Ange svart- och vitpunkter genom att använda pipetterna

När du använder pipetterna tas alla tidigare justeringar bort som du har gjort i dialogrutan Nivåer eller Kurvor. Om du vill använda pipetterna bör du använda dem först och sedan göra finjusteringarna med nivåreglagen eller kurvpunkterna.

 1. Använda en kurv- eller nivåanpassning.

 2. Gör något av följande i panelen Egenskaper:

  • Dubbelklicka på pipetten Ange svartpunkt för att ange svartpunkt.
  • Dubbelklicka på pipetten Ange vitpunkt för att ange vitpunkt.
 3. I färgväljare anger du de värden du vill ha för de mörkaste och de ljusaste tonerna i bilden:

  • Om du vill ange värdet till ren svart anger du värdena R, G och B till 0.
  • Om du vill ange värdet till ren vit anger du värdena R, G och B till 255.
  • Om du vill ange en gråton för den vita eller svarta punkten anger du samma värden (mellan 0 och 255) för R, G och B. Ju lägre värden, desto mörkare blir gråtonen. Ju högre värdena är, desto ljusare är gråtonen.
 4. Om du vill justera färgtonsområden till de svart- eller vitpunkter som du specificerade i steg 2 gör du något av följande:

  • Klicka med pipetten Ange svartpunkt på ett bildområde som motsvarar svartpunkten (det område som har lägst tonvärden).
  • Klicka med pipetten Ange vitpunkt på ett bildområde som motsvarar vitpunkten (det område som har ljusast tonvärden).

Färgkorrigering med pipetterna

Du kan använda pipetterna i justeringen Nivåer eller Kurvor för att korrigera en färgskiftning, t.ex. en oönskad nyans av överflödig färg (röd, grön, blå eller cyan, magenta, gul). Det är enklare att få färgbalans i en bild genom att först identifiera ett område som ska vara neutralt och sedan ta bort färgskiftningen från det området. Du kan använda en av pipetterna eller alla tre, beroende på bilden. Pipetten Ange gråpunkt fungerar bäst på bilder som inte kräver stora justeringar och som har neutrala färger som är lätta att identifiera.

När du använder pipetterna tas alla tidigare justeringar bort som du har gjort i dialogrutan Nivåer eller Kurvor. Om du vill använda pipetterna bör du använda dem först och sedan göra finjusteringarna med nivåreglagen eller kurvpunkterna.

Obs!

Pipettverktyget som anger gråpunkt  används i första hand för färgkorrigering och är inte tillgängligt när du arbetar med gråskalebilder.

 1. Identifiera ett bildområde som ska vara neutralt grått innan du använder en justering. Exempel: asfalterad väg.

  Obs!

  Använd ett färgprov och markera ett neutralt område så att du kan klicka på det med pipetten senare.

 2. Klicka på ikonen Nivåer eller ikonen Kurvor i panelen Justeringar.

 3. Dubbelklicka på verktyget Ange gråpunkt () i panelen Egenskaper.

 4. Kontrollera i färgväljaren att den valda färgen har identiska R-, G- och B-värden för en neutral grå färg (t.ex. 128,128,128). Ange identiska värden för R, G och B om det behövs. Photoshop frågar om du vill spara de nya målfärgerna som standard.

 5. Aktivera pipetten Ange gråpunkt och klicka på det neutrala område som du identifierade i steg 1. Därmed återställs mellantoner och färgskiftningar tas bort.

 6. (Valfritt) Gör slutliga nivå- och kurvjusteringar i panelen Egenskaper.