Du kan använda Oskärpegalleri till att snabbt skapa distinkta fotografiska oskärpeeffekter med intuitiva kontrollera i bilden.

Alla oskärpeverktyg har intuitiva reglage på bilden för att använda och kontrollera oskärpeeffekten. När oskärpejusteringarna är klara kan du använda Bokeh-reglagen för att anpassa oskärpeeffekten som helhet. Photoshop visar en förhandsvisning i naturlig storlek i realtid när du arbetar i oskärpegalleriet.

Välj Filter > Oskärpegalleri och markera sedan önskad effekt.

Mer information om andra oskärpeeffekter finns i Justera bildens skärpa och oskärpa.

Obs!

För linsoskärpa (oskärpa i fältdjup, irisoskärpa, och lutning/förskjutning-oskärpa) trycker du på M för att visa oskärpemasken som har använts på bilden. De svarta områdena har ingen oskärpa, medan ljusare områden visar mängden oskärpa som använts på bilden.

Oskärpa i fält

Använd Oskärpa i fält för att gradvis bygga upp oskärpa genom att definiera flera oskärpepunkter med olika mängd oskärpa. Lägg till flera stift i bilden och ange en mängd oskärpa för varje stift.

Slutresultatet blir en kombinerad effekt av alla oskärpestift i bilden. Du kan till och med lägga till stift utanför bilden för att få oskärpa i hörnen.

 1. Välj Filter > Oskärpegalleri > Oskärpa i fält.

  Ett stift för Oskärpa i fält har placerats på bilden. Klicka på bilden för att lägga till ytterligare oskärpestift.

 2. Klicka på en punkt för att markera den och gör något av följande:

  • Dra i oskärpehandtaget för att öka eller minska oskärpan. Du kan även använda verktygspanelen för oskärpa för att ange oskärpevärde.
  • Dra stiftet till en ny plats.
  • Tryck på Delete för att ta bort det.
  Photoshop: Oskärpa i fält-stift
  Oskärpa i fält-stift

  A. Omarkerat oskärpestift B. Markerade oskärpestift 

Oskärpa i iris

Använd Oskärpa i iris för att simulera en grund skärpedjupseffekt i bilden oberoende av vilken kamera eller objektiv du har använt. Du kan även definiera flera fokuspunkter, en effekt som är nästan omöjlig att uppnå med traditionella kameratekniker.

 1. Välj Filter > Oskärpegalleri > Oskärpa i iris.

  Stiftet för Oskärpa i iris är placerad i bilden. Klicka på bilden för att lägga till ytterligare oskärpestift.

  Photoshop: Oskärpa i iris
  A. Yta med skärpa B. Tonad yta C. Yta med oskärpa 
 2. Dra handtagen för att omdefiniera de olika ytorna.

 3. Dra i oskärpehandtaget för att öka eller minska oskärpan. Du kan även använda verktygspanelen för oskärpa för att ange oskärpevärde.

Lutning/förskjutning

Använd Lutning/förskjutning för att simulera en bild som tagits med ett objektiv med lutning/förskjutning. Den här specialeffekten definierar ytor med skärpa och tonas sedan ut till oskärpa i kanterna. Effekten Lutning/förskjutning kan användas till att simulera foton av miniatyrobjekt.

 1. Välj Filter > Oskärpegalleri > Lutning/förskjutning.

  Oskärpestiftet för Lutning/förskjutning placeras i bilden. Klicka på bilden för att lägga till ytterligare oskärpestift.

  Photoshop: Oskärpestift för Lutning/förskjutning
  A. Yta med skärpa B. Tonad yta C. Yta med oskärpa 
 2. Dra i oskärpehandtaget för att öka eller minska oskärpan. Du kan även använda verktygspanelen för oskärpa för att ange oskärpevärde.

 3. Gör så här för att definiera de olika ytorna:

  • Dra i linjerna för att flytta dem.
  • Dra i handtagen och rotera.

Banoskärpa

Med banoskärpeeffekter kan du återskapa rörelseoskärpa utmed banor. Du kan även reglera formen och mängden oskärpa. Photoshop sätter automatiskt samman effekten av flera slags banoskärpa som har använts på en bild.

Photoshop: Exempel på banoskärpa
Exempel på banoskärpa

Följ stegen nedan:

 1. Välj Filter > Oskärpegalleri > Banoskärpa.
 2. I verktygspanelen Oskärpa, under avsnittet Banoskärpa anger du om du vill använda en Grundläggande oskärpa eller en oskärpa i form av Synkroniserad fördröjning av blixt. En oskärpa i form av Synkroniserad fördröjning av blixt simulerar effekten av en avfyrad blixt i slutet av exponeringen.
 1. Använd reglagen på bilden med steg 4-8 i den här proceduren.
 2. Ange följande inställningar:

Hastighet

Justera reglaget Hastighet för att ange mängden banoskärpa som du vill använda på bilden. Hastighetsinställningen används på samtlig banoskärpa i bilden.

Avsmalna

Justera reglaget om du vill ange värdet för avsmalningen. Ett högre avsmalningsvärde tar bort oskärpespåret gradvis.

 1. Vid behov kan du avmarkera Centrerad oskärpa. Du kan avmarkera det här alternativet om du vill använda en mer riktad rörelseoskärpa.

  Alternativet Centrerad oskärpa bidrar till att skapa stabil oskärpa genom att centrera formoskärpan för alla pixlar på den pixeln.
 1. I fliken Effekter för rörelseoskärpa anger du följande inställningar:

Stroboskopblixtar

Ange antalet exponeringar för den virtuella stroboskopblixten.

Stroboskopstyrka

Ange mängden oskärpa som visas mellan exponeringar av stroboskopblixtar. Stroboskopstyrka styr balansen mellan omgivningsljuset och den virtuella stroboskopblixten.

Ingen stroboskopeffekt visas om du sätter stroboskopstyrkan till 0 %. Då visas bara kontinuerlig oskärpa. När du å andra sidan sätter stroboskopstyrkan till 100 % blinkar stroboskopet i full styrka, men ingen kontinuerlig oskärpa visas mellan blixtexponeringarna. Medelstark stroboskopstyrka skapar en blandning mellan individuella stroboskopblixtar med kontinuerlig oskärpa.

 1. Om det behövs justerar du mängden oskärpa vid ändpunkterna.
 2. Alternativt justerar du oskärpeformens stödlinjer. Välj Redigera oskärpeformer för att visa stödlinjer.
 3. I oskärpeverktygets alternativfält klickar du på OK för att använda effekten banoskärpa.

Få dina foton att se levande ut med hjälp av filtret Banoskärpa i Photoshop

Få dina foton att se levande ut med hjälp av filtret Banoskärpa i Photoshop
Få dina foton att se levande ut med hjälp filtret Banoskärpa i Photoshop
photo
Greg Benz

Tips för att arbeta med reglage på bilden

Du kan använda kontrollerna på bilden för att enkelt skapa banoskärpa.

Med kontrollerna kan du först ange en bana för oskärpan (blå). Sedan kan du ange en kurva för banan och därigenom skapa nya kurvpunkter i banan. När banan har angivits kan du definiera oskärpeformens stödlinjer (röda).

Photoshop: Definiera bana för oskärpan
Definiera en bana för oskärpan.

A. Startpunkt för oskärpan B. Kurvpunkt skapad medan en bana angavs C. Slutpunkt för banan med oskärpemängdens kontrollhjul 


Photoshop: Definiera oskärpeformens stödlinjer
Definiera oskärpeformens stödlinjer (lägg märke till de röda pilarna).

A. Oskärpeformens stödlinjer 

Ändra oskärpebana och oskärpeformens stödlinjer

 • Klicka på en ändpunkt för att välja den.
 • Dubbelklicka på en ändpunkt för att visa oskärpeformens röda stödlinjer. Du kan även välja Redigera oskärpeformer i panelen Oskärpeverktyg för att visa stödlinjerna.
 • Dra i slutpunkterna för att förlänga oskärpans bana.
 • Kommando-/Ctrl-klicka på en slutpunkt för att minska dess oskärpeforms stödlinje till noll.
 • Håll muspekaren nära en vald slutpunkt för att visa oskärpemängdens kontrollhjul.
 • Alt-klicka på en kurvpunkt utmed oskärpebanan för att ändra den till en hörnpunkt. Alt-click på en hörnpunkt för att ändra tillbaka den till en kurvpunkt.
 • Skift-dra den röda oskärpeformen för att flytta båda oskärpeformerna för banan tillsammans.
 • Kommando-/Ctrl-dra för att flytta en banoskärpa.
 • Alt+Kommando-/Alt+Ctrl-dra för att kopiera en banoskärpa.
 • Om du vill ta bort en banoskärpa väljer du en slutpunkt och trycker på Delete.

Snurra oskärpa

Vid användning av effekten Snurra oskärpa kan du rotera och göra bilden oskarp omkring en eller flera punkter. Snurra oskärpa är en radiell oskärpa som mäts i grader. I Photoshop kan du arbeta med centrerade punkter, oskärpestorlekar och former och övriga inställningar medan du ser en förhandsvisning av ändringarna.

Photoshop: Snurra oskärpa
Snurra oskärpa pågår

A. Originalbild B. Snurra oskärpa (oskärpevinkel: 15°, stroboskopstyrka: 50 %, stroboskopblixtar: 2, varaktighet för stroboskopblixt: 10°) C. Snurra oskärpa (oskärpevinkel: 60°; stroboskopstyrka: 100 %; Stroboskopblixtar: 4; varaktighet för stroboskopblixt: 10°) 

Följ dessa anvisningar:

 1. Välj Filter > Oskärpegalleri > Snurra oskärpa.
 2. I verktygspanelen Oskärpa under avsnittet Snurra oskärpa använder du reglaget för Oskärpevinkeln för att variera mängden oskärpa. Du kan antingen ange ett vinkelvärde (0-360°) eller justera reglaget. Du kan också justera mängden oskärpa med överläggsreglage.
Photoshop: Variera mängden oskärpa
Variera mängden oskärpa med hjälp av överläggskontrollerna.

 1. Ange följande inställningar på fliken Effekter för rörelseoskärpa i panelen Oskärpeeffekter:

Stroboskopblixtar

Ange antalet exponeringar för den virtuella stroboskopblixten

Stroboskopstyrka

Ange mängden oskärpa som visas mellan exponeringar av stroboskopblixtar. Stroboskopstyrka styr balansen mellan omgivningsljuset och den virtuella stroboskopblixten.

Ingen stroboskopeffekt visas om du sätter stroboskopstyrkan till 0 %. Då visas bara kontinuerlig oskärpa. När du å andra sidan sätter stroboskopstyrkan till 100 % blinkar stroboskopet i full styrka, men ingen kontinuerlig oskärpa visas mellan blixtexponeringarna. Medelstark stroboskopstyrka skapar en blandning mellan individuella stroboskopblixtar med kontinuerlig oskärpa.

Varaktighet för stroboskopblixt

Gör att du kan ange i grader hur lång en stroboskopblixts exponering ska vara. Varaktighet för stroboskopblixt styr längden på oskärpan för varje blixts exponering angett i vinkelavstånd utmed omkretsen.

 1. I verktygspanelen Oskärpa klickar du på OK för att utföra effekten Snurra oskärpa.

Obs!

Du kan avaktivera förhandsvisningen från verktygspanelen Oskärpa.

Obs!

Photoshop blandar automatiskt effekter från flera snurroskärpor som definierats för en bild.

Tips på hur du arbetar med överläggsreglagen

Överläggsreglagen i anvisningarna nedan är tillgängliga för effekten Snurra oskärpa.

Photoshop: Överläggskontroller för Snurra oskärpa
Överläggskontroller för effekten Snurra oskärpa.

A. Rotationspunkt B. Ring med oskärpa C. Luddhandtag D. Ellipshandtag 
 • Lägg till en ny snurra oskärpa-effekt genom att klicka på önskad plats i bilden.
 • Om du vill duplicera en snurroskärpa använder du följande kortkommandon:
  (Windows) Alt+Ctrl-dra
  (macOS) Alt+Kommando-dra
 • Ändra storlek på ellipsen enhetligt genom att dra en ellipsgräns.
 • Ta bort snurra oskärpa genom att trycka på Delete medan snurra oskärpa är markerat.
 • Om du vill flytta en rotationspunkt från mitten använder du följande kortkommandon:
  (Windows) Alt-dra
  (macOS) Alt-dra

  Det kan vara användbart att återställa rotationspunkten när du arbetar med föremål som visas i vinkel.
 • Tryck på och håll ned H om du vill dölja överläggsreglagen tillfälligt.

Oskärpeeffekter

Du kan förbättra bilden som helhet genom att styra utseendet på delar som är i oskärpa eller inte i fokus. Ange Bokeh-parametrarna för att få en bra helhetseffekt.

I panelen Oskärpeeffekter anger du värde för följande:

Ljus Bokeh

Gör ytor som inte är i fokus eller områden med oskärpa i bilden ljusare.

Bokehfärg

Lägger till mer levande färger på ljusa ytor som inte är utbrända till vitt.

Ljust intervall

Bestäm det tonomfång som inställningarna påverkar.

Återställa brus i oskarpa områden

När du har använt en effekt i oskärpegalleriet kan det oskarpa området i bilden ibland se konstgjort eller onaturligt ut. Du kan återställa grynighet eller brus i oskarpa bildområden så att de ser mer realistiska ut.

Photoshop: Återställ grynighet/brus
Återställa grynighet eller brus så att oskarpa områden ser mer realistiska ut

Så här återställer du bruset när du har använt oskärpekontrollerna för att åstadkomma den initiala effekten:

 1. Markera kryssrutan i det övre högra hörnet på fliken Brus i panelen Effekter. Du kan när som helst avmarkera den här kryssrutan för att ångra brus som tidigare har lagts till i det oskarpa bildområdet.
 2. Välj typ av brus du vill använda på det oskarpa området:

  Jämn: Samma som bruset som läggs till med alternativet Filter > Brus > Lägg till brus > Jämn.
  Gaussisk: Samma som det brus som läggs till med alternativet Filter > Brus > Lägg till brus > Gaussisk.
  Kornigt: Samma som det brus som läggs till med alternativet Lägg till kornighet i Camera Raw.

 3. Ange följande inställningar:

  Mängd: Matchar mängden brus med bruset i delar av bilden som inte har oskärpa. Justera skjutreglaget mellan 0 och 100 %
  Storlek:(endast för kornigt brus) Styr brusets partikelstorlek
  Grovhet:(endast för kornigt brus) Styr kornighetens regelbundenhet. Dra åt vänster (under 50 %) för att göra kornigheten jämnare. Dra åt höger (över 50 %) för att göra kornigheten ojämnare.
  Färg: Graderat skjutreglage som anger i hur stor utsträckning bruset färgas. Om du vill göra bruset monokromt - liknande den effekt du får genom att aktivera alternativet Monokrom i dialogrutan Lägg till brus (Filter > Brus > Lägg till brus) - drar du skjutreglaget till 0 %. 
  Högdager: För bättre matchning av skuggor och högdagrar - reducerar bruset i bildens markerade ytor. Justera skjutreglaget mellan 0 och 100 %.

Obs!

Photoshop sparar inställningarna för en typ av brus om du växlar fram och tillbaka mellan olika brustyper. Till exempel, när du växlar från kornigt till gaussiskt brus och sedan tillbaka till kornigt.

Nu har oskärpeeffekterna i oskärpegalleriet stöd för smarta objekt och kan användas icke-förstörande som smarta filter. Den här funktionen stöder även videolager med smarta objekt. Så här använder du en oskärpeeffekt som ett smart filter:

 1. Markera ett smart objektlager på panelen Lager och gör något av följande:

 2. Välj Filter > Oskärpegalleri och markera sedan önskad effekt.

Mer information om Smarta filter finns i Använda smarta filter.

Se även