Du kan måla penseldrag i symmetriska mönster. I symmetriläget kan du definiera en axel eller flera axlar och sedan välja mellan olika förinställningstyper, som Cirkelformad, Radiell, Spiral och Mandala.

Välj symmetrialternativ när du målar

Symmetriska mönster
Skapa komplicerade mönster med hjälp av symmetrilägena

Nu kan du måla symmetriskt när du använder verktyget Pensel, Blandpensel, Penna eller Suddgummi. När du använder de här verktygen kan du klicka på fjärilsikonen () i alternativfältet. Du kan välja mellan olika typer av symmetri: Vertikal, Horisontell, Två axlar, Diagonal, Vågig, Cirkelformad, Spiral, Parallella linjer, Radiell och Mandala.     

Målningslinjer visas längs symmetrilinjen, vilket gör det enklare att skissa ansikten, bilar, djur osv.

Du kan välja den bana du vill ange som symmetribana. Högerklicka på banan i panelen Banor och välj Skapa symmetribana. Om du vill ändra en symmetribana markerar du den och väljer  > Omforma symmetri.

Måla med symmetrin Radiell eller Mandala

 1. Välj verktyget Pensel, Blandpensel, Penna eller Suddgummi.

  Obs!

  Det finns inte stöd för aktiva penselspetsar när du använder målningssymmetri (airbrush, borstspetsar, eroderbara penselspetsar).

 2. Klicka på fjärilsikonen () i alternativfältet och välj Radiell eller Mandala på menyn.

 3. Dialogrutan Radiell symmetri respektive Mandalasymmetri visas. Ange antal segment och klicka sedan på OK.

  • Om du skapar en radiell symmetri kan du välja 2 till 12 segment.
  • Om du skapar en mandalasymmetri kan du välja 3 till 10 segment.
 4. Symmetribanan visas i dokument. Om du vill kan du omforma banan. Bekräfta omformningen genom att trycka på Enter.  

  Om du vill ändra en symmetribana markerar du den och väljer  > Omforma bana.

 5. Använd symmetristödlinjerna till att måla i dokumentet.  

  Använda Radiell symmetri med verktyget Pensel

  Radiell symmetri

  När du målar en radiell symmetri upprepas penseldraget kring mittpunkten eller den radiella axeln. Om du till exempel anger Antal segment till 6 för Radiell symmetri upprepas penseldraget sex gånger kring mittpunkten.   

  Använda Mandalasymmetri med verktyget Pensel

  Mandalasymmetri

  När du målar en mandalsymmetri speglas penseldraget och sedan upprepas det kring mittpunkten eller den radiella axeln. Om du till exempel anger Antal segment till 6 för Mandalasymmetri speglas först penseldraget och sedan upprepas det sex gånger kring mittpunkten.   

Tilldela kortkommandon till symmetrialternativen

Du kan tilldela kortkommandon till följande alternativ på symmetrimenyn ().

 • Växla mellan Avaktivera symmetri och Senast använd symmetri
 • Växla mellan Dölj symmetri och Visa symmetri
Som standard är de här alternativen inte kopplade till något kortkommando.
 1. Gör något av följande:

  • Välj Redigera > Kortkommandon.
  • Välj Fönster > Arbetsyta > Kortkommandon och menyer och klicka på fliken Kortkommandon.
 2. Välj Verktyg på menyn Kortkommandon för.

  Rulla till Växla mellan att avaktivera symmetri/senaste symmetri och Aktivera/avaktivera symmetrisynlighet längst ned i kolumnen Verktygspanelkommando.

 3. Välj och tilldela de kortkommandon du vill tilldela. Klicka på OK.

  Mer information finns i Anpassa kortkommandon.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy