Kom igång med arbetsytan

Lär dig var dina favoritverktyg finns i Photoshop för mobil.

När du startar Photoshop för mobil börjar du på appens startskärm. På startskärmen kan du välja arbetsytan för redigering. I arbetsytan finns dina favoritverktyg, -paneler och andra alternativ i Photoshop som kan vara bra att ha när du ska ge verkligheten ett nytt sken.

Startskärm

Du kan titta igenom startskärmen och visa dina molndokument och få åtkomst till hjälpmenyn för molndokument. På startskärmen kan du hantera appinställningar och skapa eller importera dokument så att du kan börja arbeta. Du kan även se praktiska och interaktiva självstudievideor, hitta borttagna filer och listan över dokument som du nyligen arbetade med. 

Startskärmsanvändning på Photoshop på din iPad.
Hitta enkelt alla dina dokument på startskärmen.

 • Hem: Använd ikonen Hem () när du vill växla mellan hemskärmen och arbetsytan för redigering.
 • Lär dig: Få åtkomst till en interaktiv uppvisning av appar och praktiska självstudiekurser och utforska vad som är annorlunda när du använder Photoshop på din iPad och förstå vanliga arbetsflöden.
 • Molndokument: Visa en lista över alla sparade molndokument i Photoshop, vare sig de har skapats i Photoshop för mobil eller på datorn. Om du vill ta reda på mer om molndokument kan du gå till Photoshop-molndokument | Vanliga frågor.
 • Borttagna: Har du råkat ta bort en fil av misstag? Inga problem! Här finns en fullständig lista över molndokument som du har tagit bort. Du kan välja att återställa dokumenten eller ta bort dem permanent.
 • Skapa nytt: Skapa enkelt ett nytt dokument med möjlighet att ge dokumentet ett namn, ange mått för arbetsytan, ändra orientering, välja upplösning och välja svart, vit eller genomskinlig bakgrundsfärg. Du kan även utforska vanliga förinställda alternativ för arbetsyta baserat på användningsområde: Skriv ut, Skärm, Film eller Video.
 • Importera och öppna: Du kan snabbt importera och öppna ditt dokument från kamerarullen, Filer eller ta ett nytt foto med kameran. Filen konverteras till ett a Photoshop-molndokument och öppnas i arbetsytan Photoshop för mobil.
 • Föreslå en funktion: Föreslå funktioner du vill ha i kommande versioner av Photoshop för mobil. Adobe skapar Photoshop med hjälp av värdefulla bidrag från det stora användarforumet som består av användare som du. 
 • Senaste: Använd avsnittet Senaste så får du åtkomst till alla dokument du nyligen har arbetat med. 
 • Appinställningar: Tryck på appinställningsikonen () om du vill ange dina inställningar medan du arbetar med Photoshop för mobil.
  Om du vill veta mer kan du gå till Hantera appinställningar.
 • Hjälp med molndokument: Få åtkomst till hjälpmenyn för molndokument () för att kontrollera synkroniseringsstatusen för dina molndokument och en logg över dina senaste exporter när du behöver det. När du arbetar med en iPad hittar du de exporterade loggarna i appen Filer > På min iPad > Photoshop.

Arbetsytan för redigering

Så fort du öppnar ett dokument kommer du till arbetsytan Redigeraren, och du kan påbörja ditt kreativa arbete. Arbetsytan visar området där du interagerar med det öppna dokumentet. Photoshop för mobil erbjuder ett innehållsanpassat användargränssnitt. Kärnverktyg och panelen Alternativ visas endast när du behöver dem.

Kom igång med i Photoshop för mobil

Övre fält

A. Startsida B. Filnamn C. Aktuell zoomnivå D. Ångra E. Gör om F. Molndokumentshjälp G. Skicka till H. Hjälp 

 • Filnamn: Visar namnet på det öppna dokumentet.
 • Aktuell zoomnivå: Visar den aktuella zoomnivån för det öppna dokumentet.
 • Ångra: Återställer den senast utförda åtgärden.
 • Gör om: Återställer den senast ångrade åtgärden.
 • Molndokumentshjälp: Hitta synkroniseringsstatus för molndokument och möjligheten att exportera loggar.
 • Skicka till: Använd ikonen Skicka till för att spara och skicka ditt arbete till Foton, Filer och Dela.
 • Hjälp: Få åtkomst till ikonen Hjälp för att bläddra igenom självstudiekurser, gör rundturen i appen, visa genvägar, läs Photoshop-användarhandboken, gå till användarforumet och dela feedback med Adobe.

Verktygsfält

 • Flytta: Flytta markeringar och lager.
 • Omforma: Använd olika omformningsalternativ för det valda fotot
 • Markera: Markera med verktyget Lasso.
 • Pensel: Använd penseldrag och kontrollera penselinställningar.
 • Radera: Ta bort delar av fotot med suddgummits penseldrag.
 • Fyllning: Fyll i med förgrundsfärgen.
 • Laga: Retuschera och fixa defekter.
 • Beskär: Beskär din markering.
 • Text: Skapa ett textlager för att lägga till text.
 • Placera foto: Lägg till foton från kamerarullen, filer, bibliotek och kamera.
 • Pipett: Ta färgprov från ditt foto.
 • Färgväljare: Visa de markerade förgrunds- och bakgrundsfärgerna i färgväljaren. Svep vertikalt om du vill växla mellan de två färgerna. Tryck på färgväljaren om du vill välja en ny färg från färggruppen som visas. 

Obs! Tryck två gånger på ikoner som har trianglar längst ned till höger för att visa dolda verktygsalternativ.

Verktygsfält

A. Flytta B. Omforma C. Välj D. Pensel E. Sudda F. Fyll G. Lagning H. Beskär I. Text J. Placera foto K. Pipett L. Färgväljare 

Åtgärdsfältet

A. Komprimerad lagervy B. Detaljerad lagervy C. Lageregenskaper D. Lägg till nytt lager E. Lagersynlighet F. Lägg till mask G. Lägg till urklippsmask H. Filter och justeringar I. Fler lageråtgärder 

 • Komprimerad lagervy: Se alla lager tätt hoppackade.
 • Detaljerad lagervy: Se alla lager med maskering och andra detaljer.
 • Lageregenskaper: Visa blandningsalternativ, justeringar och mått för det markerade lagret.
 • Lägg till nytt lager: Infoga ett nytt lager.
 • Lagersynlighet: Kontrollera lagersynligheten.
 • Lägg till lagermask: Lägg till lagermasker för att dölja eller visa delar av ett lager.
 • Lägg till urklippsmask: Lägg till urklippsmasker för att dölja eller visa delar lager baserat på ett annat lager.
 • Filter och justeringar: Använd olika filter och justeringar för det valda lagret.
 • Fler lageråtgärder: Visa fler åtgärder du kan utföra med lager.

Obs! Tryck två gånger på ikoner som har trianglar längst ned till höger för att visa dolda verktygsalternativ.

Flytande alternativpanel

Du kan kontrollera inställningarna för dina valda verktyg med den flytande alternativpanelen. Tryck på en verktygsikon för att ta fram den flytande alternativpanelen. Håll in och dra handtaget överst i panelen för att flytta runt den på arbetsytan.

Tryckkortkommando

Använd tryckkortkommandona för att snabbt få åtkomst till alternativa åtgärder för ett valt verktyg i Photoshop för mobil. Om du vill ta reda på hur du använder tryckkortkommandona kan du gå till Tryckkortkommandon och gester.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto