Vytvoření webového formuláře

Lze vytvořit webový formulář umožňující podepsání a vložit jej na web (nebo odeslat ve formě odkazu) a umožnit tak více osobám snadný přístup k dokumentu pro podepsání. Je zvláště užitečný, chcete-li k podpisu odeslat formulář na svém webu.

Každý podepisující formulář vyplní samostatně a každá jednotlivá transakce je zaznamenána na kartě Spravovat jako samostatná dohoda.

Webový formulář lze nastavit tak, aby měl trvale druhé podepisující. Tito jednotlivci podepisují vždy po osobě, která navštívila webový formulář, vyplnila a podepsala jej.

 1. Na Domovské stránce klikněte na možnost Publikovat webový formulář

  Vytváření webových formulářů
 2. Na další stránce zadejte název webového formuláře.

  • Název webového formuláře nelze dodatečně upravit, proto musí být pojmenován správně
  • Pokud přidáte soubor bez nastavení názvu webového formuláře, webový formulář převezme název souboru
 3. Nastavte informace o příjemci webového formuláře:

  • Role příjemce webového formuláře:
   • Podepisující osoba – Podepisující osoby musí kromě vyplnění ostatních vyžadovaných polí použít i podpis
   • Schvalovatel – Schvalovatelé mohou vyplnit pole, ale nemusí použít podpis
   • Příjemce – Příjemci, podobně jako schvalovatelé, mohou vyplnit obsah polí, ale nemusí poskytnout podpis
   • Vyplňovatel formulářů – Vyplňovatelé formulářů mohou pouze vyplnit pole formuláře a nesmí na ně aplikovat pole podpisu.
  • Ověření webového formuláře:
   • Žádný – Tato možnost využívá po odeslání webového formuláře pouze ověření e-mailem.
   • Heslo – Možnost Heslo vyžaduje, aby příjemce před zobrazením dokumentu zadal heslo.
   • Sociální – Příjemce se bude muset před zobrazením dokumentu ověřit pomocí jedné z několika sociálních sítí.
   • Ověření na základě znalostí (KBA) – Metodu KBA lze povolit jako metodu ověřování v případě, že váš účet povoluje neomezené transakce KBA. Pamatujte si, že metoda KBA je platná pouze ve Spojených státech.

  Poznámka:

  Ověřování službou Adobe Sign a Průkaz totožnosti nejsou v současné době pro ověření webového webového formuláře podporovány.

  Role a ověření
 4. Pokud chcete webový formulář podepsat druhou osobou:

  • Do části Druzí podepisující zadejte e-mailové adresy osob, které mají poskytnout druhé podpisy, nebo dohodu schválit:
   • Kliknutím na odkaz Přidat mě vpravo můžete zahrnout sebe (autora webového formuláře).
   • Nakonfigurujte příslušné role pro jednotlivé podepisující. Dostupné budou všechny role povolené správcem.
   • Pro každého druhého podepisujícího definujte správný způsob ověření.
   • Aby byla dohoda dokončena, všechny definované osoby pro druhý podpis budou muset podpis/schválení provést v pořadí, ve kterém je uvedete.

  Poznámka:

  Pamatujte, že osoby poskytující druhý podpis budou vždy konečnými podepisujícími osobami. Proces vždy začíná jednotlivcem, který webový formulář navštíví.

 5. Do části Soubory přetáhněte soubory, které chcete použít jako základ pro webový formulář nebo klikněte na možnost Přidat soubory a přejděte k dokumentu nacházejícímu se v libovolné síťové jednotce nebo v integrovaném úložišti souborů.

 6. Konfigurace položky Možnosti 

  • Ochrana heslem – Toto pole zaškrtněte, chcete-li vyžadovat heslo pro otevření dokumentu PDF vytvořeného při podepsání webového formuláře.  Budete vyzváni k zadání hesla.
  • Jazyk příjemce (pouze na úrovni služby pro střední a velké podniky) – Toto nastavení bude určovat jazyk zobrazení pokynů na obrazovce i e-mailových upozornění souvisejících s webovým formulářem.
 7. Zaškrtněte možnost Náhled a přidání polí podpisu a klikněte na tlačítko Další.

  configure_the_webform
 8. Stránka se aktualizuje a zobrazí se odeslané soubory v prostředí pro vytváření.

  Podle potřeby přetáhněte na stránce z pravé strany potřebná pole do dokumentu.

  Zkontrolujte, zda jste pro každého podepisujícího, včetně toho původního a všech druhých podepisujících, umístili nejméně jeden podpis.

 9. Po umístění všech polí klikněte na tlačítko Uložit v pravém spodním rohu.

  place_fields
 10. Zobrazí se stránka po vytvoření webového formuláře. Zde získáte adresu URL webového formuláře a kód iframe/JavaScript pro jeho vložení.

  Můžete také vyzkoušet podepsání svého webového formuláře.

  post_creation_page

Nastavení rozměrů webového formuláře vyžaduje znalost kódu HTML, ale proces je jednoduchý. Tento proces umožňuje přizpůsobit webový formulář vaší webové stránce.

Poznámka:

Postup platí pouze pro kód JavaScript webového formuláře.

 • Velikost webových formulářů URL není možné měnit.

Ve výchozím nastavení odpovídá měřítko výšky a šířky webového formuláře velikosti prohlížeče. Tato dynamická vlastnost zajišťuje, aby bylo možné webový formulář zobrazit ve většině rozlišení obrazovky.

výchozí velikost webového formuláře

Chcete-li upravit rozměry webového formuláře, přidejte styl <div> do kódu obklopujícího webový formulář. Tento krok se provádí pomocí HTML kódu, a díky tomu lze plně přizpůsobit rámec ovládacího prvku.

Níže se zobrazí kód pro webový formulář, který je poskytnut po kliknutí na příslušný odkaz získat kód na stránce Správa:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

 

Chcete-li upravit velikost, přidejte před kód webového formuláře následující kód. Tímto kódem se šířka nastaví na 500 pixelů a výška na 600 pixelů.

Je možné přizpůsobit také okraj rámečku webového formuláře, a to změnou vlastností okraje.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

 

Následuje kód, který je třeba vložit do webové stránky hostující webový formulář:

<html>

 

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

 

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script></div></html>

Nová velikost webového formuláře

Jak vidíte, výsledný webový formulář se zobrazí s uvedenými rozměry.

Tyto rozměry samozřejmě nejsou ideální, ale je z nich patrné, jak hodnoty nastavení výšky a šířky ovlivňují zveřejněný webový formulář.


Celá obrazovka 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=[sem patří váš widget]'>

</script>

</body>


Celá obrazovka 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>


Získání kódu webového formuláře

Pokud potřebujete přístup ke kódu adresy URL z webového formuláře:

 1. Klikněte na kartu Spravovat

 2. Vyberte filtr Webové formuláře

 3. Jedním kliknutím vyberte příslušný webový formulář

  • Tím otevřete lištu Akce po pravé straně
 4. Klikněte na akci Získat kód

  Přejděte k akci Získat kód
 5. Stránka se aktualizuje a zobrazí webový formulář s kódem adresy URL u horního okraje stránky:

  Získat kód


Použití parametrů adresy URL k vyplnění polí webového formuláře

Před zahájením vkládání hodnot do pole webového formuláře potřebujete znát dvě věci:

 • Jak označit pole jako dostupné pro parametry adresy URL
 • Jak sestavit parametry adresy URL, které chcete vložit

 

Jak označit pole jako dostupné pro parametry adresy URL

 1. Vytvořte nebo upravte webový formulář tak, abyste získali přístup k polím

 2. Přidejte textové pole, které chcete vyplnit pomocí adresy URL

  •  Hodnoty mohou přijímat pouze textová pole.
 3. Dvojitým kliknutím otevřete vlastnosti pole

 4. Změňte název pole na smysluplný název. Název pole je prvním parametrem, který použijete, takže kratší je obvykle lepší

 5. Zaškrtněte políčko Výchozí hodnota může pocházet z adresy URL.

  • Pokud nechcete, aby bylo možné tuto hodnotu upravit, zaškrtněte políčko Pouze ke čtení.
 6. Kliknutím na tlačítko OK parametry uložte.

 7. Zopakujte tento postup pro všechna pole, která budou přijímat parametry z adresy URL

 8. Kliknutím na příkaz Uložit webový formulář uložte.

Adresa URL

V tomto příkladu vytvoříme dvě pole, která budou vyplněna adresou URL:

 • Branch_Office – Pole, do kterého se vloží řetězec pobočky (viz výše).
 • Emp_ID – Pole, do kterého se vloží ID zaměstnance.

 

Jak sestavit parametry adresy URL, které chcete vložit

 1. Zkopírujte adresu URL z webového formuláře. Nejjednodušší je tento postup:

  • Upravte webový formulář ze stránky Správa.
  • Klikněte na odkaz Kopírovat adresu URL webového formuláře.
  Adresa URL

  Adresy URL webových formulářů jsou velice dlouhé, proto zde pro ukázku používáme zkrácenou adresu (ta vaše bude vypadat jinak):

  Ukázka adresy URL:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Vložte adresu URL webového formuláře do textového editoru (např. Poznámkového bloku)

 3. Přidejte svoje parametry

  • Počátek parametrů označte přidáním znaku hash (#) na konec adresy URL webového formuláře.
  • Poté přidejte parametry ve formátu {název_pole}={hodnota}.

  Ukázka adresy URL s jedním parametrem.

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Chcete-li vložit více hodnot, musíte jednotlivé hodnoty polí oddělit znakem ampersand (&).

  Ukázka adresy URL se dvěma parametry

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Přidejte do adresy URL všechny dvojice pole=hodnota a poté celý řetězec zkopírujte a vložte do prohlížeče.

  Webový formulář se zobrazí s vyplněnými poli:

  Adresa URL

 

Vlastnosti a omezení

 • Znak hash označující začátek parametrů použijte pouze jednou
  • Použití dalšího znaku hash v této hodnotě nemá negativní dopad na výsledek
 • Používání mezer v hodnotách je přípustné
 • Používání mezer v názvech polí je přípustné v případě, pokud jako znak mezery v adrese URL použijete explicitně řetězec %20.
  • Toto bude fungovat: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Toto nebude fungovat: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Obecně doporučujeme používat v názvech polí podtržítka místo mezer. Ve výsledku ušetříte čas
 • Mezi názvem pole, znakem rovná se a začátkem hodnoty (Fieldname=Valuenejsou povoleny žádné mezery
 • Žádné mezery na stranách znaku ampersand, pokud použijete více hodnot
 • Neexistuje žádné omezení (snad kromě omezení délky adresy URL) počtu polí, do kterých je možné vkládat hodnoty z parametrů adresy URL
 • Vypočtená textová pole nelze přepsat a v jejich vlastnostech pole se nezobrazí příslušné zaškrtávací políčko.
 • Parametry adresy URL nefungují u ověřených webových formulářů. Pokud je webový formulář chráněn heslem nebo jiným ověřením, tak se z důvodu použití fragmentů hash adresy URL parametry adresy URL po dokončení ověření nepředají zpět do klientu (server tuto část adresy URL nevidí).

 

Zpracování chyb

 • Všechny parametry adresy URL, které nebudou přesně odpovídat názvům polí formulářů, budou ignorovány
 • Všechny parametry adresy URL, které se pokusí přiřadit hodnotu do jiného než textového pole nebo do textového pole, které nemá povolenou možnost Výchozí hodnota může pocházet z adresy URL, budou ignorovány.


Zakázání webového formuláře

Zakázaný webový formulář již není přístupný pro podepisující, ale je viditelný ve vašem účtu. Webový formulář můžete se svými právy kdykoli znovu povolit.

Postup zakázání webového formuláře:

 1. Klikněte na kartu Spravovat

 2. Vyberte filtr webových formulářů

 3. Jednou klikněte na webový formulář, který chcete zakázat.

 4. Klikněte na možnost Zakázat

  • Zobrazí se okno s možnostmi
  Zakázat
 5. Vyberte následnou akci pro uživatele, který se pokusí o přístup k adrese URL webového formuláře

  • Přesměrovat podepisující na jinou webovou stránku – Podepisující můžete přesměrovat na jinou webovou stránku, například na aktuální verzi webového formuláře
  • Zadat vlastní zprávu pro podepisující – Můžete zadat zprávu, která se zobrazí namísto webového formuláře
   • Do závorek [ ] můžete přidat hypertextové odkazy na zprávu
   • Pomocí symbolu | umístěného za adresu URL můžete přidávat popisky

  např.: [https://www.sign.adobe.com/cz/ | Adobe Sign] se zobrazí jako Adobe Sign.

 6. Klikněte na možnost Zakázat

  • Zobrazí se zpráva informující o úspěšném dokončení operace
  • Stav se změní
  • Pod stav se vloží metoda přesměrování
  • Možnost pro úpravu webového formulář se odstraní


Povolení webového formuláře

Zakázané webové formuláře lze kdykoli znovu povolit a obnovit jejich funkci.

 

Postup povolení zakázaného webového formuláře:

 1. Klikněte na kartu Spravovat.

 2. Vyberte filtr webových formulářů.

 3. Jednou klikněte na webový formulář, který chcete povolit.

 4. Klikněte na tlačítko Povolit

  Povolit
 5. Při vyzvání klikněte na možnost Povolit.


Skrytí webového formuláře

Pokud chcete odstranit webový formulář ze zobrazení stránky Správa, můžete ho skrýt.

Skrytím webového formuláře ho skryjete pouze ze zobrazení, ostatní uživatelé s přístupem (prostřednictvím sdílení) ho budou vidět i nadále.

 1. Klikněte na kartu Spravovat a přejděte k části Webový formulář.

 2. Vyberte filtr webových formulářů.

 3. Jednou klikněte na webový formulář, který chcete skrýt.

 4. Mezi možnostmi na pravém panelu klikněte na možnost Skrýt.

  • Pokud je webový formulář stále povolen, objeví se obrazovka s varováním, že webový formulář je stále povolen a mohou ho podepisovat podepisující.
  Skrýt

  Pozor:

  Pokud webový formulář nezakážete před jeho skrytím, lze k němu mít stále přístup a přidat podpis.


Postup povolení/zakázání přístupu uživatelů k webovým formulářům

Úroveň služeb pro střední a velké podniky má možnost konfigurovat přístup k webovým formulářům a možnostem pro podepisující.

Přístup k webovým formulářům a možnosti podepisujícího lze povolit nebo zakázat na úrovni účtu či skupiny v nabídce Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Webové formuláře

enable_web_forms

Možnosti konfigurace

Webové formuláře mají čtyři volitelná nastavení:

 • Povolit kopie v rámci webových formulářů:
  • Pokud je funkce povolená, e-mailové adresy lze do webového formuláře přidávat jako adresy, na které se zašle kopie. V opačném případě je možnost přidávat adresy pro zaslání kopie z procesu vytváření odebrána
 • Povolit náhled webových formulářů v PDF:
  • Pokud je funkce povolená, na webovém formuláři je uveden odkaz na soubor PDF, pomocí kterého může příjemce zobrazit webový formulář jako soubor PDF
   • Upozorňujeme, že soubor PDF je dokument, který příjemce může uložit do místního systému
 • Vyžadovat e-mailovou adresu v bloku podpisu webových formulářů:
  • Pokud je funkce povolená, v rámci dokumentu je vyžadováno pole E-mailová adresa pro každého podepisujícího.
   • Služba Adobe Sign automaticky umístí do dokumentu blok pro podpis každého příjemce, který nemá přiděleno pole pro e-mail
  • Pokud je zakázána, příjemce je vyzván k zadání e-mailové adresy na vsunutou stránku
 • Vyžadovat, aby podepisující osoba ověřila svou e-mailovou adresu:
  • Pokud je funkce povolená, příjemce musí před dokončením (podepsáním) dohody ověřit svůj podpis
  • Pokud je funkce zakázaná, příjemce nemusí svůj podpis ověřovat a dohoda je předána dalšímu příjemci nebo dokončena.
   • Neověřené podpisy budou zamítnuty

Pozor:

Pokud zakážete ověřování e-mailu podpisu a vyžadujete právně závazný podpis, ujistěte se, že používáte nějakou formu ověřování, která poskytuje totožnost jedinečné osoby (například: rodné číslo, ověřování založené na znalostech, heslo).


Časté dotazy a známé problémy

Ne. 

Poté, co je webový formulář vytvořen, není možné aktualizovat jeho název.

Autor webového formuláře vždy obdrží dokončenou dohodu (pokud nejsou aktivní nastavení, která by potlačila odeslání upozornění).

Má-li být po podepsání webového formuláře dohody upozorněna další strana, je možné použít pole Kopie a zajistit tak automatické začlenění další strany.

Pole Kopie

Ne. 

Po vytvoření webového formuláře není možné aktualizovat strany v poli Kopie.

Ne.

Šablony v knihovně služby Adobe Sign nelze použít jako základ webového formuláře.

Ano.

Pokyny pro zakázání procesu ověřování e-mailu naleznete v části Konfigurace.

Pozor:

Pokud zakážete ověřování e-mailu podpisu a vyžadujete právně závazný podpis, ujistěte se, že používáte nějakou formu ověřování, která poskytuje totožnost jedinečné osoby (například: rodné číslo, ověřování založené na znalostech, heslo).

Dvoufaktorové ověřování pro webový formulář

Ano. 

Adresa URL webového formuláře je jednoduše adresa URL jako každá jiná.

Přidání adresy URL webového formuláře ve formě hypertextového odkazu nevytváří logické propojení žádné dohody vytvořené webovým formulářem se zdrojovou dohodou.