Rätt prestandainställningar i Photoshop gör att din dator fungerar som den ska med optimal hastighet utan att den laggar, går långsamt eller slutar svara. Du kan finjustera dessa inställningar baserat på systemets resurser för att du ska få ut så mycket som möjligt av Photoshop.

Photoshop tillhandahåller en uppsättning inställningar (Inställningar > Prestanda) för att hjälpa dig att optimera användningen av din dators resurser, såsom minne, cacheminne, grafikprocessor, displayer, osv. Beroende på ditt primära användningsfall för Photoshop och de dokumenttyper du generellt sett arbetar med kan olika kombinationer av dess inställningar passa dig. Extra inställningar såsom Testdiskar, tillgängliga på andra flikar i dialogen Inställningar, kan också påverka din dators körhastighet och stabilitet direkt.

Photoshop-prestandainställningar
Prestandainställningar i Photoshop

Justera det minne som tilldelats Photoshop

Du kan förbättra prestandan genom att öka mängden minne/RAM som allokeras till Photoshop. Området Minnesanvändning på prestandaskärmen Prestanda (Inställningar > Prestanda) bekräftar hur mycket RAM som är tillgängligt för Photoshop. Det visar också det ideala allokeringsintervallet för Photoshop-minne för ditt system. Som standard använder Photoshop 70% av tillgängligt RAM-minne.

 1. Öka mängden RAM-minne som är allokerat till Photoshop genom att ändra värdet i rutan Låt Photoshop använda. Alternativt kan du använda skjutreglaget för Minnesanvändning.
 2. Starta om Photoshop för att aktivera dina ändringar.

Om du vill ta reda på bästa möjliga RAM-allokering för ditt system kan du ändra allokeringen med 5 % i taget och se hur det påverkar prestanda i Effektivitetsindikatorn. Se Håll ett öga på Effektivitetsindikatorn.

Vi rekommenderar inte att du allokerar mer än 85 % av din dators minne till Photoshop. Om du gör det kan det påverka prestandan genom att inte lämna något minne till andra viktiga systemtillämpningar.

Obs!

Öka mängden RAM som allokeras till Photoshop om felen slut-på-RAM eller slut-på-minne uppstår i Photoshop. Men om du ställer in RAM-allokeringen för Photoshop för högt (>85 %) kan det påverka prestandan för andra program som körs och göra systemet instabilt. 

Den bästa lösningen på detta problem är att lägga till mer RAM till din dator.

Justera cachenivåer

Cache-grunderna

Photoshop använder bildcachelagring för att snabbare rita om högupplösta dokument medan du arbetar med dem. Du kan ange upp till åtta nivåer för cache-lagrade bilddata och välja en av fyra tillgängliga cache-plattstorlekar.

Att öka cachenivåer förbättrar Photoshops svarstider medan du arbetar, men det kan ta längre tid att läsa in bilder. Cache-plattstorleken avgör vilken mängd data som Photoshop använder samtidigt. Stora plattstorlekar snabbar upp komplicerade åtgärder, till exempel att skärpa filter. Mindre ändringar, till exempel penseldrag, reagerar fortare med mindre plattstorlekar.

Cache-förinställningar

Tre cache-förinställningar finns tillgängliga i Prestandainställningar. Välj den som matchar ditt primära användningsfall/syfte för användning av Photoshop:

 • Webb-/Gränssnittsdesign: Välj detta alternativ om du vill använda Photoshop primärt för webb-, app- eller skärmdesign. Detta alternativ är lämpligt för dokument som har flera lager av pixeldimensioner som är låga-till-medium.
 • Standard/Foton: Välj detta alternativ om du använder Photoshop primärt till att retuschera eller redigera bilder av moderat storlek. Till exempel ska du använda detta alternativ om du normalt sett redigerar foton med ursprung från din mobil- eller digitalkamera i Photoshop.
 • Enorma pixeldimensioner: Välj detta alternativ om du arbetar mycket med tunga dokument i Photoshop; till exempel panoramabilder, matte painting, osv.

Cache-nivåer

För finare kontroll kan du specificera cache-nivåerna manuellt; standardvärdet är 4.

 • Ställ in cachenivån på 1 eller 2 om du arbetar med många lager (50 eller fler) och ganska små filer – cirka 1 megapixel eller 1 280 x 1 024 pixlar. Om cachenivån ställs in på 1 inaktiveras bildcachelagringen eftersom endast den aktuella bilden då cachelagras.
 • Ställ in cachen på 4 eller högre om du använder filer med stora pixeldimensioner (cirka 50 megapixlar eller fler). Högre cachenivåer påskyndar omritningar.

Obs!

Om du ändrar cachenivåerna till 1 är det möjligt att du inte får högkvalitativa resultat i vissa Photoshop-funktioner.

Begränsa historik

Du kan spara testdiskutrymme och förbättra prestandan genom att begränsa eller minska antalet händelselägen som Photoshop kan spara i Historikpanelen. Det utrymme som du sparar varierar beroende på hur många pixlar en åtgärd ändrar. Med mindre penseldrag eller icke-förstörande åtgärder används mindre utrymme på testdisken i händelseläget— t.ex när du skapar eller förändrar justeringslager. Tillämpning av ett filter på en hel bild använder å andra sidan mycket mer utrymme.

Photoshop kan spara upp till 1000 händelselägen; standardvärdet är 20. För att minska det numret, gå till dialogrutan i prestandainställningar, välj Historik och cacheminne > händelselägen. Vid behov, dra denna inställning till ett lägre värde i snabbmenyn för händelselägen.

Ange grafikprocessorinställningar (GPU-inställningar)

Det bästa sättet att optimera GPU-acceleration som gör att skärmen ritas om är att behålla din videoadapters drivrutin uppdaterad. För mer information om GPU-acceleration och hur du uppdaterar videoadapters, se Vanliga frågor om Photoshop GPU och grafikkort.

Start av OpenCL, en teknologi som tillåter program att använda GPU, kan troligtvis förbättra prestanda om du använder dessa Photoshop-funktioner:

 • Video Panorama
 • Oskärpegalleriet (oskärpa för iris, fält och vid tiltskiftoskärpa)

Om du vill aktivera OpenCL, klicka på Avancerade inställningar och markera Använd OpenCLi Prestandainställningar panelen.

GPU-inställningar

Photoshop tillhandahåller dedikerade GPU-inställningar i både Prestanda- och 3D-sektionerna i dialogen Inställningar.

Inställningar i sektionen Inställningar > Prestanda

Om ett lämpligt videokort finns installerat på din dator visas den i området GPU-inställningar i sektionen Prestanda.

 • För att aktivera GPU-acceleration ska du se till att alternativet Aktivera OpenGL-ritning är markerat.
 • För att finjustera kortets prestanda ska du klicka på knappen Avancerade inställningar och välja Grundläggande, Normal eller Avancerat för att matcha alternativet med dina behov.
  • Grundläggande—Använder minst mängd GPU-minne för att köra de mest grundläggande OpenGL-funktionerna vid delning av GPU med andra applikationer eller när du upplever långsam respons. Välj detta alternativ om du kör andra program som också använder GPU eller om du upptäcker dåliga skärmomritningar eller långsammare prestanda vid användning av GPU-accelererade funktioner.
  • Normal—Är standardinställningen. Den använder en stor mängd GPU-minn för att stödja avancerade OpenGL-funktioner och ska väljas om du regelbundet använder de GPU-accelererade funktionerna i Photoshop.
  • Avancerat—Använder samma mängd minne som Normal-läget men aktiverar fler avancerade funktioner för att förbättra ritningsprestandan. Denna inställning är bäst när du arbetar i 3D eller när du arbetar mycket med de GPU-accelerade funktionerna.

OBS: Lägesändringar träder endast i kraft efter att Photoshop har startats om.

Inställningar i sektionen Inställningar > 3D

3D-sektionen i dialogrutan Prestanda innehåller ett VRAM-skjutreglage som liknar minneskontrollen som finns i sektionen Prestanda. Använd skjutreglaget för att ställa in den övre gränsen för tillgänglig video-RAM (VRAM) för Photoshops 3D-motor. Det totala värdet är en procentandel av total tillgänglig VRAM. En inställning på 100 % kommer ändå reservera en del av total VRAM så att den kan användas av operativsystemet. Högre värden hjälper till med den övergripande 3D-prestandan men kan konkurrera med andra GPU-aktiverade program.

memory-usage-3D
3D: Minnesanvändning

Hantera virtuellt minne

En Testdisk är en extern eller intern disk- eller enhetspartition med ledigt minne. Som standard använder Photoshop hårddisken där operativsystemet är installerat som primärt virtuellt minne. Du kan justera testdiskens inställningar i sektionen Inställningar > Testdiskar.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Testdiskar (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Testdiskar (Mac OS).
 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktiv om du vill aktivera eller inaktivera en enhet för virtuellt minne. Klicka på pilknapparna om du vill ändra ordning på enheterna för virtuellt minne.
 3. Klicka på OK.
 4. Du måste starta om Photoshop för att ändringarna ska börja gälla.

Rekommendationer för inställning av testdiskinställningar

 • Anslut de virtuella minnena till den kompatibla port som har den högsta bandbreddsgränsen för alla tillgängliga portar. Bandbreddsgränserna för de olika portarna är enligt följande:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
  USB2 = 35 MB/s
 • Ange en testdisk till en defragmenterad hårddisk som har mycket oanvänt utrymme och en snabb läs-/skriv-hastighet för att förbättra prestanda. Om du har mer än en hårddiskvolym kan du ange fler testdiskar. Photoshop har stöd för upp till 64 exabyte testdiskutrymme på upp till fyra volymer. (En exabyte motsvarar 1 miljard GB.)
 • Om startenheten är en hårddisk, till skillnad från en flashdrive (SSD-disk) kan du pröva att använda en annan hårddisk som din primära testdisk. En SSD-disk, å andra sidan, fungerar väl både som primär start up-disk och som testdisk. Faktum är att det förmodligen är bättre att använda sig av en SSD än en separat hårddisk som en primär testdisk.
 • Det virtuella minnet bör finnas på en annan enhet än stora filer som redigeras.
 • Det virtuella minnet för programmet bör finnas på en annan enhet än den som används för operativsystemets virtuella minne.
 • RAID-diskar/-diskuppsättningar är lämpliga att tilldela virtuellt minne till.
 • Defragmentera regelbundet enheter med virtuella minnen.

Obs!

Om det inte går att starta Photoshop på grund av att det virtuella minnet är fullt skapar du ett nytt virtuellt minne genom att hålla ned Kommando+Alt (OS X) respektive Ctrl+Alt (Windows) när du startar Photoshop.

Se Effektivitetsindikatorn för att övervaka prestandan medan du arbetar i Photoshop.Klicka på popup-menyn i nedre delen av bildfönstret och välj Effektivitet.

Om värdet i indikatorn är under 100% har Photoshop använt allt tillgängligt RAM-minne och använder nu virtuellt minne, vilket saktar ned prestandan. Tilldela Photoshop mer RAM-minne i Prestandainställningar om effektiviteten är lägre än 90%. Du kan även lägga till RAM-minne i systemet.

Alternativ för återställning och spara i bakgrunden

Alternativet Prestanda > Filhantering > Spara återställningsinformation var n minut automatiskt kan också ha bäring på prestandan. Inställningen Spara i bakgrunden är aktiverad som standardinställning. När denna inställning är aktiverad kan du fortsätta arbeta medan Photoshop utför åtgärderna Spara och Spara som. Du behöver inte vänta tills åtgärderna är slutförda.Alternativet Spara återställningsinformation automatiskt kan endast väljas om Spara i Bakgrunden är aktiverat. Om funktionen är aktiverad sparas återställningsinformation för varje fil som är öppen enligt angivet intervall. (Information om återställning sparas som en överflödig säkerhetskopiering: den ursprungliga filen ändras inte.)

Oftast påverkas inte Photoshops prestanda eller svarstider av funktionen Lagringsförlopp i bakgrunden vid normal användning av programmet. Men om du arbetar med en fil som är avsevärt större än RAM-minnet kan programmets prestanda eller svarstider påverkas tills åtgärden är sparad.

Om Photoshop tycks sakta ned kan du se efter om Spara i Bakgrunden påverkar prestanda. Välj Spara framsteg i popup-menyn för status längst ned till vänster i ditt bildfönster.

Om du lägger märke till prestandaproblem medan förloppsindikatorn förflyttar sig, gå till Inställningar > Filhantering och minska frekvensen för Spara automatiskt information om återhämtning. Du kan även avaktivera inställningen.

Finjustera Photoshop

Om tidsintervallen för återställning anges till ett lägre värde får du ett bättre skydd mot kraschar. För det mesta påverkas inte Photoshops prestanda eller svarstider av funktionen Spara återställningsinformation. En minskning av prestandan är troligast förekommande om filerna du modifierar är större än mängden tillgängligt RAM-minne.

Återställningsinformationen sparas på samma plats som Photoshops virtuella minne. Om du som regel har många filer öppna samtidigt när du arbetar kan det använda utrymmet vara mycket stort. Om du får felmeddelanden som säger att det inte finns tillgängligt utrymme på disken medan du utför vanliga kommandon (med undantag för Spara) ska du lägga till utrymme på testdisken. Du kan även avaktivera Spara återställningsinformation automatiskt.

Effektivitetsindikator

Se Effektivitetsindikatorn för att övervaka prestandan medan du arbetar i Photoshop.Klicka på popup-menyn i nedre delen av bildfönstret och välj Effektivitet.

Om värdet i indikatorn är under 100% har Photoshop använt allt tillgängligt RAM-minne och använder nu virtuellt minne, vilket saktar ned prestandan. Tilldela Photoshop mer RAM-minne i Prestandainställningar om effektiviteten är lägre än 90%. Du kan även lägga till RAM-minne i systemet.

Effektivitetsindikator
Effektivitetsindikatorn

Se även

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy