Wypełnianie ścieżek kolorem

Ścieżka utworzona za pomocą narzędzia Pióro staje się elementem obrazu dopiero po obrysowaniu lub wypełnieniu. Polecenie Wypełnij ścieżkę umożliwia wypełnienie ścieżki określonym kolorem, stanem obrazka, wzorkiem lub warstwą wypełnienia.

Ścieżka zaznaczona i wypełniona w programie Photoshop
Ścieżka zaznaczona (po lewej) i wypełniona (po prawej)

Uwaga:

Podczas wypełniania warstwy wartości kolorów są wyświetlane na warstwie aktywnej. Przed wykonaniem poniższych kroków należy upewnić się, że aktywna jest warstwa standardowa lub warstwa tła. (Nie można wypełnić ścieżki, gdy aktywna jest maska warstwy, warstwa tekstowa, wypełnienia, dopasowania lub obiektów inteligentnych.)

Wypełnianie ścieżki na podstawie aktualnych ustawień opcji Wypełnij ścieżkę

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Kliknij przycisk Wypełnij ścieżkę  u dołu panelu Ścieżki.

Wypełnianie ścieżki i określanie opcji

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Wypełnianie ścieżki:
  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij przycisk Wypełnij ścieżkę w dolnej części panelu Ścieżki.

  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij ścieżkę na przycisk Wypełnij ścieżkę.

  • Wybierz polecenie Wypełnij ścieżkę z menu panelu Ścieżki. Jeśli zaznaczono składnik ścieżki, to polecenie zmienia się na Wypełnij podścieżkę.

 3. W polu Użyj wybierz zawartość wypełnienia. (Zobacz Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy kolorem).
 4. Określ krycie wypełnienia. Aby wypełnienie było bardziej przezroczyste, wprowadź niską wartość procentową. Wartość 100% daje wypełnienie zupełnie nieprzezroczyste.
 5. Wybierz tryb mieszania wypełnienia. (Zobacz Opisy trybów mieszania).

  Na liście trybów znajduje się tryb Wyczyść, który pozwala usunąć przezroczystość. Tej opcji można użyć tylko podczas pracy na warstwie innej niż Tło.

 6. Wybierz polecenie Zachowaj przezroczystość, aby ograniczyć wypełnianie do obszarów zawierających piksele. (Zobacz Blokowanie warstw).
 7. Ustaw opcję renderingu:

  Promień wtapiania

  Opcja określa, jak daleko na zewnątrz i wewnątrz krawędzi zaznaczenia ma się rozciągać strefa wtapiania. Wpisz wartość w pikselach.

  Wygładzanie

  Pozwala utworzyć łagodniejsze przejście między pikselami w zaznaczeniu i granicznymi przez częściowe wypełnienie pikseli na krawędzi zaznaczenia.

  Więcej informacji na temat tych opcji znajduje się w sekcji Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.

 8. Kliknij przycisk OK.

Obrysowywanie ścieżki kolorem

Polecenie Obrysuj ścieżkę pozwala namalować kontur ścieżki. Polecenie to daje możliwość utworzenia konturu malarskiego (na podstawie bieżących ustawień narzędzi do malowania), który będzie stosowany do wszystkich ścieżek. To polecenie nie przypomina w żaden sposób efektu warstwy o nazwie Obrys, który nie odwołuje się do ustawień narzędzi malarskich.

Uwaga:

Podczas obrysowywania ścieżki wartości kolorów są wyświetlane na warstwie aktywnej. Przed wykonaniem poniższych kroków należy upewnić się, że aktywna jest warstwa standardowa lub warstwa tła. (Nie można obrysować ścieżki, gdy aktywna jest maska warstwy, warstwa tekstowa, wypełnienia, dopasowania lub obiektów inteligentnych.)

Ścieżka zaznaczona i zawierająca pociągnięcie w programie Photoshop
Ścieżka zaznaczona (po lewej) i obrysowana (po prawej)

Obrysowywanie ścieżki na podstawie bieżących opcji Obrysuj ścieżkę

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Kliknij przycisk Obrysuj ścieżkę  u dołu panelu Ścieżki. Każde kliknięcie przycisku Obrysuj ścieżkę powoduje zwiększenie krycia pociągnięcia, a w niektórych przypadkach — w zależności od bieżących opcji pędzla — powoduje, że pociągnięcie wygląda na grubsze.

Obrysowywanie ścieżki i określanie opcji

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Wybierz narzędzie malarskie lub edycyjne, które ma posłużyć do obrysowania ścieżki. Na pasku opcji ustaw opcje narzędzia i określ pędzel.

  Informacje na temat poszczególnych ustawień narzędzia znajdują się w sekcjach Smużenie obszarów obrazu oraz Informacje o narzędziach, opcjach i panelach związanych z malowaniem.

 3. Aby obrysować ścieżkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Obrysuj ścieżkę  w dolnej części panelu Ścieżki.

  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij ścieżkę na przycisk Obrysuj ścieżkę.

  • Wybierz polecenie Obrysuj ścieżkę z menu panelu Ścieżki. Jeśli zaznaczono komponent ścieżki, to polecenie zmieni się w Obrysuj podścieżkę.

 4. W oknie dialogowym Obrysuj ścieżkę wybierz narzędzie, jeśli nie zostało wybrane w kroku 2. Aby symulować pociągnięcia powstające przy malowaniu ręcznym, zaznacz opcję Symulacja nacisku. Można też usunąć zaznaczenie tej opcji, aby tworzyć bardziej liniowe, równe pociągnięcia.
 5. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online