Läs om hur du använder urklippsmasker i Photoshop för att dölja eller visa delar av lagret.

En urklippsmask gör att du kan använda innehållet i ett lager för att maskera lagren ovanför den. Innehållet i det understa lagret eller baslagret bestämmer maskeringen. Innehållet i de ogenomskinliga delarna av baslagret visas i överliggande lager i urklippsmasken. Allt annat innehåll i urklippta lager maskeras (göms).

Du kan använda flera lager i en urklippsmask, men de måste följa på varandra. Namnet på baslagret i masken är understruket och miniatyrbilderna för de överliggande lagren är indragna. En urklippsmaskikon visas för de överliggande lagren.

Alternativet Blanda urklippta lager som grupp i dialogrutan Lagerstil avgör om baslagrets blandningsläge ska påverka hela gruppen eller bara baslagret. (Se Gruppera blandningseffekter.)

Urklippsmask i Photoshop
Urklippsmasker: innehållet i det urklippta lagret (potatis) är endast synligt inom innehållet i baslagret (logotyp)

Skapa en urklippsmask

 1. Ordna lagren på panelen Lager så att baslagret med masken ligger under lagren som ska maskeras.
 2. Om du vill skapa en urklippsmask gör du något av följande:

  • Håll ned Alt i lagerpanelen. Placera pekaren på linjen mellan baslagret och det första lagret ovanför det som du vill ta med i urklippsmasken (pekaren ändras till två överlappande cirklar ) och klicka.
  • Markera det första lagret ovanför baslagret på panelen Lager och välj Lager > Skapa urklippsmask.
 3. Om du vill lägga till ytterligare lager till urklippsmasken kan du använda någon av metoderna i steg 2 och arbeta dig uppåt en nivå i taget i lagerpanelen. Lager i urklippsmasken tilldelas opacitets- och lägesattributen i baslagret.

  Om du skapar ett nytt lager mellan lagren i en urklippsmask eller drar ett lager som inte är urklippt mellan lagren i en urklippsmask blir lagret en del av urklippsmasken. 

Ta bort ett lager från en urklippsmask

Om du vill ta bort ett lager från en urklippsmask gör du något av följande:

 • Håll ned Alt, placera pekaren på linjen mellan två grupperade lager i lagerpanelen (pekaren ändras till två överlappande cirklar ) och klicka.
 • Välj ett lager i urklippsmasken på panelen Lager, och välj Lager > Frigör urklippsmask. Det här kommandot tar bort det markerade lagret och alla lager ovanför det från urklippsmasken.

Frigöra alla lager i en urklippsmask

 1. Markera lagret för urklippsmasken direkt ovanför baslagret på panelen Lager.
 2. Välj Lager > Frigör urklippsmask.