Ändra penselstorlek och opacitet med ritstiftstryck

Om du arbetar med ett digitalt ritbord (till exempel ett Wacom-ritbord) kan du styra målarverktygen med ritstiftstryck, vinkel, rotation eller med stifthjulet.

  1. Markera penseln , pennan eller något annat målarverktyg.
  2. Gör något av följande i alternativfältet:
    • Klicka på storleksknappen för styrning av tryck på ritbordet .
    • Klicka på knappen för styrning av opacitet på ritbordet .

    Obs!

    Välj Fönster > Penslar för att komma till flera kontroller som kan styra vinkel, flöde, spridning, texturdjup och rundhet för ett penseldrag beroende på ritstiftstrycket.