Från och med Photoshop CC 2015 är funktionen Extrahera resurser inte längre tillgänglig i den form som beskrivs i den här artikeln. Mer intuitiva funktioner för att exportera ritytor, lager, lagergrupper och dokument som bildresurser har introducerats i Photoshop.

Mer information om de här nyare exportalternativen finns i Exportera ritytor, lager och mycket mer.

extract_logo

Extrahera resurser är en funktion i Photoshop CC (2014) och tidigare som ger ett gränssnitt utöver Adobe Generator där du snabbt kan extrahera resurser för webb- och skärmdesign från Photoshop-filer. Du kan välja lager eller lagergrupper i Photoshop och extrahera dem som bildresurser i formaten JPG, PNG, SVG och GIF med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt.

Med Extrahera resurser kan du:

 • Extrahera ett lager eller en lagergrupp från en PSD-fil till en eller flera bildresurser
 • Skapa bildresurser i PNG-, JPG-, GIF- eller SVG-format
 • Konfigurera en, två eller flera versioner av alla bildresurser
 • Förhandsvisa varje bildresurs
 • Extrahera enkelt alla tillgångar till den mapp du vill
 • Se till att extraherade resurser uppdateras när PSD-filen ändras

Extrahera lager eller lagergrupper

När du markerar flera lager eller lagergrupper för att extrahera dem kan du skapa en separat resurs med alla valda objekt.

 1. Markera ett eller flera lager eller lagergrupper.
 2. Gör något av följande:
 • Högerklicka på valda objekt och välj sedan Extrahera resurser från snabbmenyn.
 • Tryck på kortkommandot Cmd + Opt + Shift + W (macOS) eller Ctrl + Alt + Shift + W (Windows).
 • Välj Arkiv > Extrahera resurser.

Obs!

När du använder Extrahera resurser bibehålls lagernamn som följer syntaxen för Photoshop Generator. Om du till exempel försöker extrahera en resurs från ett lager med namnet layer.gif visas GIF som standardformat för bildresursen i dialogrutan Extrahera resurser.

 1. I dialogrutan Extrahera resurser anger du följande inställningar för alla resurser du vill generera:

  Resursformat:
  välj PNG-8, PNG-24, PNG-32, GIF, JPG eller SVG.
  Skalförändring av kvalitet:
  för JPEG-resurser kan du ange ett värde mellan 0 och 100 % för att ändra skalan för resursens kvalitet. Justera skjutreglaget i lämplig riktning.
 1. Om du vill extrahera mer än en version av resursen klickar du på plusikonen bredvid resursen i dialogrutan Extrahera resurser. Du kan ange andra parametrar för format, kvalitet och skalning för varje resurs.
 2. Klicka på Extrahera.
 3. Photoshop meddelar att det krävs en ändring av lagernamn för att fortsätta med resursextraheringen. Det beror på att det underliggande Generator-ramverket används till att skapa resurser med Generator-syntaxen i Photoshop. Klicka på OK för att fortsätta extrahera resurser.
 4. Bläddra till den mapp där du vill spara de resurser som du har skapat.
 5. Klicka på Extrahera. Bildresurserna skapas och den mapp de extraheras till öppnas i Finder (OS X) eller i Utforskaren (Windows). När du skapar resurserna ändras namnen på de relevanta lagren automatiskt enligt syntaxen för Photoshop Generator.

Obs!

Lager/lagergrupper som du extraherar som bildresurser visas i dialogrutan Extrahera resurser nästa gång du använder en extraheringsfunktion för bildresurser.  

Ange upplösningar för resurser

Du kan ange extraheringsinställningar och skapa resurser för olika syften med ett antal inställningskombinationer som är ifyllda på förhand. Du kan till exempel generera resurser för Retina-skärmar. Alla inställningar som du anger appliceras på hela dokumentet.

 1. Ange en eller flera upplösningar i Extrahera resurser till höger.
 2. Om du vill använda en upplösning som inte finns med i listan, eller om du vill ändra målundermapp för resurser som ska extraheras med olika upplösningar, klickar du på Inställningar.
 3. Du kan använda standardsuffixen för varje upplösning, eller skapa dina egna.
 4. Du kan också använda standardundermapparna för varje upplösning eller ange det undermappsnamn som du föredrar.
 5. Klicka på Klar i dialogrutan Extrahera resurser för att spara inställningarna för dokumentet. När du extraherar resurser nästa gång används samma inställningar. Därefter skapas alla resurser för de upplösningar som du har valt när dokumentet öppnas i en Photoshop CC-version.

Generera resurser automatiskt

Vid behov kan du välja alternativet Generera resurser automatiskt när dokumentet uppdateras. Det här alternativet synkroniseras med alternativet Skapa > Bildresurser för Photoshop Generator. När du aktiverar alternativet Extrahera resurser aktiveras också alternativet Generator automatiskt.

Dela med utvecklare

 1. Spara PSD-filen i den Creative Cloud-mappen som du har synkroniserat med Creative Cloud.
 2. Öppna Extrahera resurser (Arkiv > Extrahera resurser) och lägg till de resurser du vill. Klicka på Extrahera och välj standardmappen för att spara.
 3. När du öppnar PSD-filen i Creative Cloud kan du se din Photoshop-fil tillsammans med en lista över resurser som du har extraherat.
 4. Nu kan du dela PSD-filen och de skapade resurserna med utvecklare du vill samarbeta med via Creative Cloud.

Vanliga fel

Lager som är tomma eller inte kan rendera bilder kan inte renderas i dialogrutan Extrahera resurser. Sådana lager kan vara urklippsmasker, justeringslager eller lager som pixlar.

Om du har lager med samma namn som är uppdelade i flera grupper är det troligt att de skriver över varandra eftersom resurser oftast återges i samma katalog. Det förhindras genom att namnet på lager ändras automatiskt när en namnkonflikt upptäcks.

Om du åsidosätter namnändringen visas det här felet för att undvika att du skriver över en befintlig resurs med det valda namnet.

Det här felet visas även när resursnamnen innehåller ogiltiga tecken. Du kan åtgärda felet genom att ändra namn på filen utan att använda de ogiltiga tecknen.

Det gick inte att återge bilden eftersom den har utfall som ligger utanför arbetsytan. Flytta bilden så att den får plats på arbetsytan.

Det här felet uppstår om Adobe Generator slutar svara när dialogrutan Extrahera resurser är öppen. Om du vill lösa det stänger du dialogrutan Extrahera resurser genom att klicka på Klar, sparar filen och startar om Photoshop.