Skapa och redigera en snabbmask

Om du vill använda läget Snabbmask till att snabbt skapa och redigera markeringar utgår du från ett markerat område och skapar sedan masken genom att utöka eller förminska området. Du kan också skapa masken enbart i Snabbmaskläge. De skyddade och oskyddade områdena skiljs åt med hjälp av färg. När du lämnar snabbmaskläget blir de oskyddade områdena en markering.

Obs!

En tillfällig snabbmaskkanal visas i panelen Kanaler när du arbetar i snabbmaskläge. Du gör emellertid all maskredigering i bildfönstret.

 1. Med hjälp av ett markeringsverktyg markerar du den del av bilden som du vill ändra.
 2. Klicka på knappen för läget Snabbmask i verktygslådan.

  Ett färgöverdrag (ungefär som en maskeringsfilm) täcker och skyddar området utanför markeringen. De markerade områdena skyddas inte av masken. Som standard täcks det skyddade området med ett rött, halvogenomskinligt överdrag i snabbmaskläget.

  Photoshop: Standardläge och snabbmaskläge
  Markera i standardläget och snabbmaskläget

  A. Standardläge B. Snabbmaskläge C. De markerade pixlarna är vita i kanalminiatyrbilden D. Områdena utanför markeringen skyddas av ett maskeringsfilmsöverdrag, och omarkerade pixlar är svarta i kanalminiatyrbilden 
 3. Om du vill redigera masken väljer du ett målarverktyg i verktygslådan. Färgrutorna i verktygslådan blir automatiskt svartvita.
 4. Måla med vitt om du vill markera mer av en bild (färgöverdraget tas bort från områden som målas vita). Om du vill avmarkera områden målar du över dem med svart (färgöverdraget täcker områden som målas svarta). Om du målar med grått eller en annan färg skapas ett halvtransparent område, vilket är användbart om du vill skapa ludd- eller kantutjämningseffekter. (Halvgenomskinliga områden kan se ut som om de inte är markerade när du avslutar läget Snabbmask, men det är de.)

  Photoshop: Måla i läget Snabbmask
  Måla i snabbmaskläget

  A. Ursprunglig markering och snabbmaskläget med grönt som maskfärg B. Markeringen utökas när du målar med vitt i snabbmaskläget C. Markeringen förminskas när du målar med svart i snabbmaskläget 
 5. Klicka på knappen Standardläge i verktygslådan om du vill stänga snabbmasken och återvända till originalbilden. En markeringsgräns visas nu runt det oskyddade området på snabbmasken.

  Om en luddig mask konverteras till en markering går gränslinjen mittemellan de svarta och de vita pixlarna i maskens övertoning. Markeringsgränsen anger övergången mellan pixlar som är markerade till mindre än hälften, och pixlar som är markerade till mer än hälften.

 6. Gör önskade ändringar av bilden. Ändringarna påverkar bara det markerade området.
 7. Välj Markera > Avmarkera om du vill avmarkera markeringen.

  Obs!

  Du kan konvertera den tillfälliga masken till en permanent alfakanal genom att växla till standardläget och välja Markera > Spara markering.

Ändra alternativ för Snabbmask

 1. Dubbelklicka på knappen för läget Snabbmask i verktygslådan.
 2. Välj bland följande visningsalternativ:

  Maskerade områden

  Anger maskerade områden som svarta (ogenomskinliga) och markerade områden som vita (genomskinliga). Om du målar med svart blir det maskerade området större och om du målar med vitt blir det markerade området större. När det här alternativet är markerat blir knappen Snabbmask i verktygslådan en vit cirkel mot grå bakgrund .

  Markerade områden

  Anger maskerade områden som vita (genomskinliga) och markerade områden som svarta (ogenomskinliga). Om du målar med vitt blir det maskerade området större och om du målar med svart blir det markerade området större. När det här alternativet är markerat blir knappen Snabbmask i verktygslådan en grå cirkel mot en vit bakgrund .

  Obs!

  Om du vill växla mellan alternativen Maskerade områden och Markerade områden för snabbmasker håller du ned Alt och klickar på knappen för läget Snabbmask.

 3. Om du vill välja en ny maskfärg klickar du på färgrutan och väljer en ny färg.
 4. Om du vill ändra opacitet anger du ett värde mellan 0 och 100 %.

  Färg- och opacitetsinställningarna påverkar bara maskens utseende och har ingen effekt på underliggande områden. Masken kan bli mer synlig mot färgerna i bilden om du ändrar de här inställningarna.