Översikt över panelen Färg

I panelen Färg (Fönster > Färg) visas färgvärdena för de aktuella för- och bakgrundsfärgerna. Med hjälp av reglagen i panelen Färg kan du redigera för- och bakgrundsfärgerna baserat på olika färgmodeller. Du kan också välja en för- eller bakgrundsfärg från det spektrum av färger som visas i färgrampen längst ned i panelen.

Photoshop: Panelen Färg
Panelen Färg

A. Förgrundsfärg B. Bakgrundsfärg C. Reglage D. Färgramp 

Följande varningar kan visas i panelen Färg när du väljer en färg:

 • Ett utropstecken i en triangel visas ovanför och till vänster om färgrampen när du väljer en färg som inte kan skrivas ut med CMYK-färg.

 • En fyrkant visas ovanför och till vänster om färgrampen när du väljer en färg som inte är webbsäker.

Byta färgmodell för reglagen i panelen Färg

 1. Välj ett reglagealternativ på menyn i panelen Färg.

Ändra det spektrum som visas i panelen Färg

 1. Välj ett alternativ på menyn i panelen Färg:
  • RGB-spektrum, CMYK-spektrum eller Gråskaleramp om du vill visa spektrumet för den angivna färgmodellen.

  • Aktuella färger om du vill visa färgspektrumet mellan den aktuella förgrundsfärgen och den aktuella bakgrundsfärgen.

 2. Om du endast vill visa webbsäkra färger väljer du Gör ramp webbsäker.

  Obs!

  Om du vill ändra färgspektrumet snabbt, håller du ned Skift och klickar på färgrampen tills du ser det spektrum som du vill använda.

Markera en färg i panelen Färg

 1. Klicka i rutan förgrunds- eller bakgrundsfärg i panelen Färg för att aktivera den (med svarta konturer)

  Obs!

  När rutan Bakgrundsfärg är aktiv i panelen Färg, ändras bakgrundsfärgen som standard via pipettverktyget.

 2. Gör något av följande:
  • Dra färgreglagen. Som standard ändras färgen på reglagen när du drar dem. Du kan förbättra programmets prestanda genom att stänga av den här funktionen. Avmarkera i så fall alternativet Dynamiska färgreglage under Allmänt i dialogrutan Inställningar.

  • Ange värden bredvid färgreglagen.

  • Klicka på färgmarkeringsrutan, välj en färg med färgväljaren och klicka på OK.

  • Peka på färgrampen (pekaren ändrar utseende till en pipett) och ta ett färgprov genom att klicka. Håll ned Alt och klicka för att använda provet i den inaktiva färgmarkeringsrutan.

Markera en färg i panelen Färgrutor

I panelen Färgrutor (Fönster > Färgrutor) lagras färger som används ofta. Du kan lägga till eller ta bort färger i panelen, eller visa olika färgbibliotek för olika projekt.

 • Om du vill välja en förgrundsfärg, klickar du på en färg i panelen Färgrutor.
 • Om du vill välja en bakgrundsfärg håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på en färg i panelen Färgrutor.

Obs!

Ändra hur färgrutorna visas genom att välja ett alternativ på menyn i panelen Färgrutor.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy