Du kan generera bildresurser i formaten JPEG, PNG eller GIF från innehållet i ett lager eller en grupp av lager i en PSD-fil. Resurser genereras automatiskt när du anger ett tilläggsnamn för bildformat som stöds i ett lagernamn eller i en lagergrupps namn. Du kan även ange kvalitets- och storleksparametrar för de genererade bildresurserna.

Att skapa bildresurser från PSD-filer är särskilt användbart vid webbdesign för flera enheter.

Information om hur du skapar och exporterar webbilder finns i Exportera filer i olika format från Photoshop.

Generera bildresurser från lager eller lagergrupper

Om du bättre vill förstå hur bildresurser genereras kan du använda en enkel PSD-fil (hämtas från länken) med följande lagerhierarki som exempel:

Photoshop: Generera bildresurser
Exempel på PSD-fil och lagerhierarki.

Lagerhierarkin i filen består av två lagergrupper – Rounded_rectangles och Ellipses. Vardera grupp innehåller fem lager.

Följ dessa anvisningar för att generera bildresurser från PSD-filen:

 1. PSD-filen ska vara öppen. Välj Arkiv > Generera > Bildresurser.
 2. Ange lämpligt filformat som tillägg (.jpg, .png, eller .gif) till lagernamnen eller lagergrupperna som du vill använda för att generera bildresurser. Du kan exempelvis byta namn på lagergrupperna Rounded_rectangles och Ellipses till Rounded_rectangles.jpg och Ellipses.png, samt lagret Ellipse_4 till Ellipse_4.gif.

Obs!

Specialtecknen : och * stöds inte i lagernamn.

Photoshop genererar bildresurserna och sparar dem i en undermapp vid sidan av PSD-källfilen. Om PSD-källfilen inte är sparad kommer Photoshop att spara genererade bildresurser i en ny mapp på skrivbordet.

Photoshop: Namn på bildresurser
Namn på bildresurserna genereras från lagernamn eller lagergruppers namn.

Obs!

Generering av bildresurser är aktiverad för aktuellt dokument. När funktionen väl har aktiverats är den tillgänglig varje gång dokumentet öppnas på nytt. Gör så här för att avaktivera generering av bildresurser för aktuellt dokument: Avmarkera Arkiv > Generera > Bildresurser.

Generera flera bildresurser från ett lager eller en lagergrupp

Om du vill generera flera bildresurser från ett lager eller en lagergrupp avgränsar du namnen på resurserna med kommatecken. Följande lagernamn genererar till exempel tre resurser:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png

Spara resurser i en undermapp

Du kan välja att spara bildresurser som genererats från specifika lager eller lagergrupper i en undermapp direkt under dokumentets resursmapp. Inkludera undermappens namn i namnet för lagret eller lagergruppen, till exempel:

[undermapp]/Ellipse_4.jpg 

Exempel på användning i webbdesign

Att skapa bildresurser från PSD-filer är speciellt användbart vid webbdesign för flera enheter. Ta en titt på följande webbdesign och dess lagerstruktur:

Webbdesign och dess lagerhierarki.
Webbdesign och dess lagerhierarki.

Vi ska extrahera ikonen högst upp och den översta raden på Global Hotspots-bildens stödraster som bildresurser:

 • Ange bildformatstillägget i önskat lagernamn.
Photoshop: Ändra namn på lager eller lagergrupper
Photoshop: Ändra namn på lager eller lagergrupper

Byta namn på önskade lager eller lagergrupper

Obs!

En enda bildresurs genereras från innehållet i ett lager eller en lagergrupp. Exempel: Lagergruppen AdventureCo Logo i skärmbilden ovan innehåller ett formlager och ett animerat textlager. Båda lagren förenklas när en bildresurs genereras från lagergruppen.

Photoshop genererar bildresurserna och sparar dem på samma plats som PSD-källfilen.

Photoshop: Genererade bildresurser
Genererade bildresurser.

Ange kvalitets- och storleksparametrar

JPEG-resurser genereras med kvaliteten 90 % som standard. PNG-resurser genereras som 32-bitars bilder som standard. GIF-resurser genereras med grundläggande alfa-genomskinlighet.

Samtidigt som du byter namn på lager eller lagergrupper som förberedelse inför att generera resurser, kan du anpassa kvalitet och storlek.

Parametrar för JPEG-resurser

 • Lägg till önskad utdatakvalitet som ett suffix till resursnamnet: .jpg(1-10) eller .jpg(1-100%). Exempel:
  • Ellipse_4.jpg5
  • Ellipse_4.jpg50%
 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Photoshop formaterar bilden i skalan enligt ditt val. Exempel:
  • 200% Ellipse_4.jpg
  • 300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg
  • 10in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och resursnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg är ett giltigt lagernamn för att generera en resurs.

Parametrar för PNG-resurser

 • Lägg till önskad utdatakvalitet som ett suffix till resursnamnet: 8, 24 eller 32. Exempel:
  • Ellipse_4.png24
 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Photoshop formaterar bilden i skalan enligt ditt val. Exempel:
  • 42% Ellipse_4.png
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png
  • 10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och resursnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg är ett giltigt lagernamn för att generera en resurs.

Parametrar för GIF-resurser

 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Exempel:
  • 42% Ellipse_4.gif
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif
  • 20in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och resursnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif är ett giltigt lagernamn för att generera resurser.

Kvalitetsparametrar är inte tillgängliga för GIF-resurser.

Skapa komplexa lagernamn

Du kan ange flera resursnamn när du namnger ett lager för att generera en resurs. Exempel:

120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

Photoshop genererar följande resurser från detta lager:

 • Delicious.jpg (en JPG-bild med kvalitet 8 och i skala 120 %)
 • Delicious.png (en 24-bitars PNG-bild i skala 42 %)
 • Delicious_2.jpg (en JPG-bild med 90 % i kvalitet och en absolut storlek om 100x100 px)
 • Delicious.gif (en GIF-bild i skala 250 %)

Ange standardinställningar för resurser

Du kan ange omfattande standardinställningar för dokument för genererade resurser. Gör så här:

 1. Skapa ett tomt lager i dokumentet.
 2. Börja lagernamnet med nyckelordet standard. Ange inställningarna som du vill tillämpa på samtliga bildresurser genererade från dokumentet. Exempel:

standard-hi-res/

Genererar alla bildresurser i en undermapp med namnet hi-res. Exempel:[resurs_mapp]/hi-res/Delicious.jpg.

standard-hi-res/@2x

Genererar alla bildresurser i en undermapp med namnet hi-res. Dessutom läggs @2x till resursnamnet. Exempel:[resursmapp]/hi-res/Delicious@2x.jpg.

standard 50 %-lo-res/

Sparar bildresurser som förminskats med 50 % i undermappen lo-res under dokumentets resursmapp 

standard-hi-res/@2x + 50 %-lo-res/

Genererar två bildresurser från ett lager:

 • I undermappen hi-res läggs en bildresurs till med tillägget @2x
 • I undermappen lågupplösta förminskas en bildresurs med 50 %

Obs!

Standardskalfaktorer skrivs över av skalfaktorer som angetts för enskilda lager.

Avaktivera generering av bildresurser för alla dokument

Du kan avaktivera generering av bildresurser globalt i alla Photoshop-dokument genom att ändra dina Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Plugin-program.
 2. Avmarkera Aktivera Generator.
 3. Klicka på OK.

Obs!

Menyalternativet Arkiv > Generera är inte tillgängligt när du avaktiverar generering av bildresurser i Inställningar. Funktionen kan aktiveras på nytt, men enbart i dialogrutan för Inställningar.

Vanliga frågor

Resursnamn måste vara unika på dokumentnivån.

JPG-resurser genereras i 90 % kvalitet som standard. PNG-resurser genereras som 32-bitars bilder som standard. GIF-resurser genereras med grundläggande alfa-genomskinlighet.

Ja. Genomskinlighet och övriga effekter som används i ett lager avspeglas i resurserna som genereras från detta lager. Dessa effekter kan i vissa fall bli förenklade i genererade resurser.

Resurser beskärs efter dokumentgränserna. Om en bild inte faller inom dokumentgränserna skapar inte Generator de associerade bildresurserna.

Förutom kommatecken (,) kan du använda plustecken (+) som skiljetecken mellan bildresursernas namn. Exempel:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

är lika med:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%