Med Photoshop får du nu ett modern användargränssnitt med tillförlitliga funktioner för pekskärmar, ett uppdaterat användargränssnitt och anpassningsbara verktygsfält och arbetsytor.

Pekarbetsyta och gester

Om du har en Windows-enhet med stöd för Photoshop, som Surface Pro, kan du använda de här pekgesterna när du använder Photoshop på enheten.

Photoshop: Panorera med två fingrar

Panorera med två fingrar

Dra två fingrar åt valfritt håll på arbetsytan utan att ändra avståndet eller vinkeln mellan fingrarna. På det här sättet kan du panorera vyn över arbetsytan.

Photoshop: Panorera och zooma med två fingrar

Panorera och zooma med två fingrar

Dra två fingrar mot eller bort från varandra. På det här sättet kan du panorera eller zooma i vyn över arbetsytan (skalförändrad).

Photoshop: Panorera och rotera med två fingrar

Panorera och rotera med två fingrar

Rotera med två fingrar kring mitten av linjen som förbinder dem. På det här sättet kan du panorera och rotera arbetsytan.

Photoshop: Växla mellan skärmlägen med fem fingrar

Bläddra genom skärmlägen med fem fingrar

Tryck en gång med fem fingrar för att bläddra genom programmets tre skärmlägen, däribland helskärmsläge.

Photoshop: Återställa vyn med två fingrar

Återställa vy med två fingrar

Dubbeltryck med två fingrar på surfplattans yta om du vill återställa vyn till en oroterad omformning som nästan fyller dokumentets arbetsyta. Dubbeltryck med två fingrar igen om du vill återställa vyn till föregående läge.

Photoshop: Gå bakåt i historiken med två fingrar

Gå bakåt i historiken med tre fingrar (ångra)

Dra tre fingrar snabbt från höger till vänster. Dokumentvyn ändras ett steg tillbaka i ändringshistoriken.

Photoshop: Gå framåt i historiken med två fingrar

Gå framåt i historiken med tre fingrar (gör om)

Dra tre fingrar snabbt från vänster till höger. Dokumentvyn ändras ett steg framåt i ändringshistoriken.

Photoshop: Rensa historiken med tre fingrar

Rensa historiken med tre fingrar

Dra tre fingrar snabbt från höger till vänster eller tvärtom. Dokumentvyn rör sig kontinuerligt genom hela ändringshistoriken.

Photoshop: Fri omformning med två fingrar

Fri omformning med två fingrar (panorera, zooma och rotera)

  • Sätt två fingrar på surfplattans yta och håll dem stilla ett tag. 
  • Rotera med två fingrar kring mitten av linjen som förbinder dem samtidigt som du drar dem närmare eller längre ifrån varandra. 

På det här sättet kan du fritt panorera, zooma och rotera arbetsytan.

Anpassningsbara verktygsfält och arbetsytor

Photoshop har nu ett uppdaterat användargränssnitt. Förutom förbättringar i utseenden kan du nu anpassa verktygsfältet och spara flera konfigurationer av verktygsfältet som delar av olika arbetsytor. Dessutom har arbetsytorna i Photoshop effektiviserats så att du snabbt kan få åtkomst endast till de verktyg du behöver.

Mer information.

Photoshop: Anpassa verktygsfältet
Anpassa verktygsfältet