Använda justeringen Autokontrast

Med kommandot Autokontrast justeras bildkontrasten automatiskt. Eftersom kanalerna inte korrigeras individuellt när du använder funktionen Autokontrast, medför detta inte några färgförändringar. Skugg- och högdagervärdena i en bild klipps ur och sedan kopplas de återstående ljusaste och mörkaste pixlarna i bilden till rent vit (nivå 255) och rent svart (nivå 0). Detta gör att högdagrarna ser ljusare ut och skuggorna ser mörkare ut.

Som standard ignoreras de första 0,5 % av varje ytterlighetsvärde när bildens ljusaste och mörkaste bildpunkt identifieras. Du kan ändra denna standardinställning med alternativen för Automatisk färgkorrigering i dialogrutorna Nivåer och Kurvor.

Med Autokontrast kan du förbättra utseendet på många fotografier och andra bilder med kontinuerlig tonskala. Enfärgade bilder förbättras inte.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager och välj antingen Nivåer eller Kurvor. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Autokontrast för att direkt använda justeringen på bildlagret. Kom ihåg att information går förlorad om du använder den här metoden, samt att tillämpningen är automatisk. Du kan inte justera något av alternativen i följande steg.

 2. Alt-klicka på Auto i panelen Egenskaper.

 3. Välj Förbättra monokrom kontrast under Algoritmer i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.
 4. Ange de skuggor och högdagrar som faller bort, och justera även mellantonernas målfärg.
 5. Klicka på OK för att använda Autokontrast.

Ta bort en färgskiftning med Automatisk färg

Med Automatisk färg anger du kontrast och färg i en bild genom att söka i bilden för att identifiera skuggor, mellantoner och högdagrar. Som standard neutraliserar Automatisk färg mellantonerna med hjälp av målfärgen RGB 128 och skugg- och högdagerpixlarna klipps ur med 0,5 %. Du kan ändra dessa standardvärden i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager och välj antingen Nivåer eller Kurvor. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Automatisk färg för att direkt använda justeringen på bildlagret. Kom ihåg att information går förlorad om du använder den här metoden, samt att den är automatisk. Du kan inte justera något av alternativen i följande steg.

 2. Alt-klicka på Auto i panelen Egenskaper.

 3. Välj alternativet Sök mörka och ljusa färger under Algoritmer i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.
 4. Välj alternativet Fäst neutrala mellantoner.
 5. Ange de skuggor och högdagrar som faller bort, och justera även mellantonernas målfärg.
 6. Klicka på OK för att använda Automatisk färg.

Ange alternativ för automatisk justering

Alternativen för automatisk färgkorrigering kontrollerar de automatiska färgtons- och färgkorrigeringar som finns tillgängliga i både Nivåer och Kurvor. De kontrollerar också inställningarna för kommandona Automatisk toning, Autokontrast och Automatisk färg. Alternativen för automatisk färgkorrigering gör att du kan ange urklippningsprocent för skuggor och högdagrar, samt tilldela färgvärden till skuggor, mellantoner och högdagrar.

Du kan använda inställningarna vid enskild användning av justering för Nivåer eller Kurvor, eller så kan du spara inställningarna som standardvärden när du använder Automatisk toning, Autokontrast, Automatisk färg och alternativet Auto i Nivåer och Kurvor.

Photoshop: Alternativ för automatisk färgkorrigering
Dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering

A. Alternativ för automatisk kontrast B. Alternativ för automatiska nivåer C. Alternativ för automatisk färg D. Ange målfärger, svartpunkt och vitpunkt 
 1. Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.
 2. Alt-klicka på Auto i panelen Egenskaper.

 3. Ange den algoritm som du vill att Photoshop ska använda för att ange det allmänna tonomfånget i en bild:

  Förbättra monokrom kontrast

  Klipper identiskt i alla kanaler. De allmänna färgförhållandena bevaras medan högdagrar blir ljusare och skuggor blir mörkare. Kommandot Autokontrast använder den här algoritmen.

  Förbättra kontrast per kanal

  Maximerar tonomfånget i varje kanal och medför en kraftigare korrigering. Eftersom varje kanal ställs in individuellt kan Förbättra kontrast per kanal ta bort eller lägga till färgskiftningar. Kommandot Automatisk toning använder den här algoritmen.

  Sök mörka och ljusa färger

  Hittar de genomsnittligt ljusaste och mörkaste pixlarna i en bild och använder dem för att maximera kontrasten samtidigt som urklippningen minimeras. Kommandot Automatisk färg använder den här algoritmen.

 4. Välj Fäst neutrala mellantoner om du vill att Photoshop ska söka efter en normal, nästan neutral färg i en bild och sedan ange gammavärdena (mellantoner) för att göra färgen neutral. Kommandot Automatisk färg använder den här algoritmen.
 5. Om du vill ange hur stor andel svarta och vita pixlar som ska ignoreras skriver du in procenttal i textrutorna Urklipp. Du bör ange ett värde mellan 0,0 och 1 %.

  Som standard ignorerar Photoshop de första 0,1 % av varje ytterlighetsvärde när den ljusaste och mörkaste bildpunkten på bilden identifieras. På grund av att moderna skannrar och digitalkameror ger bättre kvalitet, kan dessa standardprocenttal för urklippning vara för höga.

 6. Om du vill tilldela (mål)färgvärden till det mörkaste, neutralaste och det ljusaste området i en bild klickar du på en färgruta.
 7. Gör något av följande:
  • Om du vill använda inställningarna i aktuell justering för Nivåer och Kurvor klickar du på OK. Om du sedan klickar på knappen Auto återanvänds samma inställningar på bilden.

  • Om du vill spara inställningarna som standardvärden väljer du Spara som standard och klickar på OK. Nästa gång du öppnar Nivåer eller Kurvor i panelen Justeringar, kan du använda samma inställning genom att klicka på knappen Auto. Kommandona Automatisk toning, Autokontrast och Automatisk färg använder också standardprocenttalen för urklippning.

  Obs!

  När du sparar alternativen för automatisk färgkorrigering som standard för Automatisk färg, Automatisk toning och Autokontrast, spelar det ingen roll vilken algoritm du väljer i steg 3. De tre autokorrigeringskommandona använder endast de värden som du anger för målfärger och urklipp (bortfall). Det enda undantaget är att kommandot Automatisk färg också använder alternativet Fäst neutrala mellantoner.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Använda kommandot Utjämna

Med kommandot Utjämna omfördelar du intensitetsvärdena på en bild så att de jämnas ut över samtliga intensitetsnivåer. Med Utjämna mappas pixelvärdena i den sammansatta bilden om så att det ljusaste värdet representerar vitt, det mörkaste svart och värdena däremellan fördelas jämnt över gråskalan.

Du kan använda kommandot Utjämna när en inläst bild är mörkare än originalet och du vill balansera värdena för att erhålla en ljusare bild. Om du använder kommandot Utjämna tillsammans med panelen Histogram kan du visa jämförelser av intensiteten före och efter justeringen.

Kom ihåg att kommandot Utjämna utför justeringarna direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden. Använd justeringslager eller redigera i Adobe Camera Raw för ickeförstörande justeringar.

 1. (Valfritt) Markera ett område i bilden som du vill utjämna.
 2. Välj Bild > Justeringar > Utjämna.
 3. Om du har markerat ett område på bilden, väljer du det du vill utjämna i dialogrutan och klickar på OK:

  Utjämna bara det markerade området

  Distribuerar endast de markerade pilarna jämt.

  Utjämna hela bilden baserat på det markerade området

  Fördelar alla bildlager jämnt baserat på de i markeringen.

Justera svarta och vita punkter med alternativet Auto

Alternativet Auto i Nivåer och Kurvor samt kommandot Automatisk toning justerar automatiskt svartpunkten och vitpunkten i en bild. Detta gör att en del av de skuggor och högdagrar i varje kanal klipps ur och kopplar de ljusaste och mörkaste pixlarna i varje färgkanal till rent vit (nivå 255) respektive rent svart (nivå 0). De mellanliggande pixelvärdena fördelas proportionellt. Med alternativet Auto eller Automatisk toning ökar bildens kontrast eftersom pixelvärdena ökar. Eftersom varje färgkanal korrigeras individuellt när du använder alternativet Auto eller Automatisk toning, kan det resultera i att färg tas bort eller färgförändringar.

Alternativet Auto och Automatisk toning ger goda resultat när du måste göra en enkel kontrastökning i bilder med normal pixelvärdesspridning.

Som standard gör alternativet Auto och kommandot Automatisk toning att de första 0,1 % av varje ytterlighetsvärde klipps ur när den ljusaste och mörkaste pixeln på bilden identifieras. Du kan ändra standardinställningarna för alternativet Auto i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager och välj antingen Nivåer eller Kurvor. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan välja Bild > Automatisk toning för att direkt använda justeringen på bildlagret. Kom ihåg att information går förlorad om du använder den här metoden, samt att den är automatisk. Du kan inte justera något av alternativen i följande steg.

 2. Alt-klicka på Auto i panelen Egenskaper.

 3. Välj Förbättra kontrast per kanal under Algoritmer i dialogrutan Alternativ för automatisk färgkorrigering.
 4. Justera mängden skugg- och högdagervärden som faller bort, och justera även mellantonernas målfärg.
 5. Klicka på OK för att använda inställningarna för alternativet Auto.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy