Referens för filtereffekter

Obs!

Fullständig information om hur vissa filter används finns i andra avsnitt. Sök i Adobe-hjälpen för information om filtren Skärpa, Oskärpa, Linskorrigering, Linsoskärpa, Brusreducering, Gör flytande och Gränspunkt.

Lista över filter som kan användas i dokument med 16-bitar/kanal och 32-bitar/kanal

Följande filter kan användas i dokument med 16-bitar/kanal och 32-bitar/kanal:

 • Alla filter för oskärpa (förutom Linsoskärpa och Smart oskärpa)
 • Alla förvrängningsfilter
 • Filtret Brus > Lägg till Brus
 • Alla pixelförvandlingsfilter
 • Alla filter för återgivning (förutom för ljuseffekter)
 • Alla filter för skärpa (förutom Kantskärpa)
 • Följande filter under Filter > Stilisera:
  • Diffusera
  • Relief
  • Hitta konturer i nivå
 • Alla videofilter
 • Alla filter under Filter > Övrigt

Video | Dölja känslig information i bilder

Photoshops produktchef Bryan O'Neil Hughes visar hur du använder oskärpa och filter för att dölja känslig information i det här avsnittet av Photoshop Playbook.

Bryan O'Neil Hughes

Konstnärliga filter

Med hjälp av filter på undermenyn Konstnärliga kan du åstadkomma konstnärliga och målningsartade effekter. Använd till exempel filtret Stansa ut för kollage- och typografieffekter. De här filtren efterliknar naturliga effekter och effekter i traditionella medier. Alla konstnärliga filter kan användas med hjälp av Filtergalleriet.

Färgat ritstift

Ritar en bild med färgade ritstift på en enfärgad bakgrund. Kanter bibehålls och ger ett grovt korsstrecksliknande utseende. Den enfärgade bakgrunden syns igenom de jämnare partierna.

Obs!

Om du vill åstadkomma en pergamenteffekt ändrar du bakgrundsfärgen precis innan du använder filtret Färgat ritstift på ett markerat område.

Stansa ut

Återger en bild som om den hade skapats av grovt tillklippta bitar av färgat papper. Bilder med hög kontrast ser ut som silhuettbilder, medan färgbilder byggs upp av flera lager färgat papper.

Torr pensel

Målar bildens kanter med torrpenselteknik (ett mellanting mellan olja och akvarell). Filtret förenklar en bild genom att minska färgomfånget till områden med gemensam färg.

Kornig film

Använder ett jämnt mönster på skuggtoner och mellantoner. Ett mjukare och mer mättat mönster läggs till i bildens ljusare områden. Filtret är användbart för att minska randiga störningar i blandningar och för att ge element från olika källor ett enhetligt utseende.

Al Fresco

Målar en bild i en grov stil med korta, avrundade och snabbt pålagda drag.

Neonljus

Lägger till olika typer av glödeffekter för objekten i bilden. Med hjälp av det här filtret kan du färgsätta en bild samtidigt som du gör den mjukare. Välj en glödfärg genom att klicka på glödrutan och välja en färg med färgväljaren.

Färgklickar

Du kan välja mellan olika penselbredder (från 1 till 50) och penseltyper och åstadkomma en målad effekt. Du kan välja mellan penseltyperna Enkel, Ojämn ljus, Ojämn mörk, Bred skarp, Bred oskarp och Glitter.

Palettkniv

Minskar skärpan i en bild och ger en effekt av en tunt målad målarduk med synlig undertextur.

Plastfilm

Täcker bilden med blank plast som betonar ytans detaljer.

Kantlinje

Minskar antalet färger i en bild enligt det färgreduktionsalternativ som du anger samt letar upp kanterna i bilden och ritar svarta linjer på dem. Större områden får enkel skuggning, och finare mörka detaljer fördelas i hela bilden.

Pastellkrita

Ritar med pastellkrita på en texturerad bakgrund. I områden med klara färger läggs kritan på tjockt utan särskilt mycket struktur, och i mörkare områden skrapas kritan av för att visa strukturen.

Smetig penna

Smetar ut mörkare områden med korta diagonala drag så att bilden blir mjukare. Ljusa områden blir ännu ljusare och ser mindre detaljrika ut.

Svamp

Simulerar svampmålning och skapar bilder som har starkt strukturerade områden med kontrasterande färger.

Undermålning

Målar bilden på en texturerad bakgrund, och målar sedan den slutliga bilden ovanpå.

Vattenfärg

Målar upp bilden i vattenfärgsstil med en medelpensel som har doppats i vatten och vattenfärg. Detaljerna förenklas. Om det finns markanta tonförändringar vid kanterna gör filtret färgen mer mättad.

Oskärpefilter

Oskärpefiltren gör en markering eller en hel bild mer dämpad och är användbara vid retuschering. De gör övergångar mjukare genom att skapa en genomsnittsfärg för pixlarna närmast de skarpa kanterna på definierade linjer och skuggade områden i en bild.

Oskärpefilter i Photoshop
Före (vänster) och efter (höger) det att filtret Linsoskärpa har använts. Bakgrunden är oskarp, men förgrunden är fortfarande skarp.

Obs!

Om du vill använda ett oskärpefilter på kanterna i ett lager måste du avmarkera alternativet Lås genomskinliga pixlar i panelen Lager.

Jämka

Söker efter genomsnittsfärgen i en bild eller markering och fyller sedan bilden eller markeringen med den färgen så att den får ett jämnt utseende. Om du t.ex. markerar ett område med gräs ändras området av filtret till en homogen grön färg.

Oskärpa och Mer oskärpa

Reducerar brus vid markanta färgövergångar i en bild. Oskärpefiltren gör övergångar mjukare genom att skapa en genomsnittsfärg för pixlarna närmast de skarpa kanterna på definierade linjer och skuggade områden. Filtret Mer oskärpa har tre–fyra gånger starkare effekt än filtret Oskärpa.

Rutoskärpa

Skapar oskärpa baserat på det genomsnittliga färgvärdet hos omgivande pixlar i bilden. Du kan skapa specialeffekter med det här filtret. Du väljer hur stort område som ska användas vid beräkningen av genomsnittsvärdet för en viss pixel. Ju större radie, desto mer oskärpa.

Gaussisk oskärpa

Gör snabbt en markering oskarp med justerbar nivå. Gaussisk syftar på den klockformade kurva som skapas när Photoshop använder ett viktat medelvärde på pixlarna. Filtret Gaussisk oskärpa lägger till detaljer med låg frekvens och kan ge en suddig effekt.

Obs! När Gaussisk oskärpa, Rutoskärpa, Rörelseoskärpa eller Formoskärpa används på ett markerat bildområde skapas ibland visuellt oväntade resultat nära markeringens kanter. Det beror på att dessa oskärpefilter använder bilddata från utsidan av det markerade området för att skapa de nya oskärpepixlarna i det markerade området. Om markeringen till exempel är ett bakgrundsområde som du vill göra oskarpt medan förgrunden förblir skarp, kommer kanterna på den oskarpa bakgrunden att störas av färger från förgrunden, vilket skapar en suddig och grumlig kontur runt förgrunden. Använd Smart oskärpa eller Linsoskärpa för att undvika denna effekt i dylika fall.

 

Linsoskärpa

Lägger till oskärpa i en bild för att få fram ett mindre skärpedjup, vilket innebär att vissa objekt i bilden förblir fokuserade medan andra områden blir oskarpa. Se Lägga till linsoskärpa.

Rörelseoskärpa

Skapar oskärpa i en angiven riktning (från –360º till +360º) och med en angiven intensitet (från 1 till 999). Filtrets effekt motsvarar den som uppstår när man fotograferar ett rörligt motiv med fast exponeringstid.

Radiell oskärpa

Skapar en mjuk oskärpa genom att simulera oskärpeeffekten som uppstår när en kamera zoomar eller roterar. Välj Snurra om du vill ha oskärpan längs koncentriska cirklar, och ange rotationsgrad. Välj Zoom om du vill ha oskärpan längs radiella linjer, som vid in- eller utzoomning i en bild, och ange ett värde mellan 1 och 100. Du kan välja mellan flera oskärpekvaliteter: Låg, som ger snabbt men kornigt resultat, samt Medium och Hög, som ger ett jämnare resultat som bara kan urskiljas på stora områden. Ange oskärpans ursprung genom att dra mönstret i rutan Oskärpecentrum.

Formoskärpa

Använder angiven kernel för att skapa oskärpan. Välj en kernel i listan med fördefinierade specialformer och justera kernelns storlek med radiereglaget. Du kan läsa in olika formbibliotek genom att klicka på triangeln och välja ett i listan. Radien avgör kernelns storlek – och ju större kernel, desto mer oskärpa.

Smart oskärpa

Skapar oskärpa med precision. Du kan ange radie, tröskel och oskärpekvalitet. Radievärdet styr storleken på området som genomsöks efter avvikande pixlar. Tröskelvärdet avgör hur avvikande pixlarna måste vara för att påverkas. Du kan också ange ett läge för hela markeringen (Normal) eller för färgövergångarnas kanter (Endast kontur och Täck över kontur). Om det finns tydliga kontraster använder Endast kontur svartvita kanter, och Täck över kontur använder vitt.

Ytoskärpa

Skapar oskärpa i bilden men bevarar kanterna. Med det här filtret kan du skapa specialeffekter och ta bort brus och kornighet. Alternativet Radie anger storleken på området där prover tas för oskärpan. Tröskelvärdet styr hur mycket omgivande pixlars tonvärden måste avvika från mittpixelns värde för att de ska ingå i oskärpan. Pixlar med tonvärden som understiger tröskelvärdet undantas från oskärpan.

Penseldragsfilter

Precis som de konstnärliga filtren skapar penseldragsfiltren ett målat eller konstnärligt utseende med hjälp av olika pensel- och färgeffekter. Vissa filter lägger till kornighet, målarfärg, brus, kantdetaljer eller textur. Alla penseldragsfilter kan användas med hjälp av Filtergalleriet.

Markerade kanter

Accentuerar bildens kanter. Om kantintensiteten har ett högt värde påminner kantmarkeringarna om vit krita, om den har ett lågt värde påminner kantmarkeringarna om svart tusch.

Kantiga streck

Målar om en bild med diagonala penseldrag. Ljusare och mörkare områden målas upp med drag som går i motsatta riktningar.

Korsstreck

Bevarar detaljerna och delarna i den ursprungliga bilden och lägger samtidigt till textur och gör kanterna på färgade områden grövre med hjälp av simulerad pennskraffering. Alternativet Styrka (med värden mellan 1 och 3) avgör antalet skrafferingspass.

Mörka streck

Målar upp mörka områden med korta, mörka drag och ljusare områden med långa, vita drag.

Bläckskiss

Ritar över en bild med tunna, smala linjer över de ursprungliga detaljerna, i bläckpennestil.

Stänk

Imiterar effekten av en retuschspruta (airbrush). Om du ökar värdena för alternativen förenklas helhetseffekten.

Sprejade streck

Målar om en bild genom att använda de dominerande färgerna i vinklade, sprejade färgstreck.

Sumi‑e

Målar upp bilden i japansk stil, som med en helt mättad pensel på rispapper. Sumi‑e ger mjuka, oskarpa kanter och djup, bläckartad svärta.

Förvrängningsfilter

Förvrängningsfiltren förvränger en bild geometriskt och åstadkommer 3D-effekter eller andra omformningseffekter. Tänk på att de här filtren kan vara mycket minneskrävande. Filtren Diffus glöd, Glas och Vattenringar kan användas med hjälp av Filtergalleriet.

Diffus glöd

Återger en bild som om den betraktades genom ett mjukt diffusionsfilter. Filtret lägger till genomskinligt vitt brus. Glöden avtar från mitten av en markering.

Förskjutning

Använder en bild som kallas förskjutningskarta för att beräkna hur en markering ska förskjutas. Genom att använda en parabelformad förskjutningskarta kan du t.ex. skapa en bild som verkar vara tryckt på ett tygstycke som hålls fast i hörnen.

Glas

Återger en bild som om den betraktades genom olika typer av glas. Du kan välja en glaseffekt eller skapa en egen glasyta som en Photoshop-fil och använda den. Du kan justera inställningarna för skalning, förvrängning och släthet. När du använder ytkontroller tillsammans med en fil följer du anvisningarna för filtret Förskjutning.

Vattenringar

Lägger in vattenringar på slumpmässiga avstånd från varandra på bildytan så att bilden ser ut att vara under vatten.

Knipning

Klämmer ihop en markering. Med ett positivt värde upp till 100 % förskjuts en markering mot mitten. Med ett negativt värde ned till -100 % förskjuts markeringen utåt. Fungerar inte på bilder som är större än 11 500 px gånger 11 500 px.

Polära koordinater

Konverterar en markering från rektangulära till polära koordinater och omvänt enligt ett markerat alternativ. Du kan använda det här filtret för att skapa en cylinderanamorfos, dvs. en förvrängd bild som ser normal ut om den betraktas i en cylindrisk spegel. Den här konstformen var populär på 1700-talet.

Krusning

Skapar ett vågmönster på en markering, som krusningar på ytan av en damm. Använd filtret Våg om du vill ha bättre kontroll. Du kan välja antalet krusningar och deras storlek.

