Co uległo zmianie?

Generowany w oparciu o skrypty interfejs programu Photoshop uzupełniono o obsługę wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach/Retina. Cały interfejs aplikacji ma teraz spójny wygląd. Interfejs jest generowany w oparciu o skrypty przy użyciu nowej platformy — innej niż Flex.

Lista okien dialogowych objętych zmianą

Poniżej wymieniono okna dialogowe aplikacji, których dotyczy ta zmiana:

Okno dialogoweMenu
Stykówka IIPlik > Automatyzacja > Stykówka II
Warunkowa zmiana trybuPlik > Automatyzacja > Warunkowa zmiana trybu
Zmieść obrazPlik > Automatyzacja > Zmieść obraz
Korekcja obiektywuPlik > Automatyzacja > Korekcja obiektywu
Scal do HDR ProPlik > Automatyzacja > Scal do HDR Pro
PhotomergePlik > Automatyzacja > Photomerge
Eksportuj wyszukiwanie kolorówPlik > Eksportuj > Tablice wyszukiwania kolorów
Kompozycje warstw do plikówPlik > Eksportuj > Kompozycje warstw do plików
Kompozycje warstw do PDFPlik > Eksportuj > Kompozycje warstw do PDF
Obszary kompozycji do PDFPlik > Eksportuj > Obszary kompozycji do PDF
Eksportuj warstwy do plików
Plik > Eksportuj > Warstwy do plików
Procesor obrazówPlik > Skrypty > Procesor obrazów
Menedżer zdarzeń skryptówPlik > Skrypty > Menedżer zdarzeń skryptów
Wczytaj warstwyPlik > Skrypty > Wczytaj pliki do stosu
Statystyki obrazuPlik > Skrypty > Statystyki
Znacznik skali pomiaruObraz > Analiza > Umieść znacznik skali pomiaru
PłomieńFiltr > Renderowanie > Płomień
Ramka obrazuFiltr > Renderowanie > Ramka obrazu
DrzewoFiltr > Renderowanie > Drzewo
Wyślij do serwisu Sketchfab3D > Udostępnij warstwę 3D w serwisie Sketchfab
Eksportuj/importuj ustawienia predefiniowaneEdycja > Ustawienie predefiniowane > Eksportuj/importuj ustawienia predefiniowane
Wypełnienie cegłami

Wybierz polecenie Edycja > Wypełnienie.

Wybierz opcję Wzorek z menu rozwijanego zawartości.

Wybierz opcję Skrypt.

Wybierz opcję z menu rozwijanego Skrypty.

Plecionka krzyżowa
Umieść wzdłuż ścieżki
Wypełnienie losowe
Wypełnienie symetryczne
  

Układ interfejsu użytkownika

Interfejsy API skryptów związane z tworzeniem interfejsów użytkownika nie uległy zmianie. Widżet grupowania działa jednak inaczej.

Na platformie Flex widżet grupowania funkcjonował jako mechanizm układu do grupowania widżetów, a sam pozostaje niewidoczny. Teraz widżet grupowania ma własne tło i nie może nakładać się na inne widżety.

Jeśli na przykład dwie grupy są ułożone jedna na drugiej, a w każdej z nich znajdują się widżety, które się wzajemnie nie nakładają, wszystkie te widżety są widoczne na platformie Flex.

Widżet grupowania — platforma Flex

W takiej samej sytuacji na nowej platformie grupa wierzchnia zasłania grupę na spodzie.

Widżet grupowania — nowa platforma

Uwaga:

Z tego powodu niektóre skrypty użytkowników generują nieprawidłowy układ interfejsu na nowej platformie. Wszystkie takie skrypty należy zmodyfikować, eliminując nakładanie się widżetów grupowania. Skrypty utworzone od podstaw na nowej platformie lub zmodyfikowane do działania na niej będą również funkcjonować na platformie Flex.

Obsługa wysokich rozdzielczości

Ta zmiana pozwala na obsługę wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach przez interfejs użytkownika. Nie jest wymagane modyfikowanie skryptów pod kątem wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach. Wystarczy umieścić dwukrotnie powiększone zasoby obrazów razem z oryginalnymi zasobami obrazów, nadając im te same nazwy plików z przyrostkiem @2X”.

Jeśli na przykład nazwa pliku oryginalnego zasobu obrazu to plikObrazu.png, plik dwukrotnie powiększonego obrazu powinien nosić nazwę plikObrazu@2X.png i znajdować się w tej samej lokalizacji.

Uwaga:

Jeśli nie można odnaleźć dwukrotnie powiększonego obrazu, używany jest obraz oryginalny.

Znane problemy

  • Nie jest obsługiwany widżet programu Flash Player. Nie można odtwarzać plików SWF/Flash/Flex za pośrednictwem skryptów interfejsu użytkownika.
  • Widżet widoku drzewa nie jest obsługiwany.
  • Nie jest obsługiwane rysowanie grafiki na widżetach pola wyboru i przycisku opcji.
  • Nie można zmienić koloru tła przycisku.
  • Style czcionek w tekście nie są obsługiwane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online