Problem

Profile wybrane wcześniej podczas drukowania nie są już dostępne w programie Adobe Photoshop.

Rozwiązanie

Aby wydruk był możliwie najdokładniejszy, używaj profili utworzonych do swojej drukarki, papieru i tuszu. Profile przeznaczone do innych celów, np. opisujące przestrzeń kolorów, używane podczas edytowania, nie opisują drukarki. Z tego powodu nie umożliwiają tworzenia możliwie najdokładniejszych wydruków.

W programie Photoshop profile, które nie są odpowiednie dla wybranej drukarki, nie są wyświetlane w oknie dialogowym Drukuj. W przypadku drukarek innych niż PostScript, m.in. drukarek atramentowych do komputerów, np. Canon i Epson, profile przestrzeni roboczej (sRGB, AdobeRGB i ProPhotoRGB) oraz profile monitora nie są już dostępne.

Informacje dotyczące odpowiedniego profilu do drukarki i papieru można uzyskać u producenta drukarki lub papieru. Jeśli nie masz profilu do określonej drukarki i lubisz używać profili przestrzeni roboczej, spróbuj wybrać opcję Drukarka zarządza kolorem. Opcja ta jest dostępna w menu podręcznym Obsługa kolorów w oknie dialogowym Drukuj.

Więcej informacji na temat drukowania w programie Photoshop można znaleźć w następujących dwóch uwagach TechNote:

Przygotowanie do drukowania przy użyciu programu Photoshop

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online