I Photoshop kan du skriva ut vilken kompatibel 3D-modell som helst utan några begränsningar gällande 3D-skrivare. Photoshop har en automatisk funktion som gör 3D-modellen vattentät före utskrift. Photoshop genererar även de nödvändiga supportstrukturer - ställningar och plattor - som garantera att dina 3D-utskrifter ska bli lyckade.

Förbereda utskrift av 3D-objekt

 1. Välj Fönster > Arbetsyta > 3D för att växla till 3D-arbetsytan.
 2. Öppna 3D-modellen i Photoshop. Om du behöver kan du anpassa 3D-modellens storlek när du öppnar den.
 3. Välj 3D > Utskriftsinställningar för 3D.
Photoshop: Utskriftsinställningar för 3D i panelen Egenskaper
Utskriftsinställningar för 3D

 1. I panelen Utskriftsinställningar för 3D kan du välja om du vill skriva ut till en skrivare som är ansluten till datorn via en USB-port (lokal skrivare) eller en onlinetjänst för 3D-utskrifter, som Shapeways.com och Sculpteo.

Obs!

Nu kan du skriva ut 3D-modeller som 3MF-filer (3D Manufacturing Format). När du anger utskriftsinställningar för 3D väljer du Skriv ut till: Lokal skrivare och Skrivare: 3MF-fil. När du skriver ut 3D-objektet genereras en 3MF-fil i Photoshop. Om du använder Windows startas Microsoft 3D Builder från Photoshop. Du kan använda det till att arbeta vidare med 3MF-filen.

Obs!

Om du vill uppdatera listan över skrivare eller onlineprofiler som stöds väljer du Hämta senaste skrivare på snabbmenynSkriv ut till.

 1. Välj en lokal skrivare eller Shapeway.com-profil.

Obs!

Visa beräknade utskriftspriser för 3D-modellen via tillgängliga Shapeway.com-profiler genom att välja Skrivare > Beräkna pris.

 1. Välj en enhet för skrivarens volymenhet - tum, centimeter, millimeter eller pixel. Enheten återges i dimensionerna för Utskriftsvolym samt i utskriftsplåtsmåtten.
3D-modell av en raket i Photoshop
A. 3D-modell B. Utskriftsplåt C. Volymövertäckning för skrivare 
 1. Välj detaljnivå för 3D-utskrift - låg, medel eller hög. Utskriftstid för 3D-objekt varierar beroende på vald detaljnivå.
 2. Om du inte vill visa volymövertäckning för 3D-skrivaren i 3D-modellen kan du avmarkera Visa volymövertäckning för skrivare.
 1. Justera dimensioner av Scenvolym för att ange önskad utskriftstorlek av 3D-objekt. När du ändrar ett värde (X, Y eller Z) kommer övriga värden att skaländras i proportion till ändringen. Kontrollera att utskriftsplåten skaländras i proportion till 3D-modellen när du ändrar dimensionerna i Scenvolym.

Obs!

Du kan ändra dimensionsvärdet i Scenvolym genom att klicka på dimensionsetiketten (X, Y eller Z) och sedan dra musen åt vänster eller höger. Håll ned Skift om du vill ändra värdet snabbare.

Photoshop: Scenvolymsdimensioner
 1. Välj Skalförändra till utskriftsvolym om du vill att 3D-modellen ska skalförändras automatiskt i Photoshop så att den fyller upp tillgänglig utskriftsvolym i vald skrivare.
 2. Om 3D-modellen har normal-, ojämnhets- eller opacitetsscheman kan du välja att ignorera en eller flera av dessa scheman vid utskrift. 3D-modellen uppdateras i realtid när du ändrar dessa inställningar för Ytdetalj.
 3. Du kan välja att inte skriva ut de stödstrukturer (ställningar och plattor) som krävs för 3D-objektet. Utskriften av 3D-modellen kan dock misslyckas om du inte skriver ut en nödvändig stödstruktur.
 4. Om skrivaren stöder flera material väljer du det som ska användas för att skriva ut 3D-objektet.

(Experimentell funktion) Aktivera utskrift i flera färger för MakerBot Replicator 2x

Du kan aktivera en experimentell funktion där du kan skriva ut kontinuerliga toner med 3D-skrivaren MakerBot Replicator 2x.

Förutsättning: Aktivera experimentella funktioner

En nödvändig förutsättning för utskrift i flera färgtoner är att du aktiverar experimentella funktioner i Photoshop:

 1. Välj Inställningar > Experimentella funktioner.
 2. Välj Aktivera utskrift i flera färgtoner.
 3. Klicka på OK.
 4. Starta om Photoshop.

Obs!

Experimentella funktioner är inte redo för produktion än. Använd de här funktionerna med försiktighet.

Välj materialet med ytan i flera färgtoner

 1. Välj MakerBot Replicator 2x-skrivaren i panelen Inställningar för 3D-utskrift.
 2. Under Material väljer du Yta i flera färgtoner. Om det här alternativet inte är tillgängligt kontrollerar du att den experimentella funktionen 3D-utskrift i flera färgtoner redan är aktiverad.
Photoshop: Inställningen Yta i flera färgtoner
 1. Välj övriga alternativ som är relevanta för 3D-objektet som du skriver ut.
 2. Välj 3D > 3D-utskrift för att förhandsvisa och skriva ut 3D-objektet.

Förhandsvisa och skriva ut 3D-objektet

Ange inställningar för 3D-utskrift och gör sedan följande:

 1. Klicka på ikonen Starta utskrift () eller välj 3D > 3D-utskrift. Photoshop skapar en enhetlig 3D-scen och förbereder den för utskrift.
 2. Om du skriver ut via en Shapeways.com-profil visar Photoshop ett meddelande om att den faktiska kostnaden för utskriften kan avvika från de uppskattningar som visas. Klicka på OK.
 3. Använd 3D-kameraverktygen i förhandsvisningsfönstret som visas för att rotera, zooma eller flytta 3D-objektet.

     Rotera 3D-kameran

     Snurra 3D-kameran

     Panorera 3D-kameran

     Glid med 3D-kameran

     Återställ 3D-kameran till dess ursprungliga plats
Photoshop: Förhandsvisning av 3D-utskrift
Förhandsvisning av 3D-utskrift, lägg märke till stödstrukturerna

 1. Vid behov väljer du Visa reparera. Photoshop visar reparationer för Originalnätet, Väggtjocklek och Stängt hål med lämplig färgkodning:
Photoshop: Reparera tangent
Förhandsvisning med Visa reparation aktiverat
Förhandsvisning med alternativet Visa reparation aktiverat

 1. Du kan välja att aktivera Förhandsvisa raytrace. Förhandsvisning av raytrace motsvarar utskriften mer exakt.
Photoshop: Förhandsvisa raytrace
En förhandsvisning av raytrace

 1. Om du vill exportera 3D-utskriftsinställningarna till en STL-fil klickar du på Exportera och sparar filen till en lämplig plats på din dator. Du kan överföra STL-filen till en onlinetjänst eller lägga den på ett SD-kort för att skriva ut lokalt.
 2. Granska sammanfattningen av 3D-utskriften och klicka på Skriv ut.

Obs!

Du kan avbryta en pågående 3D-utskrift genom att välja 3D > Avbryt 3D-utskrift

Verktyg för 3D-utskrift

Photoshop har interaktiva guideverktyg som du kan använda vid konfigurering, kalibrering och underhåll av din 3D-skrivare. Verktygen är endast tillgängliga när 3D-skrivaren är påslagen och ansluten till din dator.

 1. Välj 3D > Verktyg för 3D-skrivare.
 2. Markera det verktyg som du vill starta.

Kalibrera utskriftsplåt

Hjälper dig ställa in utskriftsplåtens nivå. Verktyget utför följande steg:

 • Uppmanar dig att ta bort gammalt utskriftsmaterial från 3D-skrivaren
 • Startar skrivarhuvudet
 • Justera/finjustera avståndet mellan utskriftsplåten och skrivarhuvudet för nio olika munstyckespositioner

Verktyget kan användas i guideläge eller i manuellt läge.

Fyll på filament

Hjälper dig fylla på filament i en 3D-skrivare med FDM-modellering (Fused Deposition Modeling). Photoshop initierar processen som upphettar skrivhuvudet och mekanismen för påfyllning av filament för att filamentbytet ska gå smidigt.

Ta bort filament

Ta bort filament från en 3D-skrivare med FDM-modellering. Processen för upphettning av skrivhuvudet och mekanismen för påfyllning av filament initieras så att du enkelt kan ta bort filamentet.

Ändra filament

Hjälper dig byta ut filamentet i en 3D-skrivare med FDM-modellering mot ett nytt filament. Photoshop initierar processen som upphettar skrivhuvudet och mekanismen för påfyllning av filament så att filamentbytet ska gå smidigt.

 1. Följ anvisningarna på skärmen.

Paketera objekt på markplanet

Ibland kan du vilja skriva ut flera exemplar av samma objekt på samma plåt. Gör så här:

 1. Välj objekten i panelen 3D.
 2. Välj 3D > Paketera objekt på markplan.
 3. Fortsätt skriva ut objekten.

Vanliga frågor

För närvarande stöder Photoshop följande lokala 3D-skrivare:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator, femte generationen

Dessutom stöder Photoshop flera profiler för Shapeways.com och Sculpteo.

Obs!

Direkt USB-utskrift med skrivarprofilen för femte generationen av MakerBot Replicator stöds inte än. Du kan exportera de filer du vill ha till ett USB-minne och sedan skriva ut dem lokalt.

Ja. Du kan definiera tvärsnitt för att segmentera en 3D-modell före utskrift. Gör så här:

 1. Välj Fönster > Arbetsyta > 3D för att växla till 3D-arbetsytan.
 2. Öppna det 3D-objekt som du vill skriva ut.
 3. Välj Scen i panelen 3D.
 4. Välj Tvärsnitt i panelen Egenskaper
 5. Ange inställningar för tvärsnittet i panelen Egenskaper.
 6. Välj 3D > Tillämpa tvärsnitt på scen.
 7. Skriv ut 3D-scenen.

Före utskrift måste du baka det tvärsnitt du har angett.

Photoshop: Segmentera tvärsnitt
Segmentera ett tvärsnitt i en sfär före utskrift

Ja. Gör så här:

 1. Välj material i panelen Scen.
 2. I panelen Egenskaper klickar du på mappikonen () intill Ojämnhet/Opacitet/Normal och hämtar en textur. Du kan även definiera en ny textur som du vill lägga till i 3D-modellen.
 3. Spara den nya texturen när du har definierat den. Texturen används som ojämnhets- eller opacitetsschema i 3D-modellen
 4. Skriv ut 3D-modellen.
Photoshop: Använda ett ojämnhetsschema
Använda ett ojämnhetsschema på en 3D-modell före utskrift

Photoshop: Använda ett opacitetsschema
Använda ett opacitetsschema på en 3D-modell före utskrift

Om din 3D-skrivare har två skrivarhuvuden kan du skriva ut 3D-modeller i två färger. Panelen Utskriftsegenskaper visar övriga tillgängliga skrivarhuvuden i fönster med alternativ. Både 3D-arbetsytan och förhandsvisningen av 3D-utskriften visar modellen i två färger.

Photoshop: Skriva ut en 3D-modell i två färger
Skriva ut en 3D-modell i två färger

Skrivaren tolkar och behandlar varje lager i en 3D-modell som ett 3D-objekt. Du kan sammanfoga två eller flera lager om det behövs (3D > Lägg samman 3D-lager).