Med hjälp av verktyget Smeta ut simulerar du effekten som uppstår när du drar ett finger genom våt färg. Verktyget fångar upp färgen där draget börjar och skjuter den i den riktning du drar.

  1. Välj verktyget Smeta ut .
  2. Välj en penselspets, och ange alternativ för blandningsläge i alternativfältet.
  3. Välj Prova alla lager i alternativfältet om du vill smeta ut med hjälp av färgdata från alla synliga lager. Om du avmarkerar alternativet används bara färger från det aktiva lagret.
  4. Välj Fingerfärg i alternativfältet om du vill smeta med förgrundsfärgen i början av varje drag. Om du avmarkerar alternativet används den färg som finns under pekaren i början av varje drag.
  5. Dra i bilden för att smeta ut pixlarna.

    Obs!

    Tryck på Alt när du drar med verktyget Smeta ut om du vill använda alternativet Fingerfärg.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy