Skalförändra lager proportionerligt

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

För att omforma de flesta lagerformer som pixellager, textlager, bitmappar och monterade smarta objekt drar du enkelt i ett hörnhandtag för att skalförändra lagren proportionerligt. Om du håller ned Skift när du drar i ett hörnhandtag under omformning skalförändras lagerformerna oproportionerligt.

Former och banor (som är vektorer) omformas dock oproportionerligt om du drar i ett hörnhandtag under omformning.

Mer information finns i Omforma fritt.

Hur avaktiverar jag det nya beteendet med proportionerlig skalförändring vid omformning av lager?

Återställa till det äldre omformningsbeteendet

Om du vill återställa till det äldre omformningsbeteendet följer du instruktionerna nedan för den Photoshop-version du har.

Instruktioner för Photoshop-version 20.0.5 (juni-versionen 2019)

Gör så här:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänna (MacOS).
 2. Välj Använd äldre omforma fritt
 3. Starta om Photoshop.

Instruktioner för Photoshop-versionerna 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 och 20.0.4

Gör så här:

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare (macOS) till att skapa en textfil (.txt).
 2. Skriv texten nedan i textfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Spara filen som "PSUserConfig.txt" i din Photoshop-inställningsmapp. [installationsenhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gör så här:
  1. Spara filen som "PSUserConfig.txt" på datorn.
  2. Ctrl-klicka på PSUserConfig.txt som finns sparad på datorn och välj Kopiera på snabbmenyn.
  3. I Finder väljer du Gå > Gå till mapp. I dialogrutan Gå till mapp skriver du ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Klistra in den kopierade filen på den här sökvägen.
 4. Starta om Photoshop.

Omforma fritt

Med kommandot Omforma fritt kan du använda omformningar (rotera, skala, skeva, förvränga och perspektiv) i en och samma åtgärd. Du kan även använda en tänjomformning. I stället för att välja olika kommandon håller du bara ned en tangent på tangentbordet när du vill växla mellan olika typer av omformningar.

Obs!

Om du omformar en form eller en hel bana blir kommandot Omforma till kommandot Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) kallas kommandot Omforma för kommandot Omforma punkter.

 1. Markera det som du vill omforma.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Omforma fritt.

  • Om du omformar en markering, ett pixelbaserat lager eller en markeringsgräns väljer du flyttverktyget . Välj sedan Visa omvandlingskontroller i alternativfältet.

  • Om du omformar en vektorform eller bana, väljer du banmarkeringsverktyget . Välj sedan Visa omvandlingskontroller i alternativfältet.

 3. Gör något eller några av följande:
  • För att skalförändra genom att dra ska du göra något av följande beroende på lagerformen som du omformar:
   • Om du omformar lagerformer som pixellager, textlager, bitmappar och monterade smarta objekt ska du dra i ett hörnhandtag för att skalförändra proportionerligt. Om du vill skalförändra icke-proportionellt håller du ned Skift när du drar i ett hörnhandtag. 
   • Om du skalförändrar former och banor (som är vektorer) ska du dra i ett hörnhandtag för att skala oproportionerligt. Håll ned Skift när du drar i ett hörnhandtag för att skalförändra proportionerligt.
  • Om du vill ändra storleken numeriskt anger du procentsatser i textrutorna Bredd och Höjd i alternativfältet. Klicka på ikonen Länka om du vill bevara proportionerna.

  • Om du vill rotera ett objekt genom att dra, flyttar du pekaren utanför markeringsramen (den ändras till en böjd dubbelpil) och drar. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.

  • Om du vill rotera numeriskt anger du ett gradantal i textrutan för rotation () i alternativfältet.

  • Om du vill förvränga relativt markeringsramens mittpunkt håller du ned Alt och drar i ett handtag.

  • Om du vill förvränga fritt trycker du på Ctrl (Windows) respektive Kommando (macOS) och drar i ett handtag.

  • Om du vill skeva trycker du på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och drar ett handtag. Pekaren ändras till ett vitt pilhuvud med en liten dubbelpil () när den placeras över ett sidohandtag.

  • Om du vill skeva numeriskt anger du ett gradantal i textrutorna för vågrät och lodrät skevning i alternativfältet.

  • Om du vill lägga till perspektiv trycker du på Ctrl+Alt+Skift och drar i ett hörnhandtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud när den placeras över ett hörnhandtag.

  • Om du vill tänja bilden klickar du på knappen Växla mellan fri omformning och tänjning  i alternativfältet. Ändra formen på objektet genom att dra kontrollpunkterna eller välj en tänjning på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet. När du har valt på snabbmenyn för tänjstilar blir ett fyrkantigt handtag tillgängligt för att justera tänjningens form.

  • Om du vill ändra referenspunkten klickar du på en fyrkant på referenspunktsplaceraren () i alternativfältet.

  • Om du vill flytta ett objekt anger du värden för den nya placeringen av referenspunkten i textrutorna X (vågrät position) och Y (lodrät position) i alternativfältet. Klicka på knappen för relativ placering för att ange den nya positionen i förhållande till den nuvarande placeringen.

  Obs!

  Ångra den senaste handtagsjusteringen genom att välja Redigera > Ångra.

 4. Bekräfta omformningen genom att göra något av följande:

  • Välj ett nytt verktyg.
  • Klicka på ett lager i panelen Lager. (När du väljer den här åtgärden bekräftas ändringarna automatiskt och lagret markeras.)
  • Klicka utanför arbetsytan i dokumentfönstret.
  • Klicka utanför begränsningsramen på arbetsytan.
  • Tryck på Enter, klicka på Genomför () i alternativfältet eller dubbelklicka inuti omformningsramen.

  Om du vill avbryta omformningen trycker du på Esc eller klickar på Avbryt () i alternativfältet.

  Obs!

  När du omformar en bitmappsbild (till skillnad från en form eller bana) blir bilden något mindre skarp varje gång du gör en omformning. Det är därför bättre att utföra flera kommandon innan du använder den sammanlagda omformningen i stället för att använda varje omformning för sig.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy