Photoshop har ett antal funktioner för användning av bilder i andra program. På grund av integrationen mellan Adobes produkter, kan många Adobe-program direkt importera Photoshop-format (PSD-format) och använda Photoshop-funktioner som lager, lagerstilar, masker, genomskinlighet och effekter.

Förbered bilder för sidlayoutprogram

Hur du förbereder en bild för ett sidlayoutprogram beror på vilka filformat programmet stöder:

 • Adobe InDesign 2.0 och senare stöder Photoshop PSD-filer. Du behöver inte spara eller exportera Photoshop-bilder till ett annat filformat. Genomskinliga områden visas och skrivs ut som förväntat.

 • De flesta andra sidlayoutprogram kräver att du sparar bilden som en TIFF- eller EPS-fil. Om bilden innehåller områden som är helt genomskinliga måste du dock först definiera de områdena med en urklippsbana. Information om det bästa formatet för import av Photoshop-bilder finns i dokumentationen för sidlayoutprogrammet.

Om sidlayoutprogrammet inte stöder Photoshop PSD-filer gör du så här:

 1. Om din bild innehåller en genomskinlig bakgrund eller delar som du vill ska vara genomskinliga, skapar du en urklippsbana kring de solida delarna av bilden. Även om du tar bort bakgrunden kring bilden, måste du definiera området med en urklippsbana innan du konverterar filen till TIFF- eller EPS-format. I annat fall kanske genomskinliga områden visas som vita i sidlayoutprogrammet.
 2. Välj Arkiv > Spara som.
 3. Välj lämpligt format från menyn Format i dialogrutan Spara som. Vilket format du anger beror på hur dokumentet ska skrivas ut. Om du använder en skrivare som inte stöder PostScript väljer du TIFF. Om du använder PostScript-skrivare väljer du EPS. Klicka därefter på Spara.
 4. Ange följande alternativ under TIFF-alternativ i dialogrutan EPS-alternativ: Låt övriga alternativ behålla standardinställningarna och klicka på OK.
  • TIFF-alternativ, dialogruta: ange Bildkomprimering till Ingen.

  • Dialogrutan EPS-alternativ (Windows): ange Förhandsvisning till TIFF (8 bitar/pixel) och Kodning till ASCII85.

  • Dialogrutan EPS-alternativ (macOS): ange Förhandsvisning till Mac (8 bitar/pixel) och Kodning till ASCII85.

  Obs!

  Om layoutprogrammet visar genomskinliga områden som vita kan du pröva att skriva ut dokumentet. En del layoutprogram visar inte urklippsbanor korrekt men klarar att skriva ut dem.

Använda Photoshop-bilder i Adobe Illustrator

Adobe Illustrator kan både öppna och montera Photoshop-filer, du behöver inte spara eller exportera en Photoshop-bild till något annat filformat. Om du monterar en bild i en öppen Illustrator-fil, kan du infoga bilden som vilken annan del som helst i Illustrator-filen eller infoga den som en länk till ursprungsfilen. Även om det inte går att redigera en länkad bild i Illustrator, kan du enkelt gå tillbaka till Photoshop med hjälp av kommandot Redigera originalet. Så snart du sparar dina ändringar, visas de i Illustrator.

 1. Om bildfilen är öppen i Photoshop, sparar du den som en Photoshop-fil (PSD) och stänger den.
 2. Gör något av följande i Adobe Illustrator:
  • Om du vill öppna filen direkt i Illustrator väljer du Arkiv > Öppna. Leta reda på bilden i dialogrutan Öppna fil och klicka på Öppna.

  • Om du vill infoga bilden i en befintlig Illustrator-fil väljer du Arkiv > Montera. Leta reda på filen i dialogrutan Montera, kontrollera att alternativet Länka inte är markerat och klicka på Montera.

  • Om du vill infoga bilden i en fil, men behålla en länk till originalfilen, väljer du Arkiv > Montera. Leta reda på filen i dialogrutan Montera, markera alternativet Länka och klicka på Montera. Bilden centreras i Illustrator, i den fil som är öppen. Ett rött kryss i bilden visar att den är länkad och inte går att redigera.

 3. Om du öppnade eller monterade bilden utan någon länk, visas dialogrutan Photoshop-importering. Ange lämpliga alternativ bland de följande och klicka på OK:
  • Gör om Photoshop-lager till objekt om du vill konvertera lagren till Illustrator-objekt. Med det här alternativet bevaras masker, blandningslägen, genomskinlighet samt eventuellt segment och bildscheman. Alternativet stöder dock inte Photoshops justeringslager eller lagereffekter.

  • Förenkla Photoshop-lager till en enda bild om du vill slå samman alla lager till ett enda lager. Med det här alternativet bevaras bildens utseende, men du kan inte längre redigera enskilda lager.

Skapa genomskinlighet med hjälp av bildurklippsbanor

Du kan använda bildurklippsbanor för att definiera genomskinliga områden i bilder du monterar i layoutprogram. Mac OS-användare kan dessutom bädda in Photoshop-bilder i många ordbehandlingsfiler.

Du kanske bara vill använda en del av en Photoshop-bild när du skriver ut den eller placerar den i ett annat program. Du kanske t.ex. vill använda ett objekt i förgrunden och utesluta bakgrunden. Med hjälp av en bildurklippsbana kan du isolera föremålet i förgrunden och göra allting annat genomskinligt när du skriver ut bilden eller monterar den i ett annat program.

Obs!

Banor är vektorbaserade och därför har de hårda kanter. Du kan inte spara mjukheten i en luddad kant, t.ex. i en skugga, när du skapar en bildurklippsbana.

Photoshop: Med och utan urklippsbana
Bild importerad till Illustrator eller InDesign utan bildurklippsbana (vänster) och med bildurklippsbana (höger)

 1. Rita en arbetsbana som bestämmer det område på en bild som du vill visa.

  Obs!

  Om du redan markerat det område du vill visa kan du konvertera markeringen till en arbetsbana. Se Konvertera en markering till en bana om du vill veta mer.

 2. Spara arbetsbanan som en bana i panelen Banor.
 3. Välj Urklippsbana på menyn i panelen Banor, ange följande alternativ och klicka på OK:
  • Välj den bana som du vill spara i Bana.

  • Lämna värdet för avvikelse tomt och skriv ut bilden med skrivarens standardvärde i Avvikelse. Om du får utskriftsproblem anger du ett värde för avvikelse som avgör hur PostScript-tolken simulerar kurvan. Ju lägre avvikelsevärde, desto fler räta linjer används för att rita kurvan och desto mer exakt blir kurvan. Värden kan ligga mellan 0.2 och 100. I allmänhet rekommenderas ett avvikelsevärde mellan 8 och 10 för utskrifter med hög upplösning (1 200 dpi till 2 400 dpi) och ett värde mellan 1 och 3 för utskrifter med låg upplösning (300 dpi till 600 dpi).

 4. Om du tänker skriva ut dokumentet med tryckfärger, konverterar du det först till CMYK-läge.
 5. Spara filen genom att göra något av följande:
  • Om du vill skriva ut filen med en PostScript-skrivare sparar du den i EPS-, DCS- eller PDF-format.

  • Om du vill skriva ut filen med en annan typ av skrivare (inte PostScript), sparar du den i TIFF-format och exporterar den till Adobe InDesign eller till Adobe PageMaker® 5.0 eller senare.

Skriva ut urklippsbanor

Ibland kan en fotosättare inte tolka bildurklippsbanor, eller också kan en bildurklippsbana vara för komplicerad för en skrivare, vilket resulterar i ett fel av typen Limitcheck eller ett allmänt PostScript-fel. Ibland kan du utan svårighet skriva ut en avancerad urklippsbana på en lågupplöst skrivare, men stöta på problem när du skriver ut samma bana på en högupplöst skrivare. Detta beror på att en skrivare med låg upplösning förenklar kurvan och använder färre linjesegment för att beskriva kurvor än en skrivare med hög upplösning.

Du kan förenkla en bildurklippsbana på följande sätt:

 • Reducera antal fästpunkter på urklippsbanan manuellt.

 • Öka toleransvärdet som använts för att skapa banan. För att kunna göra det läser du in den befintliga banan som en markering, väljer Skapa arbetsbana på menyn i panelen Banor och ökar inställningen för tolerans (4 till 6 pixlar är ett bra startvärde). Skapa sedan bildurklippsbanan på nytt.

Exportera banor till Adobe Illustrator

Med kommandot Banor till Illustrator kan du exportera Photoshop-banor som Adobe Illustrator-filer. Om du exporterar banor på det här sättet förenklar det arbetet med att kombinera Photoshop- och Illustrator-bilder eller att använda Photoshop-funktioner med Illustrator-bilder. Du kan till exempel vilja exportera en bana som skapats med pennverktyget och linjera den så att den kan användas som en svällning för en Photoshop-urklippsbana som ska skrivas ut i Illustrator. Du kan också använda funktionen för att utjämna text eller föremål i Illustrator efter Photoshop-banor.

 1. Rita och spara en bana eller konvertera en befintlig markering till en bana.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Banor till Illustrator.
 3. Välj var du vill spara banan och namnge den. Kontrollera att Arbetsbana har valts på menyn Bana om du vill exportera banan.
 4. Klicka på Spara.
 5. Öppna filen i Adobe Illustrator. Nu kan du bearbeta banan eller använda den för att justera Illustrator-objekt som du lägger till i filen.

  Observera att skärmarkeringarna i Adobe Illustrator visar Photoshop-dokumentets dimensioner. Banans placering i Photoshop-bilden bibehålls, förutsatt att du inte ändrar skärmarkeringarna eller flyttar banan.

Photoshop är ett OLE 2.0-serverprogram, vilket innebär att det stöder infogning och länkning i ett OLE-program (vanligtvis en ordbehandlare eller ett layoutprogram). Du kan exempelvis infoga Photoshop-filer och -markeringar i andra OLE-program, som Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker och Microsoft Word genom att klippa ut och klistra in dem eller med hjälp av andra metoder.

 • Med länkning kan du placera en länk i OLE-dokumentet som hänvisar till Photoshop-dokumentet på hårddisken.

 • Med infogning kan du sätta in Photoshop-dokumentet i OLE-dokumentet.

  När bilden finns i behållarprogrammet kan du dubbelklicka på den och redigera den i Photoshop. När du stänger bilden i Photoshop uppdateras den i behållarprogrammet.

 1. Gör något av följande:
  • Kopiera en markering i Photoshop och infoga den i ditt OLE-program genom att använda kommandot Klistra in special. Mer information finns i dokumentationen till ordbehandlings- eller layoutprogrammet. Inklistrade markeringar kan endast infogas, inte länkas.

  • Använd kommandot Infoga objekt i OLE-programmet om du vill infoga en ny Photoshop-bild eller ett befintligt Photoshop-dokument som ett OLE-infogat eller OLE-länkat objekt. Mer information om detta finns i dokumentationen till ordbehandlings- eller layoutprogrammet.

Infoga en olänkad bitmappsbild med skärmupplösning i ett OLE-program

 1. Dra en markering till OLE-programmet med hjälp av verktyget Flytta (). När du släpper objektet, visas det som en bitmappsbild med upplösningen 72 ppi, som inte automatiskt kan uppdateras i Photoshop.

Ändra eller uppdatera en länkad eller inbäddad bild i ett OLE-program

 1. Dubbelklicka på den länkade eller infogade bilden i ditt ordbehandlings- eller layoutprogram för att starta Photoshop (om det inte redan körs) och öppna bilden för redigering.
 2. Redigera bilden efter behov.
 3. Gör något av följande:
  • För inbäddade bilder stänger du filen eller väljer Arkiv > Uppdatera eller Arkiv > Stäng & återgå till [programnamn].

  • Om du arbetar med länkade bilder sparar du och stänger dokumentet.

  Obs!

  Du kan även ändra länkade dokument utan att först öppna OLE-dokumentet. Den länkade bilden uppdateras nästa gång du öppnar dokumentet i OLE-programmet.