Blanda färgkanaler

Du kan använda justeringen Blanda kanaler för att skapa högkvalitativa gråskalebilder, bilder med sepiatoning eller bilder med andra typer av toning. Du kan också göra kreativa färgjusteringar i en bild. Om du vill skapa högkvalitativa gråskalebilder väljer du ett procentvärde för respektive färgkanal i justeringen Blanda kanaler. Om du vill konvertera en färgbild till en gråskalebild och lägga till toning i bilden använder du kommandot Svartvitt (se Konvertera en färgbild till en svartvit bild).

Med alternativen i justeringen Blanda kanaler ändras målfärgkanalen (utdata) genom att de befintliga färgkanalerna (källkanalerna) i bilden blandas. Färgkanaler är gråskalebilder som representerar färgtonsvärdena hos färgkomponenterna i en bild (RGB eller CMYK). När du använder Blanda kanaler lägger du till eller tar bort gråskaledata från en källkanal till målkanalen. Du lägger inte till eller tar bort färger i en viss färgkomponent, vilket du gör med justeringen Selektiv färgändring.

Förinställningar för Blanda kanaler är tillgängliga på menyn Förinställningar i panelen Egenskaper. Använd standardförinställningarna för Blanda kanaler om du vill skapa, spara och läsa in anpassade förinställningar.

Blanda färgkanaler

 1. Markera den sammansatta färgkanalen i panelen Kanaler.
 2. Gör något av följande om du vill komma åt justeringen Blanda kanaler:
  • Klicka på ikonen för att blanda kanaler  på panelen Justeringar.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Blanda kanaler. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Blanda kanaler. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 3. Gör något av följande:
  • Välj en kanal på menyn Utkanal i panelen Egenskaper, där en eller flera befintliga kanaler ska blandas.

  • Välj en förinställning för Blanda kanaler i förinställningsmenyn i panelen Egenskaper.

  När du väljer en utkanal ställs värdet 100 % in för den bestämda kanalens källreglage och alla andra kanaler får värdet 0 %. Om du till exempel väljer Röd som utkanal får reglagen för Källkanaler värdena 100 % för Röd, medan Grönt och Blått får 0 % (i en RGB-bild).

 4. Om du vill minska kanalens andel i utkanalen drar du reglaget för källkanalen åt vänster. Om du vill öka kanalens andel drar du reglaget för källkanalen åt höger eller anger ett värde mellan -200 och +200 % i rutan. Om ett negativt värde används inverteras källkanalen innan den läggs till utkanalen.

  Källkanalernas sammanlagda värde visas i fältet Totalt. Om de kombinerade kanalvärdena överstiger 100 % visas en varningsikon bredvid det sammanlagda värdet.

 5. Dra i reglaget eller skriv in ett värde för alternativet Konstant.

  Det här alternativet justerar utkanalens gråskalevärde. Negativa värden lägger till mera svart, medan positiva värden lägger till mera vitt. Värdet -200% gör utkanalen svart och värdet +200 % gör utkanalen vit.

  Du kan spara inställningarna i dialogrutan Blanda kanaler och använda dem för andra bilder. Se Spara justeringsinställningar och Använda justeringsinställningar igen.

Skapa monokroma bilder från RGB- eller CMYK-bilder

Monokroma bilder visar färgkanaler som gråvärden. Du kan finjustera den övergripande gråskalebilden genom att ändra procentvärdet för varje källkanal.

 1. Markera den sammansatta färgkanalen i panelen Kanaler.
 2. Använd en justering för Blanda kanaler.
 3. Gör något av följande i panelen Egenskaper:

  • Välj Monokrom.

  • Välj någon av standardförinställningarna på menyn Blanda kanaler:

   Svartvit infraröd (RGB)

   Röd=‑70 %, Grön=200 %, Blå=‑30 %

   Svartvit med blått filter (RGB)

   Röd=0 %, Grön=0 %, Blå=100 %

   Svartvit med grönt filter (RGB)

   Röd=0 %, Grön=100 %, Blå=0 %

   Svartvit med orange filter (RGB)

   Röd=50 %, Grön=50 %, Blå=0 %

   Svartvit med rött filter (RGB)

   Röd=100 %, Grön=0 %, Blå=0 %

   Svartvit med gult filter (RGB)

   Röd=34 %, Grön=66 %, Blå=0 %

 4. Använd reglagen för källkanaler för att styra mängden detaljer och kontrast i bilderna innan du konverterar dem till gråskala.

  Innan du justerar källkanalernas procentandelar ska du visa hur varje källkanal påverkar den monokroma bilden. I RGB, till exempel, kan du visa bilden med den röda kanalen inställd på 100 % och de gröna och blå källkanalerna inställda på 0 %. Visa sedan bilden med den gröna källkanalen inställd på 100 % och de andra två kanalerna inställda på 0%. Slutligen kan du visa bilden med den blå källkanalen inställd på 100 % och de andra kanalerna inställda på 0 %.

  Obs!

  Värdet Totalt visar det totala procentvärdet för källkanalerna. Du får bäst resultat om du justerar kanalerna så att summan av deras värden blir 100 %. Om summan av värdena överstiger 100 % så visas en varningsikon bredvid summan som indikerar att den bearbetade bilden kommer att bli ljusare än originalbilden, med risk för att högdagerdetaljer går förlorade.

 5. (Valfritt) Dra i reglaget eller skriv in ett värde för alternativet Konstant.

  Det här alternativet justerar utkanalens gråskalevärde. Negativa värden lägger till mera svart, medan positiva värden lägger till mera vitt. Värdet -200% gör utkanalen svart. Värdet +200 % gör utkanalen vit.

Skapa ett handmålat utseende för specifika bildelement

 1. Markera den sammansatta färgkanalen i panelen Kanaler.
 2. Använd en justering för Blanda kanaler.
 3. Markera och avmarkera Monokrom i panelen Egenskaper.

 4. Välj ett alternativ för Utkanal och justera källkanalreglagen. (Upprepa det när steget efter behov för varje utkanal.)
Photoshop: Bild av blomma med olika inställningar
A. Ursprunglig färgbild B. Alternativet Monokrom skapar en gråskalebild C. Monokrom har avmarkerats och kanaler blandats för att färga element i gråskalebilden