Fylla banor med färg

En bana som du skapat med ritstiftet blir inte en del av bilden förrän du linjerar eller fyller den. Med kommandot Fyll bana kan du fylla en bana med pixlar med en viss färg, ett bildläge, ett mönster eller ett fyllningslager.

Photoshop: Markerad och fylld bana
Markerad bana (vänster) och fylld bana (höger)

Obs!

När du fyller en bana visas färgvärdet i det aktiva lagret. Kontrollera att ett standard- eller bakgrundslager är aktivt innan du slutför stegen nedan. (Det går inte att fylla en bana när en mask, text, fyllning eller ett smart objektlager är aktivt.)

Fylla en bana enligt de aktuella inställningarna för Fyll bana

 1. Markera banan i panelen Banor.
 2. Klicka på knappen Fyll bana  längst ned i panelen Banor.

Fylla en bana och ange alternativ

 1. Markera banan i panelen Banor.
 2. Fyll banan:
  • Håll ned Alt och klicka på knappen Fyll bana längst ned i panelen Banor.

  • Håll ned Alt och dra banan till knappen Fyll bana.

  • Välj Fyll bana på menyn i panelen Banor. Om den markerade banan är en bankomponent ändras kommandot till Fyll delbana.

 3. För Använd väljer du innehållet för fyllningen. (Se Fylla en markering eller ett lager med färg.)
 4. Ange en opacitet för fyllningen. Om du vill göra fyllningen mer genomskinlig använder du ett lågt procentvärde. Om du använder inställningen 100 % blir fyllningen ogenomskinlig.
 5. Välj ett blandningsläge för fyllningen. (Se Beskrivningar av blandningslägen.)

  Listan Läge innehåller bl.a. läget Radera, som gör att du kan radera innehållet till genomskinlighet. Du måste arbeta i ett annat lager än bakgrundslagret för att kunna använda det här alternativet.

 6. Välj Bevara genomskinlighet om du vill begränsa fyllningen till lagerområden som innehåller pixlar. (Se Låsa lager.)
 7. Välj ett återgivningsalternativ:

  Radie på ludd

  Anger hur mycket luddet ska breda ut sig på markeringsgränsens in- och utsida. Ange ett värde i pixlar.

  Kantutjämning

  Skapar finare övergångar mellan pixlarna i markeringen och omgivande pixlar genom att delvis fylla markeringens kantpixlar.

  Mer information om de här alternativen finns i avsnittet Jämna ut markeringarnas kanter.

 8. Klicka på OK.

Linjera banor med färg

Med kommandot Linjera bana kan du måla banans ramar. Med kommandot Linjera bana kan du skapa ett färgdrag (med de aktuella inställningarna för målarverktygen) som följer vilken bana som helst. Detta kommando skiljer sig helt från ramlinjeeffekten som inte ger samma effekt som något målarverktyg.

Obs!

När du skapar en bana visas färgvärdet i det aktiva lagret. Kontrollera att ett standard- eller bakgrundslager är aktivt innan du slutför stegen nedan. (Du kan inte linjera en bana när en mask, text, fyllning, justering eller ett smart objektlager är aktivt.)

Photoshop: Markerad och streckad bana
Markerad bana (vänster) och linjerad bana (höger)

Linjera en bana enligt de aktuella inställningarna för Linjera bana

 1. Markera banan i panelen Banor.
 2. Klicka på knappen Linjera bana  längst ned i panelen Banor. Varje gång du klickar på knappen Linjera bana förstärks opaciteten i linjen och beroende på penselns grovlek ser linjen tjockare ut.

Linjera en bana och ange alternativ

 1. Markera banan i panelen Banor.
 2. Välj ett målar- eller redigeringsverktyg som du använda för banan. Ange verktygsalternativen i alternativfältet och välj en pensel.

  Information om specifika verktygsinställningar finns i Smeta ut bildområden och Om målarverktyg, alternativ och paneler.

 3. Linjera banan på något av följande sätt:
  • Håll ned Alt och klicka på knappen Linjera bana längst ned i panelen Banor.

  • Håll ned Alt (Windows) och dra banan till knappen Linjera bana.

  • Välj Linjera bana på menyn i panelen Banor. Om den markerade banan är en bankomponent ändras kommandot till Linjera delbana.

 4. Välj ett verktyg i dialogrutan Linjera bana om du inte valde ett redan i steg 2. Välj Simulera tryck för att simulera handmålade penseldrag. Du kan även avmarkera detta alternativ för att skapa rätare och jämnare penseldrag.
 5. Klicka på OK.