Skeva

Förvränger en bild längs en kurva. Ange kurvan genom att dra linjen i rutan. Du kan justera vilken punkt som helst längs kurvan. Klicka på Standard om du vill återställa kurvan till en rät linje. Dessutom kan du välja hur du vill behandla de oförvrängda områdena.

Sfär

Ger objekt en 3D-effekt genom att svepa en markering runt en sfärisk form. Bilden förvrängs och sträcks ut för att passa den markerade kurvan. Fungerar inte på bilder som är större än 11 500 px gånger 11 500 px.

Virvel

Roterar en markering kraftigare i mitten än i kanterna. Du anger en vinkel för att skapa ett virvelmönster. Fungerar inte på bilder som är större än 11 500 px gånger 11 500 px.

Våg

Fungerar ungefär som filtret Vattenringar fast med mer kontroll. Du kan välja antalet våggeneratorer, våglängd (avståndet från en vågkam till nästa), våghöjd och vågtyp: Sinus (rullande), Triangel eller Fyrkant. Om du väljer alternativet Slumpmässig startfas används slumpmässiga värden. Du kan också definiera de oförvrängda områdena.

Sicksack

Förvränger en markering radiellt, beroende på radien för pixlarna i markeringen. Med alternativet Toppar anger du antalet riktningsändringar för sicksackmönstret från mitten av markeringen till kanten. Ange också hur pixlarna ska placeras. Dammvågor förskjuter pixlarna uppåt åt vänster eller nedåt åt höger, Utifrån centrum förskjuter pixlarna mot eller ut från markeringens mitt och Runt centrum roterar pixlarna runt mittpunkten. Fungerar inte på bilder som är större än 8 000 px gånger 8 000 px.

Brusfilter

Brusfiltren lägger till och tar bort brus, dvs. pixlar med slumpmässigt fördelade färgnivåer. På så sätt kan du tona in en markering i de omgivande pixlarna. Med brusfilter kan du skapa ovanliga texturer och ta bort problemområden som damm och repor.

Lägg till Brus

Lägger slumpmässigt till pixlar i en bild och simulerar på så sätt effekten som kan uppstå när man fotograferar med höghastighetsfilm. Filtret Lägg till brus kan användas för att minska randiga störningar i luddiga områden eller övertoningsfyllningar eller för att ge starkt retuscherade ytor ett mer verklighetstroget utseende. Det finns flera alternativ för brusfördelning, t.ex. Enhetlig och Gaussisk. Alternativet Enhetlig fördelar färgvärden i bruset med slumpmässiga värden mellan 0 och plus/minus det angivna värdet, vilket ger en subtil effekt. Alternativet Gaussisk fördelar färgvärden i bruset längs en klockformad kurva, vilket ger en fläckig effekt. Alternativet Monokrom använder bara filtret på tonelementen i bilden utan att ändra färgerna.

Ytutjämning

Identifierar kanterna i en bild (områden med markanta färgövergångar) och gör hela markeringen utom kanterna oskarp. Detta innebär att brus tas bort samtidigt som detaljskärpan bevaras.

Damm och repor

Tar bort brus genom att ändra avvikande pixlar. Om du vill åstadkomma en balans mellan att öka skärpan och dölja effekter kan du pröva olika kombinationer av radie- och tröskelvärdesinställningar. Du kan också använda filtret på markerade områden i bilden. Se även Använda filtret Damm och repor.

Median

Tar bort brus i en bild genom att blanda pixlarnas intensitet i en markering. Det här filtret söker efter pixlar med liknande intensitet i en markering, tar bort pixlar som avviker för mycket från de närliggande pixlarna och ersätter pixeln i mitten med medianvärdet för intensitet bland de genomsökta pixlarna. Filtret är användbart om du vill ta bort eller minska effekten av rörelse i en bild.

Reducera brus

Reducerar brus men bevarar kanter enligt användarinställningar som berör hela bilden eller enskilda kanaler. Se Minska bildbrus och JPEG-felaktigheter.

Pixelförvandlingsfilter

Filtren på undermenyn Förvandla pixlar definierar en markering kraftigt genom att samla ihop pixlar med liknande färgvärden i celler.

Färgraster

Simulerar effekten av att använda ett förstorat raster på alla kanaler i bilden. För varje kanal delar filtret upp bilden i rektanglar och ersätter varje rektangel med en cirkel. Cirkelns storlek beror på rektangelns ljusstyrka. Se Använda färgrasterfiltret.

Kristallisera

Samlar ihop pixlar till en solid färg i en polygonform.

Fasett

Samlar ihop pixlar med solida och likartade färger till block med pixlar i samma färg. Du kan använda det här filtret om du vill få en inläst bild att se handmålad ut eller om du vill få en realistisk bild att likna en abstrakt målning.

Fragment

Skapar fyra kopior av pixlarna i markeringen, beräknar ett medelvärde för dem och förskjuter dem från varandra.

Mezzotint

Konverterar en bild till ett slumpmässigt mönster av svartvita områden eller av helt mättade färger i en färgbild. När du vill använda filtret väljer du ett punktmönster i listan Typ i dialogrutan Mezzotint.

Mosaik

Samlar ihop pixlar till kvadratiska block. Pixlarna i ett visst block har samma färg, och färgerna i blocken motsvarar färgerna i markeringen.

Skapa fläckar

Bryter upp bildens färger i slumpmässigt utplacerade prickar, som i en pointillistisk målning, och använder bakgrundsfärgen som färg på målarduken mellan prickarna.

Återgivningsfilter

Återgivningsfiltren skapar 3D-former, molnmönster, ljusbrytningsmönster och simulerade ljusreflexioner i en bild. Du kan också manipulera objekt i 3D, skapa 3D-objekt (kuber, sfärer och cylindrar) och skapa texturfyllningar av gråskalefiler för att åstadkomma 3D-liknande effekter för ljussättning.

Moln

Skapar ett mjukt molnmönster med hjälp av slumpmässiga värden som varierar mellan förgrunds- och bakgrundsfärgerna. Du kan åstadkomma ett tydligare molnmönster genom att hålla ned Alt när du väljer Filter > Återgivning > Moln. När du använder filtret Moln ersätts alla bilddata på det aktiva lagret.

Differensmoln

Skapar ett molnmönster med hjälp av slumpmässigt genererade värden som varierar mellan förgrunds- och bakgrundsfärgerna. Filtret blandar molninformationen med de befintliga pixlarna på samma sätt som färger blandas i differensläget. Första gången du väljer det här filtret inverteras delar av bilden i ett molnmönster. Om du använder filtret flera gånger skapas ett ådringsmönster som påminner om marmor. När du använder filtret Differensmoln ersätts alla bilddata på det aktiva lagret.

Fiber

Skapar ett utseende som påminner om vävda fibrer med hjälp av förgrunds- och bakgrundsfärgerna. Med hjälp av reglaget Variationer styr du hur färgerna varierar (ett lågt värde ger långa färgdrag, medan ett högt värde ger mycket korta fibrer med mer varierad färgfördelning). Reglaget Styrka styr varje fibers utseende. En låg inställning ger en lös väv, medan en hög inställning ger korta, trådiga fibrer. Klicka på Slumpmässigt om du vill ändra mönstrets utseende. Du kan klicka på knappen flera gånger tills du hittar ett mönster som du tycker om. När du använder filtret Fibrer ersätts alla bilddata på det aktiva lagret.

Obs!

Prova att färgsätta fibrerna genom att lägga till ett justeringslager med övertoningskarta.

Linsöverstrålning

Simulerar den ljusbrytning som uppstår när ett starkt ljus riktas in i ett kameraobjektiv. Ange placeringen av strålningens mittpunkt genom att klicka var som helst inuti miniatyrbilden eller genom att dra hårkorset.

Video | Lägga till och ta bort objektivöverstrålning

Photoshops produktchef Bryan O'Neil Hughes visar hur du kan lägga till och ta bort objektivöverstrålning i det här avsnittet av Photoshop Playbook.

Adobe Photoshop

Ljuseffekter

Du kan åstadkomma otaliga ljuseffekter på RGB-bilder genom att välja mellan 17 ljusstilar, tre ljustyper och fyra uppsättningar ljusegenskaper. Du kan även använda texturer från gråskalefiler (så kallade ojämnheter) för att åstadkomma 3D-liknande effekter och spara dina egna stilar för återanvändning.

Obs! Ljuseffekter är inte tillgängliga i 64-bitarsversioner av Mac OS.

Skärpefilter

Skärpefiltren gör oskarpa bilder skarpare genom att öka kontrasten mellan angränsande pixlar.

Skärpa och Mera skärpa

Fokuserar en markering och gör den skarpare. Filtret Mera skärpa ger en kraftigare skärpeeffekt än filtret Skärpa.

Kantskärpa och Oskarp mask

Söker efter områden med markanta färgövergångar i bilden och gör dem skarpare. Filtret Kantskärpa ökar bara skärpan på kanterna samtidigt som bildens allmänna jämnhet bevaras. Använd det här filtret om du vill göra kanterna skarpare utan att ange ett värde. Om du vill korrigera färger på ett professionellt sätt bör du använda filtret Oskarp mask och justera kontrasten för kantdetaljer och skapa en ljusare och mörkare linje på varje sida om kanten. Det här framhäver kanten och skapar en illusion av en skarpare bild.

Smart skärpa

Med det här alternativet kan du ange en skärpealgoritm eller styra hur mycket skärpa som skapas i skuggor och högdagrar. Detta är det rekommenderade sättet att skärpa om du inte har ett särskilt skärpefilter i åtanke. Se Använda smart skärpa.

Med det förbättrade filtret Smart skärpa i Photoshop får du högkvalitativa resultat tack vare adaptiv skärpeteknik som minimerar brus och ljusgårdseffekter. Kontrollerna i det här filtret är optimerade för skärpa tack vare gränssnittets smidiga design. Använd reglagen för snabba justeringar och de avancerade kontrollerna för att finjustera resultaten.

Smart skärpa i Photoshop stöder CMYK. Du kan även göra valfria kanaler skarpare. Till exempel kan du välja att bara göra den blå kanalen, gröna kanalen eller alfakanalen skarpare.

Photoshop Förbättrat Smart skärpa-filter
Förbättrat användargränssnitt för filtret Smart skärpa

 

Här är ett rekommenderat tillvägagångssätt för att göra bilder skarpare i Photoshop:

 1. Ställ först in Mängd till ett högt värde.
 2. Öka Radie-värdet till dess en ljusgårdseffekt uppstår.
 3. Minska Radie-värdet till dess att ljusgårdseffekten försvinner. Du har nu fått fram det optimala Radie-värdet.
 4. Nu minskar du värdet Mängd efter behov.
 5. Justera reglaget för Reducera brus så att bruset i bilden ser ut som innan du började göra bilden skarpare. För mycket brusreducering kan ge en plastig finish. Högre Mängd-värden kräver mer brusreducering.

Skissfilter

Filtren på undermenyn Skiss lägger till textur i en bild, ofta för att ge en 3D-effekt. Filtren är också användbara för att skapa ett konstnärligt eller handtecknat utseende. Många av skissfiltren använder förgrunds- och bakgrundsfärgerna för att rita om bilden. Alla skissfilter kan användas med hjälp av Filtergalleriet.

Basrelief

Omvandlar en bild så att den ser ut att vara ristad i djuprelief och ljussatt så att ytvariationerna framhävs. För de mörka områdena i bilden används förgrundsfärgen, och för de ljusare områdena används bakgrundsfärgen.

Krita och träkol

Ritar om högdagrar och mellantoner med en enfärgad grå mellantonsbakgrund som ser ut att vara ritad med grov krita. Skuggområden ersätts med svarta diagonala kollinjer. Kolet ritas med förgrundsfärgen och kritan med bakgrundsfärgen.

Träkol

Skapar en färgreducerad, utsmetad effekt. De viktigaste kanterna ritas med kraftiga linjer, medan mellantoner skissas med diagonala streck. Kolet ritas med förgrundsfärgen och papperet med bakgrundsfärgen.

Krom

Ritar upp bilden som en polerad kromyta. Högdagrarna blir höjdpunkter och skuggorna djuppunkter i den reflekterande ytan. När filtret har använts kan du lägga till mer kontrast i bilden med hjälp av dialogrutan Nivåer.

Conté Crayon

Imiterar texturen av rent svarta och rent vita jordkritor i en bild. Filtret Conté Crayon använder förgrundsfärgen för mörka områden och bakgrundsfärgen för ljusa områden. Du kan få en mer verklighetstrogen effekt genom att ändra förgrundsfärgen till någon av de vanliga Conté-färgerna (svart, brunt eller rött) innan du använder filtret. Du kan skapa en dämpad effekt genom att ändra bakgrundsfärgen till vitt, lägga till en del av förgrundsfärgen i den vita bakgrunden och sedan använda filtret.

Strukturpenna

Fångar detaljerna i bilden med tunna, raka tuschstreck. Effekten blir särskilt slående med inlästa bilder. Filtret ersätter färgerna i den ursprungliga bilden genom att använda förgrundsfärgen för tuschet och bakgrundsfärgen för papperet.

Raster

Simulerar effekten av ett halvtonsraster och bibehåller samtidigt det fullständiga tonomfånget.

