Du kan generera bildobjekt i formaten JPEG, PNG eller GIF från innehållet i ett lager eller en grupp av lager i en PSD-fil. Objekt genereras automatiskt när du anger ett tilläggsnamn för bildformat som stöds i ett lagernamn eller i en lagergrupps namn. Du kan även ange kvalitets- och storleksparametrar för de genererade bildobjekten.

Att generera bildobjekt från PSD-filer är speciellt användbart vid webbdesign för flera enheter.

Videofilm: Generera webbresurser i Photoshop

Videofilm: Generera webbresurser i Photoshop
I den här videofilmen får du information om olika sätt att använda resursgeneratorn i Photoshop till att skapa bilder i olika storlekar och upplösningar så att du kan använda dem i andra projekt.
Chris Converse

Information om hur du skapar och genererar webbgrafik med hjälp av Adobe Generator finns i Extrahera resurser för webben.

Generera bildobjekt från lager eller lagergrupper

Om du bättre vill förstå hur bildresurser genereras kan du använda en enkel PSD-fil (hämtas från länken) med följande lagerhierarki som exempel:

Photoshop: Generera bildresurser
Exempel på PSD-fil och lagerhierarki

Lagerhierarkin i filen består av två lagergrupper - Rounded_rectangles och Ellipses. Vardera grupp innehåller fem lager.

Följ dessa anvisningar för att generera bildobjekt från PSD- filen:

 1. PSD-filen ska vara öppen. Välj Fil > Generera > Bildobjekt.
 2. Ange lämpligt filformat som tillägg (.jpg, .png, eller .gif) till lagernamnen eller lagergrupperna som du vill använda för att generera bildresurser. Du kan exempelvis byta namn på lagergrupperna Rounded_rectangles och Ellipses till Rounded_rectangles.jpg och Ellipses.png; samt lagret Ellipse_4 till Ellipse_4.gif.

Obs!

Specialtecknen : och * stöds inte i lagernamn.

Photoshop genererar bildobjekten och sparar dem i en undermapp vid sidan av PSD-källfilen. Om PSD-källfilen inte är sparad kommer Photoshop att spara genererade bildobjekt i en
ny mapp på skrivbordet.

Photoshop: Namn på bildresurser
Namn på bildobjekten genereras från lagernamn eller lagergruppers namn

Obs!

Generering av bildobjekt är aktiverad för aktuellt dokument. När funktionen väl har aktiverats är den tillgänglig varje gång dokumentet öppnas på nytt. Gör så här för att avaktivera generering av bildobjekt för aktuellt dokument: Avmarkera Fil > Generera > Bildobjekt.

Generera flera bildobjekt från ett lager eller en lagergrupp

Om du vill generera flera bildresurser från ett lager eller en lagergrupp avgränsar du namnen på resurserna med kommatecken. Följande lagernamn genererar till exempel tre objekt:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png

Spara resurser i en undermapp

Du kan välja att spara bildobjekt som genererats från specifika lager/lagergrupper i en undermapp direkt under dokumentets objektmapp. Inkludera undermappens namn i namnet för lagret/lagergruppen, till exempel:

[undermapp]/Ellipse_4.jpg 

Exempel på användning i webbdesign

Att skapa bildobjekt från PSD-filer är speciellt användbart vid webbdesign för flera enheter. Ta en titt på följande webbdesign och dess lagerstruktur:

Webbdesign och dess lagerhierarki
Webbdesign och dess lagerhierarki

Vi ska extrahera ikonen överst och i översta raden på Global Hotspots-bildens stödraster som bildobjekt:

 • Ange bildformatstillägget i önskat lagernamn.
Photoshop: Ändra namn på lager eller lagergrupper
Photoshop: Ändra namn på lager eller lagergrupper

Byt namn på önskade lager eller lagergrupper

Obs!

Ett enda bildobjekt genereras från innehållet i ett lager eller en lagergrupp. Exempel: Lagergruppen AdventureCo Logo i skärmbilden ovan innehåller ett formlager och ett animerat textlager. Båda lagren förenklas när ett bildobjekt genereras från lagergruppen.

Photoshop genererar bildobjekten och sparar dem på samma plats som PSD-källfilen.

Photoshop: Genererade bildresurser
Genererade bildobjekt

Ange kvalitets- och storleksparametrar

JPEG-resurser genereras med kvaliteten 90 % som standard. PNG-objekt genereras som 32-bitars bilder som standard. GIF-objekt genereras med grundläggande alfa-genomskinlighet.

Samtidigt som du byter namn på lager eller lagergrupper som förberedelse inför att generera objekt, kan du anpassa kvalitet och storlek.

Parametrar för JPEG-resurser

 • Lägg till önskad utdatakvalitet som ett suffix till resursnamnet: .jpg(1-10) eller .jpg(1-100 %). Exempel:
  • Ellipse_4.jpg5
  • Ellipse_4.jpg50%
 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Photoshop formaterar bilden i skalan enligt ditt val. Exempel:
  • 200% Ellipse_4.jpg
  • 300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg
  • 10in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och objektnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg är ett giltigt lagernamn för att generera ett objekt.

Parametrar för PNG-objekt

 • Lägg till önskad utdatakvalitet som ett suffix till resursnamnet: 8, 24 eller 32. Exempel:
  • Ellipse_4.png24
 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Photoshop formaterar bilden i skalan enligt ditt val. Exempel:
  • 42% Ellipse_4.png
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png
  • 10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och objektnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg är ett giltigt lagernamn för att generera ett objekt.

Parametrar för GIF-objekt

 • Lägg till önskad utdatabildstorlek (relativt eller med ett format som stöds: px, in, cm och mm) som prefix till resursnamnet. Exempel:
  • 42% Ellipse_4.gif
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif
  • 20in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif

Obs! Glöm inte att lägga till ett mellanrum mellan prefixet och objektnamnet. Om du anger storleken i pixlar kan du utesluta måttenheten. Till exempel 300 x 200.

Obs!

Som du ser kan du blanda olika måttenheter och pixlar när du anger önskat utvärde för bildstorlek. Exempel: 4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif är ett giltigt lagernamn för att generera objekt.

Kvalitetsparametrar är inte tillgängliga för GIF-objekt.

Skapa komplexa lagernamn

Du kan ange flera resursnamn när du namnger ett lager för att generera en resurs. Exempel:

120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

Photoshop genererar följande objekt från detta lager:

 • Delicious.jpg (en JPG-bild med kvalitet 8 och i skala 120 %)
 • Delicious.png (en 24-bitars PNG-bild i skala 42 %)
 • Delicious_2.jpg (en JPG-bild med 90 % i kvalitet och en absolut storlek om 100x100 px)
 • Delicious.gif (en GIF-bild i skala 250 %)

Ange standardinställningar för objekt

Du kan ange omfattande standardinställningar för dokument för genererade objekt. Följ dessa anvisningar:

 1. Skapa ett tomt lager i dokumentet.
 2. Börja lagernamnet med nyckelordet standard. Ange inställningarna som du vill tillämpa på samtliga bildobjekt genererade från dokumentet. Exempel:

standard-hi-res/

Genererar alla bildobjekt i en undermapp med namnet hi-res. Exempel:[objekt_mapp]/hi-res/Delicious.jpg.

standard-hi-res/@2x

Genererar alla bildobjekt i en undermapp med namnet hi-res. Dessutom läggs @2x till objektnamnet. Exempel:[objektmapp]/hi-res/Delicious@2x.jpg.

standard 50 %-lo-res/

Sparar bildobjekt som förminskats med 50 % i undermappen lo-res under dokumentets objektmapp 

standard-hi-res/@2x + 50 %-lo-res/

Genererar två bildobjekt från ett lager:

 • I undermappen hi-res läggs ett bildobjekt till med tillägget @2x
 • I undermappen lågupplösta förminskas ett bildobjekt med 50 %

Obs!

Standardskalfaktorer skrivs över av skalfaktorer som angetts för enskilda lager.

Avaktivera generering av bildobjekt för alla dokument

Du kan avaktivera generering av bildobjekt globalt i alla Photoshop-dokument genom att ändra i Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Plugin-program.
 2. Avmarkera Aktivera Generator.
 3. Klicka på OK.

Obs!

Menykommandot Fil > Generera är inte tillgängligt när du avaktiverar generering av bildobjekt i Inställningar. Funktionen kan aktiveras på nytt, men enbart i dialogrutan för Inställningar.

Vanliga frågor

Varför måste jag ange unika objektnamn?

Objektnamn måste vara unika på dokumentnivån.

Vilken är standardnivån för kvalitet när bildobjekt genereras?

JPG-objekt genereras i 90 % kvalitet som standard. PNG-objekt genereras som 32-bitars bilder som standard. GIF-objekt genereras med grundläggande alfa-genomskinlighet.

Genererar Photoshop bildobjekt från lager med genomskinlighet och övriga effekter?

Ja. Genomskinlighet och övriga effekter som används i ett lager avspeglas i objekten som genereras från detta lager. Dessa effekter kan i vissa fall bli förenklade i genererade objekt.

Hur genereras bildobjekt från lager med utfall utanför arbetsytan?

Resurser beskärs efter dokumentgränserna. Om en bild inte faller inom dokumentgränserna skapar inte Generator de associerade bildresurserna.

Är kommatecken enda tillåtna skiljetecken mellan bildobjektens namn?

Förutom kommatecken (,) kan du använda plustecken (+) som skiljetecken mellan bildobjektens namn. Exempel:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

är lika med:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

Videofilm: Skapa ett Edge Reflow-projekt från Photoshop Generator

Videofilm: Skapa ett Edge Reflow-projekt från Photoshop Generator
I den här videofilmen visas hur du skapar en webblayout som motsvarar skärmstorlekar från 320 till mer än 1 000 pixlar på bredden.
Chris Converse

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy