Skapa bilder för video

Du kan skapa bilder med olika proportioner i Photoshop, så att de visas som de ska på enheter som videoskärmar. Du kan välja ett särskilt videoalternativ (med dialogrutan Nytt) för att kompensera för skalning när den slutliga bilden inkluderas i video.

Säkra zoner

Med film- och videoförinställningen skapas också ett dokument med stödlinjer (som inte skrivs ut) som definierar säkra områden för händelser och text i bilden. Med hjälp av alternativen på Storlek-menyn kan du producera bilder för specifika videosystem: NTSC, PAL eller HDTV.

Säkerhetszoner är användbara när du redigerar för sändning och videoband. För de flesta kommersiella tv-apparater används en process som kallas överinläsning som tar bort en del av de yttre kanterna i bilden och i stället förstorar bildens mitt. Hur mycket överinläsning som görs varierar med olika tv-apparater. För att se till att allt passar inom det område som de flesta tv-apparater visar håller du texten inom säkerhetsmarginalerna för text, och alla andra viktiga element inom säkerhetsmarginalerna för händelser.

Photoshop: Säkert område för namn och åtgärd
Förinställda filstorleksstödlinjer för video

A. Säkert område för åtgärd (yttre rektangel) B. Säkert område för text (inre rektangel) 

Obs!

Om du skapar innehåll för webben eller för cd behöver du inte tänka på säkerhetsmarginalerna för text och händelser eftersom hela bilden visas i de här medierna.

Alternativ för förhandsvisning

Om du vill skapa bilder för video har Photoshop visningsläget Korrigering av pixelproportioner som visar bilderna i den angivna proportionen. För mer korrekta förhandsvisningar kan du använda kommandot Videoförhandsvisning och omedelbart förhandsvisa ditt arbete på en visningsenhet, till exempel en videoskärm. Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till datorn via FireWire (IEEE 1394). Se även Förhandsvisa dokumentet på en videoskärm. Mer information om FireWire (IEEE 1394) finns på Apples webbplats.

Övrigt att tänka på

Både Adobe After Effects och Adobe Premiere Pro stöder PSD-filer som har skapats i Photoshop. Om du använder film och andra videoprogram kan du tänka på följande när du skapar bilder som ska användas i video:

 • Vissa videoredigeringsprogram kan importera enskilda lager från en PSD-fil i flera lager.

 • Om filen innehåller genomskinlighet kan vissa videoredigeringsprogram bevara den.

 • Om filen använder en lagermask eller flera lager kanske du inte behöver lägga samman lagren, men du kanske vill innefatta en sammanlagd kopia av filen i PSD-formatet för att maximera bakåtkompatibilitet.

Proportioner

Bildruteproportion beskriver proportionen av bredd och höjd i en bilds dimensioner. DV NTSC till exempel, har bildruteproportionen 4:3 (eller bredden 4 och höjden 3) och en vanlig widescreen-bildruta har bildruteproportionerna 16:9. Vissa videokameror kan spela in olika bildruteproportioner. Många kameror med widescreen-läge använder proportionerna 16:9. Många professionella filmer har spelats in med ännu bredare proportioner.

Photoshop: Proportioner
Bildruteproportionen 4:3 (vänster) och bredare bildruteproportionen 16:9 (höger)

Pixelproportioner beskriver proportionen bredd till höjd av en enda pixel i en bildruta. Olika videostandarder använder olika pixelproportioner. Många videostandarder för datorer, till exempel, definierar en bildruteproportion på 4:3 som 640 pixlar bred och 480 pixlar hög, vilket ger fyrkantiga pixlar. Datorns videopixlar i det här exemplet har pixelproportionen 1:1 (fyrkantiga pixlar), medan DV NTSC-pixlar har pixelproportionen 0.91 (icke fyrkantiga pixlar). DV-pixlar, som alltid är rektangulära, placeras lodrätt i system som skapar NTSC-video och vågrätt i system som skapar PAL-video.

Om du visar rektangulära pixlar på en bildskärm för fyrkantiga pixlar utan att ändra dem visas förvrängda bilder. Cirklar blir till exempel till ovaler. Om de visas på en sändningsmottagare visas bilderna dock med rätt proportioner, eftersom sändningsmottagare använder rektangulära pixlar.

Obs!

När du kopierar eller importerar bilder till ett dokument med icke-fyrkantiga pixlar konverteras och skalas bilden automatiskt till dokumentets pixelproportioner. Bilder som importeras från Adobe Illustrator skalas också korrekt.

Photoshop: Exempel på pixel- och bildruteproportioner
Pixel- och bildruteproportioner

A. 4:3-bild med fyrkantiga pixlar som visas på en 4:3-monitor (datorskärm) med fyrkantiga pixlar B. Korrekt tolkad 4:3-bild med fyrkantiga pixlar för visning på en 4:3-monitor (TV) med icke-fyrkantiga pixlar C. Felaktigt tolkad 4:3-bild med fyrkantiga pixlar för visning på en 4:3-monitor (TV) med icke-fyrkantiga pixlar 

Skapa en bild för användning i video

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj förinställningen Film och video på förinställningsmenyn i dialogrutan Ny.
 3. Välj en storlek som passar det videosystem som bilden ska visas på.
 4. Klicka på Avancerat om du vill ange en färgprofil och en särskild pixelproportion.

  Obs!

  Icke fyrkantiga pixeldokument öppnas som standard med alternativet Korrigering av pixelproportioner aktiverat. Med den här inställningen skalas bilden så att den visas som på en utdataenhet med icke-fyrkantiga pixlar (vanligtvis en videomonitor).

 5. Du kan visa bilden så som den visas på en datorskärm (fyrkantiga pixlar) genom att klicka på Visa > Korrigering av pixelproportioner.
  Photoshop: Cirkel med Korrigering av pixelproportioner aktiverat och avaktiverat
  En cirkel i ett NTSC DV-dokument (720 x 480 pixlar) som visas på en datorskärm (fyrkantiga pixlar) med Korrigering av pixelproportioner aktiverat (högst upp) och Korrigering av pixelproportioner avaktiverat (längst ned)

  Obs!

  Du kan visa en bild med Korrigering av pixelproportioner aktiverad och en bild där korrigeringen inte är aktiverad samtidigt. När bilden med icke fyrkantiga pixlar är öppen och Korrigering av pixelproportioner är aktiverat väljer du Fönster > Ordna > Nytt fönster för [dokumentets namn]. När det nya fönstret är aktivt väljer du Visa > Korrigering av pixelproportioner om du vill avaktivera korrigeringen.

 6. Om en visningsenhet, till exempel en videoskärm, är ansluten till datorn via FireWire kan du förhandsvisa dokumentet på enheten:
  • Välj Arkiv > Exportera > Videoförhandsvisning om du vill ställa in utdataalternativ innan du förhandsvisar bilden.

  • Välj Arkiv > Exportera > Skicka videoförhandsvisning till enhet om du vill visa bilden utan att ställa in utdataalternativ.

Obs!

När du skapar bilder för video kan du läsa in en uppsättning videoåtgärder (inkluderas i Photoshop) som automatiserar särskilda uppgifter, t.ex. skalning av bilder baserat på videoklippets pixelmått och inställning av pixelproportioner.

Läsa in funktionsmakron för video

Med funktionsmakron kan du automatisera åtgärder, till exempel begränsa luminiscensintervallet och mättnadsnivåerna i en videobild så att de överensstämmer med sändningsstandarder, ändra storlek på och konvertera en bild till icke fyrkantiga pixlar för användning i DVD-bildspel (NTSC och PAL, standard- och widescreen-proportioner), skapa en alfakanal av alla synliga lager, justera bildområden (särskilt tunna linjer) som kan orsaka sammanflätningsflimmer, samt generera en säker övertäckning för text.

 1. Välj Fönster > Funktionsmakron om du vill visa panelen Funktionsmakron.
 2. Klicka på triangeln i det övre högra hörnet i panelen och välj Videofunktionsmakron på menyn.

Justera pixelproportioner

Du kan skapa anpassade pixelproportioner i befintliga dokument eller ta bort eller återställa befintliga pixelproportioner för ett dokument.

Tilldela ett pixelproportionsvärde till ett befintligt dokument

 1. Öppna ett dokument, välj Visa > Pixelproportioner och välj sedan en pixelproportion som är kompatibel med det videoformat som du kommer att använda i din Photoshop-fil.

Skapa en anpassad pixelproportion

 1. Välj Visa > Pixelproportioner > Egna pixelproportioner i ett öppet dokument.
 2. I dialogrutan Spara pixelproportioner anger du ett värde i textrutan Faktor, namnger den anpassade pixelproportionen och klickar på OK.

  Den nya anpassade pixelproportionen visas både i menyn Pixelproportioner i dialogrutan Ny och i menyn Visa > Pixelproportioner.

Ta bort en pixelproportion

 1. Välj Visa > Pixelproportioner > Ta bort pixelproportioner i ett öppet dokument.
 2. I dialogrutan Ta bort pixelproportioner väljer du det objekt du vill ta bort från menyn Pixelproportioner och klickar på Ta bort.

Återställa pixelproportionerna

 1. Välj Visa > Pixelproportioner > Återställ pixelproportionerna i ett öppet dokument.
 2. Gör något av följande i dialogrutan:

  Lägg till

  Ersätter aktuella pixelproportioner med standardvärdena plus anpassade pixelproportioner. Alternativet är användbart om du tagit bort ett standardvärde och vill återställa det på menyn men även vill bevara anpassade värden.

  OK

  Ersätter aktuella pixelproportioner med standardvärdena. Anpassade pixelproportioner ignoreras.

  Avbryt

  Avbryter kommandot.

Förbereda bilder för användning i After Effects

Du kan importera en Photoshop-fil (PSD) direkt till ett After Effects-projekt genom att bevara enskilda lager, lagerstilar, genomskinliga områden, lagermasker och justeringslager (bevara de enskilda elementen för animering).

 

Obs! Du får bäst resultat om du arbetar i RGB-läge, som används i After Effects. I After Effects CS3 och senare kan filer konverteras från CMYK till RGB. Det går däremot inte i After Effects 7 och tidigare versioner.

Innan du exporterar en Photoshop-fil med lager för användning i After Effects så kan du göra följande för att minska förhandsvisnings- och återgivningstiden, och för att undvika problem i samband med importen och uppdateringen av Photoshop-lagren.

 

 • Ordna och namnge lager. Om du ändrar ett lagernamn eller tar bort ett lager i ett Photoshop-dokument efter att ha importerat det till After Effects, så kan After Effects inte hitta lager som har namnet har ändrats på eller som har tagits bort. Projektpanelen i After Effects anger att lagret saknas. (Du kan också gruppera lager till smarta objekt. Exempel: Om du har använt en uppsättning lager för att skapa ett förgrundsobjekt och en uppsättning lager för att skapa en bakgrund kan du gruppera varje uppsättning som ett smart objekt och enkelt animera det ena så att det visas framför det andra.)
 • Se till att varje lager har ett unikt namn. Duplicerade lagernamn kan vara förvirrande.
 • Välj Alltid på menyn Maximera kompatibiliteten för PSD- och PSB-filer i dialogrutan med filhanteringsinställningar.
 • Använd lämplig förinställning för pixelmått för video och film i dialogrutan Nytt dokument.
 • Gör all nödvändig färgkorrigering, skalning, beskärning eller andra ändringar i Photoshop, så att ingen extra bildbearbetning behöver göras i After Effects. (Du kan också koppla en färgprofil till bilden som matchar den avsedda utdatatypen, t.ex. Rec. 601 NTSC eller Rec. 709. After Effects kan läsa inbäddade färgprofiler och tolka bildens färger därefter. Mer information om färgprofiler finns i avsnittet Arbeta med färgprofiler.