Kopiera CSS genererar CSS-egenskaper (Cascading Style Sheet) från form- eller textlager. CSS kopieras till Urklipp och kan sedan klistras in i en formatmall. Vad gäller former visas värden för följande:

 • storlek
 • position
 • ramlinjefärg
 • fyllningsfärg (inklusive övertoningar)
 • skugga

Kopiera CSS visar även följande värden för textlager:

 • teckensnittsfamilj
 • teckenstorlek
 • teckensnittsbredd
 • radhöjd
 • understruken
 • genomstruken
 • upphöjd
 • nedsänkt
 • textjustering

Om du kopierar CSS från en lagergrupp med former eller text skapas en klass för varje lager och en gruppklass. Gruppklassen representerar en överordnad div med underordnande divar som motsvarar gruppens lager. De underordnade divarnas övre vänstra värden står i relation till den överordnade diven.

Obs!

Kopiera CSS-kommandot fungerar inte med smarta objekt eller när du väljer flera form-/textlager som inte är grupperade.

 1. Gör något av följande på panelmenyn Lager:

  • Högerklicka på ett form-/textlager eller en lagergrupp och välj Kopiera CSS i snabbmenyn.
  • Välj ett form-/textlager eller en lagergrupp och välj Kopiera CSS i panelmenyn Lager.
 2. Klistra in koden i formatmallsdokumentet.

Mer information om hur du skapa webbsidor med hjälp av Photoshop finns i Segmentera webbsidor.