anpassat filter väljer du alternativet Färg, klickar på färgrutan och använder färgväljaren till att ange en färg för ett anpassat färgfilter. För ett förinställt filter väljer du alternativet Filter och väljer sedan någon av följande förinställningar på menyn Filter:

  Varmt filter (85 och LBA) eller Svalt filter (80 och LBB)

  Färgomvandlingsfilter som anpassar vitbalansen i en bild. Om en bild togs med en lägre färgtemperatur på ljuset (gulaktigt) gör svalfiltret (80) att bildens färger blir mer blå för att kompensera för belysningens lägre färgtemperatur. Omvänt gäller att om bilden togs i ljus med en högre färgtemperatur (blåaktigt) gör varmfiltret att bildens färger blir varmare för att kompensera för belysningens högre ljustemperatur.

  Varmt filter (81) eller Svalt filter (82)

  Ljusbalanserande filter för mindre justeringar av en bilds färgkvalitet. Varmfiltret (81) gör bilden varmare (mer gul), medan svalfiltret (82) gör bilden svalare (mer blå).

  Enskilda färger

  Gör en nyansjustering i bilden efter den förinställda färg som du väljer. Ditt färgval beror på hur du använder justeringen Fotofilter. Om din bild har en färgskiftning kan du välja en komplementär färg för att neutralisera färgskiftningen. Du kan också använda färger för att åstadkomma speciella färgeffekter eller förbättringar. Färgen Hav simulerar t.ex. den grönblå färg vi associerar med undervattensfoton.

  Kontrollera att Förhandsvisa har markerats om du vill visa resultatet av att använda ett färgfilter. Om du inte vill att bilden ska bli mörkare av att färgfiltret används ska du se till att markera alternativet Bevara luminiscens.

 3. Om du vill justera den mängd färg som används på bilden använder du reglaget Täthet eller anger ett procenttal i rutan Täthet. En högre täthet innebär en starkare färgjustering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy