Alternativ för texturerad pensel

I en texturpensel används ett mönster för att skapa penseldrag som ser ut som om de är målade på en arbetsyta med en viss textur.

Photoshop: Penseldrag med och utan textur
Penseldrag utan textur (vänster) och med textur (höger)

Klicka på mönsterprovet och välj ett mönster i snabbpanelen. Ange ett eller flera av följande alternativ:

Invertera

Inverterar de höga och låga punkterna i texturen med utgångspunkt i tonerna i mönstret. När du markerar Invertera tolkas de ljusaste områdena i mönstret som låga punkter i texturen och får därför minst färg. De mörkaste områdena i mönstret blir de höga punkterna i texturen och får därmed mest färg. När du avmarkerar Invertera får de ljusaste områdena mest färg, och de mörkaste får minst färg.

Skala

Anger mönstrets skala. Ange ett värde i procent av mönstrets storlek eller dra reglaget.

Texturera varje spets

Använder den valda texturen individuellt till varje penselavtryck i ett penseldrag i stället för till penseldraget som helhet (ett penseldrag består av många penselavtryck som används kontinuerligt när du drar penseln). Du måste markera det här alternativet för att göra variationsalternativen för Djup tillgängliga.

Läge

Anger det blandningsläge som används för att kombinera penseln och mönstret. (Se Blandningslägen.)

Djup

Anger hur djupt färgen tränger in i texturen. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. Vid 100 % får de låga punkterna i texturen ingen färg. Vid 0 % får alla punkter i texturen samma mängd färg, vilket gör att mönstret göms.

Minsta djup

Anger det minsta djup som färg kan tränga in till när Djupkontroll har inställningen Tona, Ritstiftstryck, Ritstiftslutning eller Stift-hjul och Texturera varje spets är markerat.

Djupdarr och Kontroll

Anger hur djupet varierar när Texturera varje spets är markerat. Om du vill ange den maximala spridningen anger du ett värde. Ange hur du vill styra djupvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över djupvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar från procentvärdet för djupdarr till procentvärdet för minsta djup under ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar djupet baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Kopiera texturer mellan verktyg

När du anger en textur för det aktuella verktyget kan du kopiera texturens mönster och skala till alla verktyg som stöder texturer. Du kan t.ex. kopiera det aktuella texturmönstret och skalan för penselverktyget till ritstifts-, klonstämpel-, mönsterstämpel-, händelsepensel-, konsthändelsepensel-, suddgummi-, skugg-, efterbelysnings- och svampverktyget.

  1. Välj Kopiera textur till andra verktyg på menyn i panelen Penslar.

Dubbelpenslar

I en dubbelpensel används två spetsar för att skapa penselavtryck. Den andra penseltexturen används i penseldraget för den primära penseln, och endast de områden där båda penseldragen överlappar varandra målas. Ange alternativ för den primära spetsen i avsnittet för penselspetsfomer i panelen Penslar. Välj en andra penselspets i avsnittet Dubbelpensel i panelen Penslar och ange något av följande alternativ.

Photoshop: Primära och sekundära penseldrag med dubbelpensel
A. Penseldrag med primär penselspets (hård rund 55). B. Penseldrag med sekundär penselspets (gräs). C. Penseldrag med dubbelpensel (båda används). 

Läge

Väljer ett blandningsläge som ska användas när penselavtryck från den primära och den sekundära spetsen kombineras. (Se Blandningslägen.)

Diameter

Styr storleken på dubbelspetsen. Ange ett värde i antal pixlar, dra skjutreglaget eller klicka på Använd provstorlek om du vill använda den ursprungliga diametern på penselspetsen. (Alternativet Använd provstorlek är endast tillgängligt om du skapade penselspetsens form genom att ta prov på pixlar i en bild.)

Mellanrum

Styr avståndet mellan dubbelspetsens penselavtryck i ett penseldrag. Ange ett mellanrumsvärde i procent av spetsens diameter eller dra reglaget.

Punktdiagram

Anger hur dubbelspetsens penselavtryck fördelas i ett penseldrag. När Båda axlar är markerat fördelas dubbelspetsens penselavtryck radiellt. När Båda axlar är avmarkerat fördelas dubbelspetsens penselavtryck vinkelrätt i förhållande till penseldragets riktning. Om du vill ange maximal spridning i procent anger du ett tal eller använder skjutreglaget för att ange ett värde.

Antal

Anger antalet penselavtryck för dubbelspetsen som används vid varje mellanrumsintervall. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde.