Video tutorial: Improved layer comps

Video tutorial: Improved layer comps
Infinite Skills

Formgivare skapar ofta flera kompositioner av en sidlayout för att visa kunderna. Med lagerkompositioner kan du skapa, hantera och visa flera versioner av en layout i en Photoshop-fil.

En lagerkomposition är en statusögonblicksbild av panelen Lager. Lagerkompositioner registrerar tre typer av lageralternativ:

 • Lagrets synlighet - om lagret syns eller inte.

 • Lagrets placering i dokumentet.

 • Lagrets utseende - om en lagerstil har använts samt lagrets blandningsläge.

Obs!

Till skillnad från lagereffekter kan inte inställningar för smarta filter ändras över lagerkompositioner. När ett smart filter används för ett lager visas det i samtliga av bildens lagerkompositioner.

Photoshop: Panelen Lagerkompositioner
Panelen Lagerkompositioner

A. Ikonen Använd lagerkomposition B. Senaste dokumentläge C. Markerade kompositioner 

Skapa en lagerkomposition

 1. Välj Fönster > Lagerkompositioner för att öppna panelen Lagerkomposition.
 2. Klicka på knappen Skapa ny lagerkomposition längst ned i panelen Lagerkomposition. Den nya kompositionen motsvarar den aktuella statusen för lagren i panelen Lager.
 3. Ange ett namn för kompositionen, lägg till kommentarer och välj alternativ för lagren i dialogrutan Ny lagerkomposition: Synlighet, Placering och Utseende.
 4. Klicka på OK. Alternativen du väljer lagras som standardvärden.

  Obs!

  Du kan duplicera en komposition genom att välja den i panelen Lagerkompositioner och dra den till knappen Nya kompositioner.

Använda och visa lagerkompositioner

 1. Gör något av följande i panelen Lagerkomposition:

  • Om du vill visa en lagerkomposition måste den först användas. Klicka på ikonen Använd lagerkomposition  bredvid en markerad komposition

  • Använd knapparna Föregående  och Nästa  längst ned i panelen om du vill bläddra genom lagerkompositionerna. (Om du vill bläddra genom specifika lagerkompositioner måste du först markera dem.)

  • Om du vill återställa dokumentet till de inställningar som användes före aktiveringen av lagerkompositionen klickar du på ikonen Använd lagerkomposition  bredvid Senaste dokumentläge högst upp i panelen.

Ändra och uppdatera en lagerkomposition

Om du ändrar konfigurationen för en lagerkomposition måste den uppdateras.

 1. Markera lagerkompositionen i panelen Lagerkompositioner.

 2. Gör ändringar i lagrets synlighet, placering eller stil. Du kan behöva ändra alternativen för lagerkompositionen för att ändringarna ska registreras.

 3. Ändra alternativen för lagerkompositionen genom att välja Alternativ för lagerkomposition på menyn i panelen och välja ytterligare alternativ för placering och stil.

 4. Klicka på knappen Uppdatera lagerkomposition  längst ned i panelen.

Lagerkompositioner i smarta objekt

Tänk på ett dokument med placerade lagerkompositioner som ett smart objekt i ett annat dokument. När du väljer det smarta objektet i dokumentet som innehåller det ger panelen Egenskaper dig tillgång till lagerkompositionerna som definierades i källfilen.

Den funktionen gör att du kan ändra läget för det smarta objektet på lagernivå utan att redigera det smarta objektet.

Photoshop: Lagerkompositioner i ett smart objekt
Lagerkompositioner i ett smart objekt

Radera lagerkompositionsvarningar

Vissa åtgärder leder till ett läge där lagerkompositionen inte längre kan återställas helt. Det här händer när du tar bort ett lager, lägger samman ett lager eller konverterar ett lager till bakgrund. I sådana fall visas en varningsikon bredvid lagerkompositionens namn.

 1. Gör något av följande:
  • Bortse från varningen vilket kan göra att du förlorar ett eller flera lager. Andra sparade parametrar kan bevaras.

  • Uppdatera kompositionen. Då förloras de föregående parametrarna, men kompositionen uppdateras.

  • Klicka på varningsikonen för att visa ett meddelande som talar om att lagerkompositionen inte kan återställas helt. Välj Rensa om du vill ta bort varningsikonen utan att ändra de återstående lagren.

  • Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Mac OS) på varningsikonen om du vill visa snabbmenyn där du kan välja kommandot Radera lagerkompositionsvarning eller Radera alla lagerkompositionsvarningar.

Ta bort en lagerkomposition

 1. Gör något av följande:
  • Välj lagerkomposition i panelen Lagerkomposition och klicka sedan på ikonen Ta bort  i panelen eller välj Ta bort lagerkomposition på menyn i panelen.

  • Dra den till ikonen Ta bort i panelen.

Exportera lagerkompositioner

Du kan exportera lagerkompositioner till enskilda filer.

 1. Välj Arkiv > Skript > Lagerkompositioner till filer, välj filformatet och ange sedan målet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy