Lär dig hur du snabbt redigerar lagermasker i 5 enkla steg

Med maskning kan du skapa det mesta du kan tänka dig i Photoshop. Du kan lägga till en mask till ett lager och använda masken för att dölja delar av lagret och visa lagren under. 

Gör följande för att enkelt redigera och finjustera befintliga lagermasker:

 1. Markera det lager som innehåller den mask du vill redigera i panelen Lager.
 2. Klicka på maskminiatyrbilden i panelen Lager.

 3. Markera något av redigerings- eller målarverktygen. Förgrunds- och bakgrundsfärgerna får som standard gråskalevärden när masken är aktiverad.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill minska masken och visa lagret målar du masken med vitt.
  • Om du vill göra lagret delvis synligt målar du masken med grått. Mörkare gråtoner gör nivån mer genomskinlig medan ljusare gråtoner gör den mer ogenomskinlig.
  • Om du vill utöka masken och dölja lagret eller gruppen målar du masken med svart. Lagren under blir synliga.
  redigera lagermask
  Måla med vitt för att visa och med svart för att dölja delar av det aktiva lagret.
 5. (Valfritt) Om du vill redigera lagret i stället för lagermasken markerar du det genom att klicka på miniatyrbilden i lagerpanelen. En ram visas runt miniatyrbilden av lagret. 

  Om du vill klistra in en kopierad markering i en lagermask Alt-klickar du på miniatyrbilden av lagermasken i lagerpanelen för att visa maskkanalen. Välj Redigera > Klistra in och sedan Markera > Avmarkera. Markeringen konverteras till gråskala och läggs till masken. Avmarkera maskkanalen genom att klicka på miniatyrbilden för lagret i panelen Lager.