Ange radavstånd

Det lodräta mellanrummet mellan textraderna kallas radavstånd. I latinska typer mäts radavstånd från en textrads baslinje till baslinjen på textraden ovanför. Baslinjen är den osynliga rad som texten vilar på. Du kan använda fler än ett radavstånd inom samma stycke, men på en och samma textrad avgörs radavståndet av det högsta värdet för den raden.

Obs!

När du arbetar med vågrät asiatisk text kan du ange hur radavståndet ska mätas, antingen från baslinje till baslinje eller från överkanten på en rad till överkanten på nästa.

Photoshop: Ange radavstånd
Fempunktstext med sexpunkters radavstånd (vänster) och med tolvpunkters radavstånd (höger)

Ange radavstånd

 1. Markera de tecken som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används radavståndet till all ny text som du skapar.
 2. Ange radavståndsvärdet i panelen Tecken.

Ändra standardprocentsatsen för automatiskt radavstånd

 1. Välj Justering på menyn i panelen Stycke.
 2. Ange en ny standardprocentsats för Automatiskt radavstånd.

Kerning och spärra/knip

Kerning är en process där mellanrum läggs till eller dras ifrån mellan specifika teckenpar. Spärra/knip innebär att utrymmet mellan tecknen i markerad text eller ett helt textblock görs mindre eller större.

Obs!

Värden för kerning och spärra/knip påverkar japansk text men vanligtvis används de här alternativen för att justera mellanrum mellan latinska tecken.

Du kan kerna text automatiskt med metrisk kerning eller optisk kerning. Metrisk kerning (kallas även automatisk kerning) använder kerningspar som ingår i de flesta teckensnitten. Kerningspar innehåller information om mellanrummet mellan specifika bokstavspar. Bland dem ingår: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya och Yo. Metrisk kerning används som standard, så att specifika par kernas automatiskt när du importerar eller skriver in text.

Vissa tecken har avancerade specifikationer för kerningspar. Om du arbetar med ett teckensnitt som endast innehåller minimal kerning eller ingen alls, eller om du använder två olika teckensnitt eller teckenstorlekar i ett och samma ord eller för flera ord på samma rad, kan du använda alternativet för optisk kerning. Med optisk kerning ställs mellanrummet mellan två tecken in beroende på deras form.

Photoshop: Alternativ för kerning och spärra/knip
Alternativ för kerning och spärra/knip

A. Originaltexten B. Text med optisk kerning C. Text med manuell kerning mellan W och a D. Text med spärra/knip E. Kumulativ kerning och spärra/knip 

Du kan också använda manuell kerning, som passar bra för att ange mellanrum mellan två bokstäver. Spärra/knip och manuell kerning är kumulativa, så att du först kan ställa in mellanrummet mellan vissa teckenpar, och sedan göra textblock tätare eller glesare utan att påverka den relativa kerningen för teckenparen.

När du klickar för att placera insättningspunkten mellan två bokstäver visas kerningsvärdena i panelen Tecken. På samma sätt visas spärra/knip-värden för ord eller textavsnitt i paletten Tecken.

Spärra/knip och kerning mäts båda i 1/1 000 fyrkantsblanksteg, en måttenhet som är relativ i förhållande till den aktuella teckenstorleken. Med en teckenstorlek på 6 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 6 punkter. Med en teckenstorlek på 10 punkter är 1 fyrkantsblanksteg lika med 10 punkter. Kerning och spärra/knip är strikt proportionella till den aktuella teckenstorleken.

Obs!

Värden för kerning och spärra/knip påverkar japansk text men vanligtvis används de här alternativen för att justera aki mellan latinska tecken.

Justera kerning

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett teckensnitts inbyggda kerningsinformation för valda tecken så väljer du Metrisk för kerningsalternativet i panelen Tecken.

  • Om du automatiskt vill justera mellanrummet mellan valda tecken utifrån deras former så väljer du Optisk för kerningsalternativet i paletten Tecken.

  • Om du vill justera kerningen manuellt placerar du en insättningspunkt mellan två tecken och anger önskat värde för kerningsalternativet i paletten Tecken. (Tänk på att du inte kan kerna text manuellt om ett textintervall är valt. Använd Spärra/knip i stället.)

  Obs!

  Om du vill öka eller minska kerningen mellan två tecken trycker du på Alt+Vänsterpil respektive Alt+Högerpil.

  • Om du vill inaktivera kerningen för valda tecken anger du 0 (noll) för kerningsalternativet i paletten Tecken.

Justera spärra/knip

 1. Markera det teckenintervall eller textobjekt som du vill justera.
 2. I paletten Tecken anger du alternativet för spärra/knip.

Flytta baslinjen

Använd Flytta baslinje om du vill flytta ett markerat tecken uppåt eller nedåt i förhållande till den omgivande textens baslinje. Det kan vara bra att förskjuta baslinjen om du ange bråktal manuellt eller justerar placeringen av ett bildteckensnitt.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används förskjutningen på ny text som du skapar.
 2. Ange alternativet för baslinjeförskjutning i panelen Tecken. Med positiva värden flyttas tecknets baslinje uppåt. Med negativa värden flyttas den nedåt.
  Photoshop: Värden för baslinjeförskjutning
  Text med olika värden på baslinjesförskjutning

Aktivera och avaktivera proportionella teckenbredder

Programmen använder som standard proportionell teckenbredd mellan tecken. Det innebär att mellanrummet mellan tecken varierar och ibland används bara delar av hela pixlar.

För det mesta ger proportionell teckenbredd det bästa mellanrummet vad gäller textutseende och läsbarhet. För text med liten storlek (mindre än 20 punkter) som visas online kan dock proportionell teckenbredd göra så att text flyter ihop eller innehåller för stora mellanrum vilket gör det svårt att läsa.

Avaktivera proportionell teckenbredd när du vill ha fasta mellanrum med hela pixlar och förhindra att små tecken flyter ihop. Proportionell teckenbredd används på alla tecken på ett textlager. Det går inte att ange alternativet bara för vissa tecken.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ange textmellanrum för ett helt dokument i steg om hela pixlar väljer du Systemlayout i panelen Tecken.

  • Om du vill återaktivera proportionell teckenbredd väljer du Bredd i bråkdelar i panelen Tecken.