Program Photoshop oferuje teraz nowoczesny interfejs użytkownika o poprawionej funkcjonalności, z funkcjami dotykowymi oraz opcjami dostosowywania pasków narzędzi i obszarów roboczych.

Dotykowa przestrzeń robocza i gesty

Posiadacze urządzeń z systemem Windows obsługiwanych przez program Photoshop, takich jak Surface Pro, mogą korzystać z gestów dotykowych w programie Photoshop.

Panoramowanie dwoma palcami w programie Photoshop

Panoramowanie dwoma palcami

Przesuń dwoma palcami w kierunku na obszarze roboczym, nie zmieniając odległości ani kąta między palcami. Ten gest powoduje panoramowanie widoku obszaru roboczego.

Panoramowanie i powiększanie dwoma palcami w programie Photoshop

Panoramowanie i powiększanie dwoma palcami

Zbliż lub oddal dwa palce. Ten gest powoduje panoramowanie i powiększanie (skalowanie) widoku obszaru roboczego.


Panoramowanie i obracanie dwoma palcami w programie Photoshop

Panoramowanie i obracanie dwoma palcami

Obróć dwa palce wokół środka łączącej ich linii. Ten gest powoduje panoramowanie i obracanie widoku obszaru roboczego.

Cykliczne przewijanie ekranu pięcioma palcami w programie Photoshop

Cykliczne przewijanie ekranu pięcioma palcami

Stuknij raz pięcioma palcami, aby przewinąć do kolejnego trybu wyświetlania aplikacji (w tym do trybu pełnego ekranu).


Zerowanie lub przywracanie widoku dwoma palcami w programie Photoshop

Zerowanie lub przywracanie widoku dwoma palcami

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami na powierzchni tabletu, aby wyzerować widok — usunąć obrót i wypełnić obrazem obszar roboczy dokumentu. Stuknij ponownie dwoma palcami, aby przywrócić poprzedni stan widoku.

Cofnięcie historii o krok dwoma palcami w programie Photoshop

Cofnięcie historii o krok trzema palcami (Cofnij)

Przesuń trzema palcami szybko od prawej do lewej. Widok dokumentu przesunie się o krok wstecz w historii zmian.


Przesunięcie historii dalej o krok dwoma palcami w programie Photoshop

Przesunięcie historii dalej o krok trzema palcami (Ponów)

Przesuń trzema palcami szybko od lewej do prawej. Widok dokumentu przesunie się o krok do przodu w historii zmian.

Przewijanie historii trzema palcami w programie Photoshop

Przewijanie historii trzema palcami

Przesuń trzema palcami od lewej do prawej lub odwrotnie. Widok dokumentu będzie przewijany płynnie przez całą historię zmian.


Przekształcanie swobodne dwoma palcami w programie Photoshop
Przekształcanie swobodne dwoma palcami (panoramowanie, powiększanie, obracanie)
  • Dotknij powierzchni tabletu dwoma palcami i nie ruszaj nimi przez chwilę. 
  • Obróć palcami wokół środka łączącej je linii, jednocześnie zbliżając je lub oddalając. 

Ten gest powoduje płynne panoramowanie, powiększanie i obracanie widoku obszaru roboczego.


Indywidualne paski narzędzi i przestrzenie robocze

Program Photoshop zawiera zaktualizowany interfejs użytkownika. Oprócz poprawionej funkcjonalności oferuje teraz opcje dostosowania paska narzędzi i zapisania szeregu konfiguracji w ramach różnych obszarów roboczych. Wstępnie zdefiniowane przestrzenie robocze programu Photoshop zoptymalizowano pod kątem przyspieszenia dostępu do narzędzi potrzebnych w danej chwili.

Więcej informacji

Dostosowywanie paska narzędzi w programie Photoshop
Dostosowywanie paska narzędzi

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online