En vektormask är en upplösningsoberoende bana som klipper ut innehållet i lagret. Vektormasker är mer exakt än de som skapas med pixelbaserade verktyg. Vektormasker skapar du med ritstifts- eller formverktygen. Mer information om hur du arbetar med pennan eller formverktygen finns i Rita.

Lägga till en vektormask som visar eller gömmer hela lagret

 1. Markera det lager du vill lägga till en vektormask för i panelen Lager.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Lager > Vektormask > Visa alla för att skapa en vektormask som visar hela lagret.
  • Välj Lager > Vektormask > Dölj alla att skapa en vektormask som döljer hela lagret.

Lägga till en vektormask som visar innehållet i en form

 1. Markera det lager du vill lägga till en vektormask för i panelen Lager.

 2. Markera en bana, eller rita en arbetsbana med något av form- eller ritstiftsverktygen.

  Obs!

  Om du vill skapa en bana med ett formverktyg klickar du på ikonen Banor i alternativfältet för formverktyg.

 3. Klicka på knappen Vektormask på panelen Masker, eller välj Lager > Vektormask > Aktuell bana.

Redigera en vektormask

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller den vektormask som ska redigeras.
 2. Klicka på Vektormask i panelen Egenskaper eller klicka på miniatyrbilden i panelen Banor. Ändra därefter formen med hjälp av form- och ritstiftsverktygen eller direktmarkeringsverktygen. Se Redigera banor.

Ändra vektormaskopacitet eller luddmaskkanter

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller vektormasken.
 2. Klicka på Vektormask i panelen Egenskaper.

 3. Justera maskens opacitet genom att dra täthetsreglaget, eller lägg till ludd i maskens kanter genom att dra luddreglaget. Mer information finns i Justera maskens opacitet eller kanter.

Ta bort en vektormask

 1. Markera på panelen Lager det lager som innehåller vektormasken.
 2. Klicka på Ta bort mask () i panelen Egenskaper.

Avaktivera eller aktivera en vektormask

 1. Gör något av följande:
  • Markera lagret för den vektormask du vill avaktivera eller aktivera och klicka på Avaktivera/aktivera mask () i panelen Egenskaper.
  • Skift-klicka på vektormaskens miniatyrbild på panelen Lager.
  • Markera lagret med den vektormask du vill avaktivera eller aktivera och välj Lager > Vektormask > Avaktivera eller Lager > Vektormask > Aktivera.

  När masken är avaktiverad visas ett rött kryss över maskens miniatyrbild i panelen Lager och lagerinnehållet visas utan maskeringseffekter.

Konvertera en vektormask till en lagermask

 1. Markera lagret med den vektormask som du vill konvertera och välj Lager > Rastrera > Vektormask.

  Obs!

  När en vektormask har rastrerats kan den inte konverteras tillbaka till ett vektorobjekt.