Du kan använda dina anpassade färgprofiler på bästa sätt genom att använda Photoshop till att hantera färgerna. Du kan också använda skrivare till att hantera färg.

Obs!

Om du vill ha mer information om koncept och arbetsflöden för färghantering läser du i Färghantering.

Använda Photoshop till att avgöra vilka färger som ska skrivas ut

Om du har en anpassad färgprofil för en viss kombination av skrivare, tryckfärg och papper kan du få bättre resultat om du låter Photoshop hantera färger i stället för att de hanteras i skrivaren. 

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Öppna delen Färghantering till höger.

 3. Välj Photoshop hanterar färger för Färghantering.
 4. För Skrivarprofil väljer du den profil som bäst överensstämmer med utdataenheten och papperstypen. Om det finns profiler som är associerade till den aktuella skrivaren visas de överst i menyn och standardprofilen är markerad.

  Ju mer exakt profilen beskriver utdataenhetens funktion och utskriftsförhållandena (till exempel papperstypen), desto mer exakt kan färghanteringssystemet översätta de numeriska värdena på de faktiska färgerna i ett dokument. (Se Installera en färgprofil.)

 5. (Valfritt) Ange de alternativ du vill ha:

  Renderingsmetod

  Anger hur Photoshop konverterar färger till målfärgrymden. (Se Återgivningsmetoder.)

  Svartpunktskompensation

  Bevarar skuggdetaljer i bilden genom att simulera utdataenhetens hela dynamiska omfång.

 6. (Valfritt) Markera något av följande under förhandsvisningen:

  Matcha utskriftsfärger

  Använd det här alternativet om du vill visa färgerna i förhandsvisningsområdet som de kommer att skrivas ut.

  Tryckbarhetsvarning

  Aktiverat om Matcha utskriftsfärger har valts. Välj det här alternativet om ej tryckbara färger ska markeras i bilden, enligt den valda skrivarprofilen. Ett färgsystems tryckbarhet är det färgområde som kan visas eller skrivas ut. En färg som går att visa i RGB kanske inte är tryckbar för den aktuella skrivarprofilen.

  Visa pappersvitt

  Anger att vit färg i förhandsvisningen ska motsvara papperets färg i den valda skrivarprofilen. Därmed skapas en "verkligare" förhandsvisning om du skriver ut på papper som inte är helt vita, t.ex. tidningspapper eller konstpapper, som snarare är beige. Med mindre vitt i papperet sänks bildens kontrast som helhet, eftersom kontraster skapas med helvitt och helsvart. Med papper som inte är helt vitt kan också bildens färgkontrast ändras, så att gula nyanser som skrivs ut på beige papper ser bruna ut.

 7. Färghanteringsalternativen för skrivardrivrutinen finns i den andra utskriftsdialogrutan. Den visas automatiskt när du klickar på Skriv ut.

  • Klicka på knappen Utskriftsinställningar om du vill visa alternativen för skrivardrivrutinen (Windows).
  • Använd snabbmenyn från utskriftsdialogrutan om du vill öppna alternativen för skrivardrivrutinen (Mac OS).
 8. Stäng av skrivarens färghanteringsalternativ så att skrivarprofilens inställningar inte åsidosätter dina profilinställningar.

  Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om att stänga av färghanteringen finns i skrivardokumentationen.

 9. Klicka på Skriv ut.

Använda skrivaren till att avgöra vilka färger som ska skrivas ut

Om du inte har någon anpassad profil för skrivaren och papperstypen kan du låta skrivardrivrutinen hantera färgkonverteringen. 

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Öppna delen Färghantering till höger.

  Obs!

  Posten för dokumentprofilen visar den profil som är inbäddad i bilden.

 3. Välj Skrivaren hanterar färger för Färghantering.
 4. I Återgivningsmetod anger du hur du vill konvertera färger till målfärgrymden. En sammanfattning av varje alternativ visas i området Beskrivning längs ner.

  De flesta skrivardrivrutiner som inte är PostScript-kompatibla ignorerar det här alternativet och använder perceptuell färgmatchning. (Mer information finns i Återgivningsmetoder.)

 5. Färghanteringsalternativen för skrivardrivrutinen finns i den andra utskriftsdialogrutan. Den visas automatiskt när du klickar på Skriv ut:

  • Klicka på Utskriftsformat om du vill öppna alternativen för skrivardrivrutinen (Windows).
  • Använd snabbmenyn från utskriftsdialogrutan om du vill öppna alternativen för skrivardrivrutinen (Mac OS).

  Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om att starta färghanteringen finns i skrivardokumentationen.

 6. Klicka på Skriv ut.

Ett provtryck för skrivare (kallas ibland korrekturutskrift eller matchande utskrift) är en utskriven simulering av hur det slutliga tryckningsresultatet kommer att se ut. Ett provtryck för skrivare produceras på en utdataenhet som inte är så dyr som en tryckpress. Vissa bläckstråleskrivare har den upplösning som krävs för att göra billiga utskrifter som kan användas som provtryck för skrivare.

 1. Välj Visa > Korrekturinställningar och ange de utdataförhållanden som du vill simulera. Det kan du göra genom att använda en förinställning, eller genom att skapa en anpassad korrekturinställning. Se Granska skärmkorrektur av färger.

  Vyn ändras automatiskt beroende på vilket provtryck du väljer. Välj Anpassad för att skapa anpassade korrekturinställningar. Du måste spara dem för att de ska visas på menyn Korrekturinställningar i dialogrutan Skriv ut.

 2. När du har valt ett korrektur väljer du Arkiv > Skriv ut.
 3. Öppna delen Färghantering till höger.

 4. Välj Photoshop hanterar färger för Färghantering.
 5. För Skrivarprofil väljer du profilen för din utdataenhet.
 6. Välj Hård korrektur på menyn ovanför menyn Korrekturinställningar eller menyn Återgivning.

  Posten för korrekturprofilen nedan ska överensstämma ned dina valda korrekturinställningar.

 7. (Valfritt) Ange de alternativ du vill ha:

  Korrekturinställningar

  Välj anpassade korrektur som finns lokalt på hårddisken.

  Simulera pappersfärg

  Simulerar hur färger ser ut på den simulerade enhetens papper. Om du använder det här alternativet får du det mest exakta korrekturet, men det är inte tillgängligt för alla profiler.

  Simulera svart tryckfärg

  Simulerar intensiteten i mörka färger för den simulerade enheten. Om du använder det här alternativet får du det mest exakta korrekturet med mörka färger, men det är inte tillgängligt för alla profiler.

 8. Färghanteringsalternativen för skrivardrivrutinen finns i den andra utskriftsdialogrutan. Den visas automatiskt när du klickar på Skriv ut.

  • Klicka på knappen Inställningar om du vill visa alternativen för skrivardrivrutinen (Windows).
  • Använd snabbmenyn från utskriftsdialogrutan om du vill öppna alternativen för skrivardrivrutinen (Mac OS).
 9. Stäng av skrivarens färghanteringsalternativ så att skrivarprofilens inställningar inte åsidosätter dina profilinställningar.

  Alla skrivardrivrutiner har olika färghanteringsalternativ. Information om att stänga av färghanteringen finns i skrivardokumentationen.

 10. Klicka på Skriv ut.