Med hjälp av verktyget Smeta ut simulerar du effekten som uppstår när du drar ett finger genom våt färg. Verktyget fångar upp färgen där draget börjar och skjuter den i den riktning du drar.

  1. Välj verktyget Smeta ut .
  2. Välj en penselspets, och ange alternativ för blandningsläge i alternativfältet.
  3. Välj Prova alla lager i alternativfältet om du vill smeta ut med hjälp av färgdata från alla synliga lager. Om du avmarkerar alternativet används bara färger från det aktiva lagret.
  4. Välj Fingerfärg i alternativfältet om du vill smeta med förgrundsfärgen i början av varje drag. Om du avmarkerar alternativet används den färg som finns under pekaren i början av varje drag.
  5. Dra i bilden för att smeta ut pixlarna.

    Obs!

    Tryck på Alt när du drar med verktyget Smeta ut om du vill använda alternativet Fingerfärg.