Anpassa indexerade färgtabeller

Med kommandot Färgtabell kan du göra ändringar i färgtabellen för en bild med indexerad färg. Anpassningsfunktionerna är särskilt användbara för falska färgbilder, dvs. bilder som innehåller variationer i grånivåer med färg i stället för med gråtoner. Sådana bilder används ofta i vetenskapliga och medicinska sammanhang. När du anpassar färgtabellen kan det emellertid också uppstå specialeffekter för indexerade färgbilder med ett begränsat antal färger.

Obs!

Du kan enkelt skifta färger i en falsk färgbild genom att välja Bild > Justeringar och sedan använda kommandona för färgjustering på undermenyn.

Redigera färger och ange genomskinlighet med en färgtabell

Du kan redigera färgerna i färgtabellen för att skapa specialeffekter eller för att tilldela genomskinlighet i bilden till en enda färg i tabellen.

 1. Öppna bilden med indexerad färg.
 2. Välj Bild > Läge > Färgtabell.
 3. Du kan ändra en färg genom att klicka på den och välja en ny färg i färgväljaren.
 4. Om du vill ändra ett färgintervall väljer du önskat intervall genom att dra i tabellen. Välj den första färgen du vill ändra i intervallet i färgväljaren och klicka på OK. När färgväljaren visas igen väljer du den sista färg du vill använda i intervallet och klickar på OK.

  Färgerna du markerar i färgväljaren placeras i det intervall som du har markerat i dialogrutan Färgtabell.

 5. Om du vill ge en färg genomskinlighet väljer du pipettverktyget i dialogrutan Färgtabell och klickar sedan på färgen i tabellen eller bilden. Färgen du väljer ersätts med genomskinlighet i bilden.
 6. Klicka på OK i dialogrutan Färgtabell för att använda de nya färgerna i bilden med indexerad färg.

Välja en fördefinierad färgtabell

 1. Öppna bilden med indexerad färg.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Bild > Läge > Färgtabell.

  • Välj Bild > Läge > Indexerad färg. Välj Egen i panelens snabbmeny i dialogrutan Indexerad färg. Dialogrutan Färgtabell öppnas.

 3. Välj en fördefinierad tabell på menyn Tabell i dialogrutan Färgtabell.

  Anpassad

  Skapar en palett som du anger.

  Glödande järn

  Visar en palett som bygger på de olika färger som en svartkroppsstrålkälla sänder ut när den värms upp, från svart till rött, orange, gult och vitt.

  Gråskala

  Visar en palett som bygger på 256 gråtoner, från svart till vitt.

  Spektrum

  Visar en palett som bygger på de färger som uppstår när vitt ljus passerar genom ett prisma, från violett, blått och grönt till gult, orange och rött.

  System (Mac OS)

  Visar standardsystempaletten med 256 färger i Mac OS.

  System (Windows)

  Visar standardsystempaletten med 256 färger i Windows.

Spara och läsa in färgtabeller

Med knapparna Spara och Läs in i dialogrutan Färgtabell kan du spara den indexerade färgtabellen för användning i andra Adobe Photoshop-bilder. När du läser in en färgtabell i en bild ändras färgerna i bilden och visar de färgpositioner som de refererar till i den nya färgtabellen.

Obs!

Du kan också läsa in sparade färgtabeller i panelen Färgrutor.