Visa dialogrutan Segmentalternativ

Gör något av följande:

 • Dubbelklicka på ett segment med segmentmarkeringsverktyget . (Om verktyget inte visas håller du ned Beskär- eller Segmentverktyget.)
 • Kontrollera att segmentmarkeringsverktyget är aktivt och klicka på knappen Segmentalternativ i alternativfältet. Den här metoden finns inte i dialogrutan Spara för webben och enheter.

Ange en segmentinnehållstyp

Du kan ange hur segmentinformation ska visas i en webbläsare när den exporteras med en HTML-fil. Vilka alternativ som finns tillgängliga varierar beroende på vilken segmenttyp du arbetar med.

 • Bildsegment innehåller bilddata. Det här är standardinnehållstypen.

 • Med Ingen bild-segment kan du skapa tomma tabellceller som kan fyllas med text eller en enhetlig färg. Du kan ange HTML-text i ett segment av typen Ingen bild. Om du använder alternativet Texten är HTML i dialogrutan Spara för webb och enheter tolkas texten som HTML-kod när den visas i en webbläsare. Segment av typen Ingen bild exporteras inte som bilder och kan förhandsvisas i en webbläsare.

Obs!

Om du anger alternativ för ett automatiskt segment konverteras segmentet till ett användarsegment.

 1. Markera ett segment. Om du arbetar i Photoshop dubbelklickar du på segmentet med segmentmarkeringsverktyget så att dialogrutan Segmentalternativ visas.
 2. Markera en segmenttyp på snabbmenyn Typ i dialogrutan Segmentalternativ.

Ändra namn på ett segment

När du lägger till segment till en bild kan det vara bra att ändra namn på segmenten beroende på deras innehåll. Som standard får användarsegment namn enligt inställningarna i dialogrutan Utdatainställningar. (Se Utdatainställningar för webbgrafik.)

 1. Markera ett segment och dubbelklicka på det med segmentmarkeringsverktyget så visas dialogrutan Segmentalternativ. Ange ett nytt namn i textrutan Namn i dialogrutan Segmentalternativ.

  Obs!

  Textrutan Namn är inte tillgänglig för segmentinnehåll av typen Ingen bild.

Välja en bakgrundsfärg för segment

Du kan välja en bakgrundsfärg som ska användas för att fylla segmentets genomskinliga område (för segment av typen Bild) eller hela segmentet (för segment av typen Ingen bild).

Den valda bakgrundsfärgen visas inte i Photoshop, utan du måste förhandsvisa bilden i en webbläsare om du vill se effekten när du väljer en bakgrundsfärg.

 1. Markera ett segment. Om du arbetar i dialogrutan Spara för webben och enheter i Photoshop dubbelklickar du på segmentet med segmentmarkeringsverktyget för att öppna dialogrutan Segmentalternativ.
 2. Markera en bakgrundsfärg på snabbmenyn Bakgrundsfärg i dialogrutan Segmentalternativ. Välj Ingen, Projektionsyta, Vit, Svart eller Annan (med färgväljaren).

Om du tilldelar en URL-adress till ett segment blir hela segmentområdet en länk på den färdiga webbsidan. När en användare klickar på länken visar webbläsaren den angivna URL-adressen och målramen. Det här alternativet är bara tillgängligt för segment av typen Bild.

 1. Markera ett segment. Om du arbetar i Photoshop dubbelklickar du på segmentet med segmentmarkeringsverktyget så att dialogrutan Segmentalternativ visas.
 2. Skriv en URL-adress i textrutan URL i dialogrutan Segmentalternativ. Du kan ange en relativ URL-adress eller en absolut (fullständig) URL-adress. Om du anger en absolut URL-adress måste du se till att inkludera rätt protokoll (t.ex. http://www.adobe.com, inte www.adobe.com). Mer information om hur du använder relativa och fullständiga URL-adresser finns i HTML-handböcker.
 3. Om du vill kan du ange namnet på en målram i textrutan Mål:

  _blank

  Visar den länkade filen i ett nytt fönster samtidigt som det ursprungliga webbläsarfönstret fortsätter att vara öppet.

  _self

  Visar den länkade filen i samma ram som den ursprungliga filen.

  _parent

  Visar den länkade filen i dess egen överordnade ramuppsättning. Använd det här alternativet om HTML-dokumentet innehåller ramar och den aktuella ramen är en underordnad ram. Den länkade filen visas i den aktuella överordnade ramen.

  _top

  Ersätter hela webbläsarfönstret med den länkade filen och tar bort alla aktuella ramar. Namnet måste överensstämma med ett ramnamn som definierats i HTML-filen för dokumentet tidigare. När en användare klickar på länken visas den angivna filen i den nya ramen.

  Obs!

  Mer information om ramar finns i HTML-handböcker.

Ange webbläsarmeddelanden och Alt-text

Du kan ange vilka meddelanden som ska visas i webbläsaren. Alternativen är bara tillgängliga för bildsegment och visas bara i exporterade HTML-filer.

 1. Markera ett segment. Om du arbetar i Photoshop dubbelklickar du på segmentet med segmentmarkeringsverktyget så att dialogrutan Segmentalternativ visas.
 2. Skriv önskad text i dialogrutan Segmentalternativ.

  Meddelandetext

  Ändrar standardmeddelandet i statusraden i webbläsaren för ett eller flera markerade segment. Som standard visas segmentets URL-adress.

  Alt-märke/Alt

  Anger en alternativ text för ett eller flera markerade segment. Alt-texten visas i stället för segmentbilden i webbläsare som inte kan visa bilder. Den visas också i stället för bilden medan den hämtas och som en beskrivning när du pekar på bilden i vissa webbläsare.

Lägga till HTML-text till ett segment

Om du väljer ett segment av typen Ingen bild kan du ange text som ska visas i segmentområdet på den slutliga webbsidan. Det här kan vara oformaterad text eller text som formaterats med HTML-taggar av standardtyp. Du kan också välja alternativ för lodrät och vågrät justering. Mer information om särskilda HTML-taggar finns i HTML-handböcker.

HTML-text visas inte i dokumentfönstret, utan du måste använda en webbläsare om du vill förhandsvisa texten. Var noga med att förhandsvisa HTML-text i olika webbläsare, på olika operativsystem och med olika webbläsarinställningar så att du ser om texten visas rätt på webben.

Obs!

Mängden text i ett Ingen bild-segment kan påverka layouten i en exporterad sida.

 1. Markera ett segment. Dubbelklicka på segmentet med segmentmarkeringsverktyget så visas dialogrutan Segmentalternativ. Om du vill ange fler formateringsalternativ dubbelklickar du på segmentet i dialogrutan Spara för webben och enheter.
 2. Välj Ingen bild från menyn Segmenttyp i dialogrutan Segmentalternativ.
 3. Skriv den önskade texten i textrutan.
 4. (Endast för dialogrutan Spara för webben och enheter) Om texten innehåller HTML-formateringstaggar markerar du alternativet Texten är HTML. Om du inte markerar det här alternativet ignoreras HTML-taggar och all text visas som oformaterad text på den slutliga webbsidan.
 5. (Endast för dialogrutan Spara för webben och enheter) Om du vill kan du markera alternativ under Celljustering i dialogrutan:

  Standard

  Använder webbläsarens standardalternativ för vågrät justering.

  Vänster

  Justerar texten till segmentområdets vänstra sida.

  Centrera

  Justerar texten till segmentområdets mitt.

  Höger

  Justerar texten till segmentområdets högra sida.

  Standard

  Använder webbläsarens standardalternativ för lodrät justering.

  Överkant

  Justerar texten till segmentområdets överkant.

  Baslinje

  Anger en gemensam baslinje för den första textraden i celler i samma rad (i HTML-tabellen som skapas). Alternativet Baslinje måste användas för alla celler i raden.

  Mittersta

  Centrerar texten lodrätt i segmentområdet.

  Nederkant

  Justerar texten till segmentområdets nederkant.