How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop

How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop
I den här videofilmen visar hur du får åtkomst till en textmotor för Mellanöstern så att du kan använda de funktioner som stöder arabiska och hebreiska.
David Mohr

Aktivera funktioner för Mellanöstern

Följ de här stegen för att se de textalternativ som finns för Mellanöstern i Photoshops gränssnitt:

  1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Text (Mac OS).
  2. Välj Mellanöstern i avsnittet Välj textmotoralternativ.
  3. Klicka på OK och starta om Photoshop.
  4. Välj Text > Språkalternativ > Mellanösternfunktioner.

Textriktning

Du kan göra textriktningen höger till vänster till standard när du vill skapa innehåll på arabiska och hebreiska. Du kan nu enkelt växla mellan de två riktningarna när du arbetar med dokument som innehåller text som läses från vänster till höger.

Välj styckeriktning i panelen Stycke.

Photoshop: Välja styckeriktning
Val av styckeriktning (bilden visar en InDesign-panel)

Siffertyper

När du skriver på arabiska eller hebreiska kan du välja vilken siffertyp du vill använda. Du kan välja mellan arabiska, hindi och persiska.

I arabiska versioner av Photoshop är siffror på hindi markerade som standard; i hebreiska versioner är arabiska siffror markerade. Vid behov kan du emellertid ändra siffertyperna manuellt:

  1. Markera siffrorna i texten.
  2. Välj önskat teckensnitt på menyn Siffror i panelen Tecken.
Photoshop: Välja siffertyper
Val of siffertyp (bilden visar en InDesign-panel).

Automatisk kashidainfogning

Text på arabiska justeras genom att kashidatecken läggs till. De arabiska tecknen blir längre när kashidatecken läggs till. Mellanrum ändras inte. Du kan använda automatisk kashidainfogning till att justera arabiska textstycken.

Markera stycket och välj därefter ett alternativ från snabbmenyn Infoga kashida längst ned till höger i panelen Stycke: Ingen, Kort, Medel, Lång eller Stilistisk.

Obs! Kashidatecken infogas enbart i stycken med helt justerade marginaler.

Du kan använda kashidatecken på en grupp av tecken genom att markera tecknen i dokumentet och sedan välja Text > Språkalternativ > Kashida.

Ligaturer (OpenType-teckensnitt)

Med vissa OpenType-teckensnitt kan du automatiskt använda ligaturer på arabiska och hebreiska teckenpar. Ligaturer är typografiska ersättningstecken för vissa bokstavspar.

  1. Markera text.
  2. Klicka på ikonen för Standard eller Mjuka ligaturer ovanför språk- och kantutjämningsmenyerna i panelen Tecken.

Mjuka ligaturer erbjuder mer dekorativa alternativ som stöds av vissa teckensnitt.

Photoshop: Avstavningsalternativ
Avstavningsalternativ (bilden visar en InDesign-panel)

Justeringsalternativ

Ett teckensnitt kan ha alternativa former av vissa bokstäver, vanligtvis för stilistiska eller kalligrafiska ändamål. I sällsynta fall används justeringsalternativen för att justera stycken som innehåller dessa former.

Justeringsalternativ kan aktiveras på teckennivå, men endast om teckensnittet stöder den funktionen. Längst ned i panelen Tecken väljer du Justeringsalternativ.

Följande arabiska teckensnitt innehåller justeringsalternativ: Adobe Arabic, Myriad Arabic och Adobe Naskh.

Följande hebreiska teckensnitt innehåller justeringsalternativ: Adobe Hebrew och Myriad Hebrew.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy