En urklippsmask gör att du kan använda innehållet i ett lager för att maskera lagren ovanför den. Maskeringen avgörs av innehållet längst ned eller av baslagret. Baslagrets ogenomskinliga innehåll klipper ut (visar) innehållet i överliggande lager i urklippsmasken. Allt annat innehåll i urklippta lager maskeras ut.

Urklippsmasker: innehållet i det urklippta lagret (potatis) är endast synligt inom innehållet i baslagret (logotyp)

Du kan använda flera lager i en urklippsmask, men de måste följa på varandra. Namnet på baslagret i masken är understruket och miniatyrbilderna för de överliggande lagren är indragna. En urklippsmaskikon visas för de överliggande lagren.

Alternativet Blanda urklippta lager som grupp i dialogrutan Lagerstil avgör om baslagrets blandningsläge ska påverka hela gruppen eller bara baslagret. (Se Gruppera blandningseffekter.)

Skapa en urklippsmask

 1. Ordna lagren på panelen Lager så att baslagret med masken ligger under lagren som ska maskeras.
 2. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt, placera pekaren över linjen i panelen Lager och dela baslagret och det första lagret ovanför det som ska ingå i urklippsmasken (pekaren ändras till två överlappande cirklar ()) och klicka.
  • Markera det första lagret ovanför baslagret i panelen Lager och välj Lager > Skapa urklippsmask.
 3. Om du vill lägga till ytterligare lager till urklippsmasken kan du använda någon av metoderna i steg 2 och arbeta dig uppåt en nivå i taget på panelen Lager.

  Obs!

  Om du skapar ett nytt lager mellan lager i en urklippsmask eller drar ett lager som inte är urklippt mellan lagren i en urklippsmask blir lagret en del av urklippsmasken.

  Lager i urklippsmasken tilldelas opacitets- och lägesattributen i baslagret.

Ta bort ett lager från en urklippsmask

 1. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt, peka på linjen som skiljer två grupperade lager från varandra i panelen Lager (pekaren ändras till två överlappande ()) och klicka.
  • Välj ett lager i urklippsmasken på panelen Lager, och välj Lager > Frigör urklippsmask. Det här kommandot tar bort det markerade lagret och alla lager ovanför det från urklippsmasken.

Frigöra alla lager i en urklippsmask

 1. Markera lagret för urklippsmasken direkt ovanför baslagret på panelen Lager.
 2. Välj Lager > Frigör urklippsmask.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy