Markera pixlar

När du gör en markering isolerar du en eller flera delar av bilden. Om du markerar specifika områden kan du redigera och använda effekter och filter på delar av bilden, och låta de omarkerade områdena vara orörda.

Det enklaste sättet att markera pixlar i bilden är att använda Välj motiv eller något av snabbmarkeringsverktygen. Du kan även använda markeringsramsverktygen till att markera områden med en viss form och lassoverktygen till göra en markering genom att dra runt ett element i bilden. Du kan även göra markeringar baserat på ett färgintervall i en bild. Det finns kommandon på menyn Markera för att markera alla pixlar, avmarkera alla pixlar och markera alla pixlar igen.

Förutom pixlar kan vektordata användas för att markera. Använd pennan eller formverktygen för att skapa precisa kanter som kallas banor. Banor kan konverteras till markeringar.

Markeringar kan kopieras, flyttas och klistras in, eller sparas och lagras i en alfakanal. Alfakanaler lagrar markeringar som gråskalebilder som kallas masker. En mask är som en inverterad markering: den täcker in den omarkerade delen av bilden och skyddar den från redigering eller ändringar. Du kan konvertera tillbaka en lagrad mask till en markering genom att läsa in alfakanalen till en bild.

Obs!

Banor kan konverteras till markeringar och markeringar kan konverteras till banor.

Markera enskilda eller flera objekt eller banor för snabbredigering. Läs informationen i självstudiekursen på Banmarkering och redigering.

Videosjälvstudiekurs: Markera del av en bild

Videosjälvstudiekurs: Markera del av en bild
Train Simple

Videosjälvstudiekurs: Göra förfinade hårmarkeringar

Videosjälvstudiekurs: Göra förfinade hårmarkeringar
Photoshops produktchef Bryan O'Neil Hughes visar hur du kan göra förfinade hårmarkeringar i det andra avsnittet av Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

Videosjälvstudiekurs: Ett markeringstips

Videosjälvstudiekurs: Ett markeringstips
Scott Kelby

Markera pixlar, avmarkera pixlar och markera pixlar igen

Obs!

Om ett verktyg inte fungerar som det ska kan du ha en dold markering. Använd kommandot Avmarkera och försök igen.

Markera alla pixlar i ett lager inom bildytans gränser

  1. Markera lagret i panelen Lager.
  2. Välj Markera > Allt.

Avmarkera markeringar

  1. Gör något av följande:
    • Välj Markera > Avmarkera.
    • Om du använder den rektangulära markeringsramen, den ovala markeringsramen eller verktyget Lasso klickar du i bilden utanför det markerade området.

Markera den senaste markeringen igen

  1. Välj Markera > Markera igen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy