Information om alternativet Redigera > Innehållsanpassad fyllning som introduceras i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-versionen) finns i Innehållsanpassad fyllning.

Innehållsmedveten lagning

Lagningsverktyget används för att ta bort oönskade bildelement. Alternativet Innehållsanpassat i verktyget Lappa sammanför med närliggande innehåll för inblandning med omgivande innehåll.

Äldre: Mer information om hur du använder verktyget Lappa i tidigare versioner än Photoshop CS6 finns i Lappa ett område.

 1. Håll ned Smart lagningspensel  och välj verktyget Lappa .

 2. Gör följande i alternativfältet:

  Alternativ för innehållsanpassad lappning
  Alternativ för innehållsanpassad lappning

  Laga

  Markera Innehållsmedveten för att välja det innehållsmedvetna alternativet.

  Struktur

  Mata in ett värde mellan 1 och 7 för att ange hur nära lagningen ska återge befintliga bildmönster. Om du anger 7 stämmer lagningen nära överrens med befintliga bildmönster. Om du anger 1 stämmer lappningen vagt överens med befintliga bildmönster.

  Färg

  Mata in ett värde mellan 0 och 10 för att ange i vilken utsträckning du vill Photoshop ska använda algoritmisk färgblandning för mönstret. Om du anger 0 avaktiveras färgblandning. Med värdet 10 för Färg används maximal färgblandning.

  Prova alla lager

  Aktivera det här alternativet för att skapa resultatet av en flytt i ett annat lager med information från alla lager. Markera mållagret på lagerpanelen.

 3. Markera ett område att ersätta i bilden. Du kan använda verktyget Lappa till att markera, eller använda något av de andra markeringsverktygen.

 4. Dra markeringen över området du vill skapa fyllningen från. 

Innehållsmedveten flyttning

Använd verktyget Innehållsanpassad flytt för att markera och flytta en del av en bild. Bilden komponeras om och det hål som blir kvar fylls med matchande element från bilden. Du behöver inte göra omfattande redigeringar med lager och komplicerade markeringar.

Du kan använda verktyget Innehållsmedveten flyttning i två lägen:

 • Använd flyttningsläget för att flytta objekt till olika platser (effektivast när liknande bakgrund behålls).
 • Använd utökningsläget för att göra objekt som hår, träd eller byggnader större eller mindre. Bästa sättet att utöka arkitektoniska objekt är att använda foton tagna på ett parallellt plan i stället för i vinkel.
 1.  Håll ned Smart lagningspensel i verktygsfältet och välj Innehållsmedveten flyttning .

 2. Gör följande i alternativfältet:

  Alternativ för innehållsanpassad flytt
  Alternativ för innehållsanpassad flytt

  Läge

  Använd Flyttningsläge för att placera markerade objekt på en annan plats. Använd läget Utöka för att expandera eller krympa objekt.

  Struktur

  Mata in ett värde mellan 1 och 7 för att ange hur nära lagningen ska återge befintliga bildmönster. Om du anger 7 stämmer lagningen nära överrens med befintliga bildmönster. Om du anger 1 stämmer lappningen vagt överens med befintliga bildmönster.

  Färg

  Mata in ett värde mellan 0 och 10 för att ange i vilken utsträckning du vill Photoshop ska använda algoritmisk färgblandning för mönstret. Om du anger 0 avaktiveras färgblandning. Med värdet 10 för Färg används maximal färgblandning.

  Photoshop: Innehållsanpassad flytt
  A. Utan färgblandning B. Med färgblandning 

  Prova alla lager

  Aktivera det här alternativet om du vill använda information från alla lager för att skapa resultatet av flyttningen i det markerade lagret. Markera mållagret på lagerpanelen.

  Omforma när du släpper

  När du aktiverar det här alternativet kan du skalförändra den del av bilden du precis har flyttat till en ny plats. Om du vill göra det justerar du storleksändringshandtagen för den flyttade delen av bilden.

 3. Markera ett område att flytta eller utöka. Du kan använda verktyget Flytta för att markera något, eller använda något av de andra markeringsverktygen.

 4. Dra markeringen till det område där du vill placera objektet.