Brevpapper

Skapar en bild som ser ut som om den består av handgjort papper. Filtret förenklar bilden och kombinerar filtren Stilisera > Relief och Textur > Korn. De mörka områdena i bilden ser ut som hål i det översta papperslagret, så att bakgrundsfärgen syns igenom.

Fotokopia

Simulerar effekten som uppstår när en bild fotokopieras. Stora mörka områden kopieras bara längs kanterna, och mellantoner blir antingen rent svarta eller rent vita.

Gips

Modellerar en bild i 3D-gips och färglägger sedan resultatet med förgrunds- och bakgrundsfärgen. Mörka områden blir upphöjda och ljusa områden nedsänkta.

Nätform

Simulerar den kontrollerade krympningen och förvrängningen hos filmemulsion för att skapa en bild som ser hopklumpad ut i skuggorna och lätt kornig i högdagrarna.

Stämpel

Förenklar bilden så att den ser ut att ha framställts med en gummi- eller trästämpel. Det här filtret passar bäst för svartvita bilder.

Naggade kanter

Förvandlar bilden så att den ser ut att bestå av naggade, avrivna pappersbitar, och färgsätter sedan bilden med förgrunds- och bakgrundsfärgerna. Det här filtret passar särskilt bra för text och högkontrastobjekt.

Blött papper

Använder utflutna klickar som ser ut att ha målats på långfibrigt, fuktigt papper, så att färgerna flyter ut och blandas.

Stiliseringsfilter

Stiliseringsfiltren åstadkommer en målad eller impressionistisk effekt på en markering genom att förskjuta pixlar och leta upp och förhöja kontraster i en bild. När du t.ex. har använt filtren Hitta konturer och Hitta konturer i nivå, som markerar kanterna, kan du använda kommandot Invertera för att skapa färgade konturer i en färgbild eller vita konturer i en gråskalebild.

Diffusera

Flyttar runt pixlar i markeringen för att skapa ett mjukare fokus enligt det valda alternativet: Normal flyttar pixlar slumpmässigt (oavsett färgvärden), Endast mörkare ersätter ljusa pixlar med mörkare, och Endast ljusare ersätter mörka pixlar med ljusare. Anisotrop blandar pixlarna i den minsta färgändringens riktning.

Relief

Gör att en markering ser upphöjd eller präglad ut genom att fyllningsfärgen konverteras till grått och kanterna markeras med den ursprungliga fyllningsfärgen. Du kan välja reliefvinkeln (från –360° om du vill sänka, dvs. prägla, ytan, till +360° om du vill göra ytan upphöjd), höjden och ett procentvärde (1 % till 500 %) för mängden färg i markeringen. Om du vill bevara färgen och detaljskärpan för reliefen använder du kommandot Tona när du har använt filtret Relief.

Djup

Ger en markering eller ett lager en 3D-textur. Se Använda filtret Djup.

Hitta konturer

Identifierar områden i bilden med markanta färgövergångar och framhäver kanterna. Precis som filtret Hitta konturer i nivå markerar filtret Hitta konturer kanterna i en bild med mörka linjer mot en vit bakgrund. Det är användbart om du vill skapa en ram runt en bild.

Glödande kanter

Hittar kanter med färg och ger dem en neonlik glöd. Det här filtret kan användas flera gånger.

Solarisera

Blandar en negativ och en positiv bild, ungefär som när en fotografisk kopia snabbt utsätts för ljus under framkallningen.

Skapa plattor

Bryter upp bilden i en serie plattor och skapar en förskjutning mellan markeringen och dess ursprungliga plats. Området mellan plattorna kan du fylla med något av följande: bakgrundsfärgen, förgrundsfärgen, en omkastad version av bilden eller en oförändrad version av bilden, vilket innebär att plattorna läggs ovanpå originalbilden som delvis syns under plattornas kanter.

Hitta konturer i nivå

Identifierar övergångarna för större intensitetsområden och drar tunna konturer för varje färgkanal, vilket skapar en effekt som påminner om linjerna i en höjdkarta. Se Använda filtret Hitta konturer i nivå.

Vind

Placerar mycket tunna vågräta linjer i bilden för att åstadkomma en vindeffekt. Du kan välja mellan metoderna Vind, Blåst, som ger en mer dramatisk effekt, och Storm, som förskjuter vindlinjerna i bilden.

Texturfilter

Med texturfiltren kan du simulera djup eller substans i en bild eller ge den ett organiskt utseende.

Krackelering

Målar upp bilden som på en gipsyta med mycket relief och med ett nätverk av tunna sprickor som följer konturerna i bilden. Med det här filtret kan du skapa en reliefeffekt på bilder som innehåller färg- eller gråskalevärden i ett omfattande intervall.

Korn

Lägger till textur i en bild genom att simulera olika typer av kornighet: Normal, Mjuk, Stänk, Klungor, Kontraster, Förstorad, Stöpplad, Vågrät, Lodrät och Fläckig.

Mosaikplattor

Ritar upp bilden så att den ser ut att bestå av små mosaikplattor och lägger in murbruk mellan plattorna. (Filtret Förvandla pixlar > Mosaik delar i stället upp bilden i block av pixlar med olika färger.)

Lapptäcke

Delar upp en bild i fyrkanter som fylls med den dominerande färgen i det området i bilden. Filtret ökar eller minskar slumpmässigt rutornas djup för att återge högdagrar och skuggor.

Målat glas

Målar om en bild som enfärgade celler med kanter i förgrundsfärgen.

Textur

Lägger till textur som du väljer eller skapar.

Videofilter

Undermenyn Video innehåller filtren Ej sammanflätning och NTSC-färger.

Ej sammanflätning

Jämnar ut rörliga videobilder genom att ta bort antingen udda eller jämna sammanflätade linjer i videobilden. Du kan välja om de borttagna linjerna ska ersättas genom duplicering eller interpolation.

NTSC-färger

Begränsar färgomfånget till de färger som kan återges i teve för att förhindra att alltför mättade färger färgar av sig över tevelinjerna.

Andra filter

Med filtren på undermenyn Annan kan du skapa egna filter eller använda filter för att arbeta med masker, förskjuta en markering i en bild och göra snabba färgjusteringar.

Egen

Skapa en egen filtereffekt. Med filtret Egen kan du ändra intensitetsvärdet för varje pixel i bilden enligt en fördefinierad matematisk operation som kallas konvolution. Varje pixel tilldelas ett nytt värde som bygger på de omgivande pixlarnas värden. Operationen påminner om additions- och subtraktionsberäkningarna för kanaler.

Du kan spara de egna filtren som du skapar och använda dem i andra Photoshop-bilder. Se Skapa ett eget filter.

Högpass

Bevarar kantdetaljer inom den angivna radien där det förekommer markerade färgövergångar och dämpar resten av bilden. (Om du anger radien 0,1 pixlar bevaras bara kantpixlarna.) Filtret tar bort lågfrekventa detaljer från en bild och har motsatt effekt jämfört med filtret Gaussisk oskärpa.

Det är praktiskt att använda filtret Högpass på bilder med kontinuerliga toner innan du använder kommandot Tröskelvärde eller konverterar bilden till bitmappsläget. Filtret är användbart när du behöver få fram linjeteckningar och stora svartvita områden från inlästa bilder.

Maximum och Minimum

Filtren Maximum och Minimum är användbara om du vill ändra masker. Filtret Maximum sprider ut vita områden och krymper svarta områden med s.k. spridning (utvidgning). Filtret Minimum sprider ut svarta områden och krymper vita områden med s.k. strypning (erosion). Precis som filtret Median arbetar filtren Maximum och Minimum på enskilda pixlar. Inom en viss fastställd radie ersätter filtren Maximum och Minimum den aktuella pixelns intensitetsvärde med det högsta eller lägsta intensitetsvärdet bland de omgivande pixlarna.

Dessa filter har en tendens att antingen höja upp hörn eller kurvor i bildkonturerna, speciellt om de har större radier. I Photoshop kan du välja mellan kantighet och rundhet i menyn Bevara när du anger ett värde för radien.

Photoshop-filter: Bevara kantighet eller rundhet
Bevara kantighet eller rundhet

Förflyttning

Flyttar en markering en angiven sträcka i vågrät eller lodrät riktning och lämnar ett tomt utrymme kvar på markeringens ursprungliga plats. Du kan fylla det tomma området med den aktuella bakgrundsfärgen, med en annan del av bilden eller med en egen fyllning om markeringen finns vid bildens kant.

Digimarc-filter

Digimarc-filtren lägger till en digital vattenstämpel i en bild där copyrightinformation kan sparas.

Obs!

Digimarcs plugin-program kräver ett 32-bitars operativsystem. De stöds inte i 64-bitarsversionerna av Windows eller Mac OS.

Gränspunkt

Med gränspunktsfunktionen kan du bevara korrekt perspektiv när du redigerar bilder som innehåller perspektivplan, till exempel sidorna på en skyskrapa eller rektangulära objekt i allmänhet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto