Placera med linjalen

Med linjalen  kan du placera bilder och element exakt. Linjalen används för att beräkna avståndet mellan två punkter på arbetsytan. När du mäter från en punkt till en annan dras en icke utskrivbar linje och följande information visas i alternativfältet och panelen Info:

 • Startpositionen (X och Y)

 • De vågräta (B) och lodräta (H) avstånden mellan x- och y -axlarna

 • Vinkeln mätt relativt mot axeln (L)

 • Den sammanlagda sträckan (D1)

 • De båda sträckorna (D1 och D2) när du använder en gradskiva

  Alla mått utom vinkelmåttet beräknas med den måttenhet som för närvarande är inställd i dialogrutan Enheter & linjaler.

  Om dokumentet har en befintlig mätlinje visas den om du aktiverar linjalen.

Mäta mellan två punkter

 1. Välj linjalen . (Håll ned pipetten om linjalen inte visas.)
 2. Dra från startpunkten till slutpunkten. Håll ned Skift om du vill begränsa verktyget till ändringar om 45°.
 3. Om du vill skapa en gradskiva från en befintlig mätlinje Alt-drar du i vinkel från ena änden av mätlinjen eller dubbelklickar på linjen och drar. Håll ned Skift om du vill begränsa verktyget till en multipel av 45°.

Redigera en mätlinje

 1. Välj linjalen .
 2. Gör något av följande:
  • Ändra storlek på linjen genom att dra ena änden av en befintlig mätlinje.

  • Flytta linjen genom att placera pekaren på linjen bort från någon av slutpunkterna och dra linjen.

  • Du kan ta bort linjen genom att placera pekaren på linjen en bit ifrån någon av slutpunkterna och dra linjen ut ur bilden, eller genom att klicka på Radera i alternativfältet för verktyget.

  Obs!

  Du kan dra ut en mätlinje med en bildfunktion som ska vara lodrät eller vågrät och välja Bild > Bildrotation > Fritt val. Den rotationsvinkel som krävs för att räta upp bilden anges då i dialogrutan Rotera arbetsyta.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy