Linjaler

Med hjälp av linjaler kan du placera bilder och element exakt. När linjalerna är synliga visas de överst och till vänster i det aktiva fönstret. Markörer på linjalen visar pekarens position när du rör den. Om du vill mäta från en viss punkt på bilden kan du ändra linjalens nollpunkt (markeringen (0, 0) på den övre och den vänstra linjalen). Linjalens nollpunkt bestämmer också stödrastrets nollpunkt.

Visa eller dölj linjaler genom att välja Visa > Linjaler.

Ändra linjalens nollpunkt

 1. (Valfritt) Välj Visa > Fäst mot, och sedan en alternativkombination på undermenyn. Då fästs linjalens nollpunkt vid stödlinjer, segment eller dokumentgränser. Du kan också fästa mot stödrastret.
 2. Peka på linjalernas skärningspunkt i fönstrets övre vänstra hörn och dra diagonalt till bilden. Linjalens nya nollpunkt visas med ett hårkors.

  Obs!

  Du kan fästa linjalens nollpunkt mot skalmarkeringarna genom att hålla ned Skift medan du drar.

  Om du vill återställa linjalens nollpunkt till det ursprungliga läget dubbelklickar du i linjalens övre vänstra hörn.

  Photoshop: Dra linjaler
  Dra och skapa ny nollpunkt

Ändra måttenhet

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en linjal.

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler, eller högerklicka på linjalen och välj en ny enhet på snabbmenyn.

  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar > Enheter & linjaler, eller Kontroll-klicka på linjalen och välj en ny enhet på snabbmenyn.

 2. Välj en måttenhet för linjaler.

  Obs!

  När du ändrar enheterna på panelen Info ändras automatiskt enheterna på linjalerna.

 3. Om du vill ändra punkt/pica-storlek väljer du något av följande alternativ:

  PostScript (72 punkter per tum)

  Ställer in en enhetsstorlek som går att använda vid utskrifter på PostScript-enheter.

  Traditionell

  Använder 72,27 ppi, som vanligtvis används vid utskrifter.

 4. Klicka på OK.