Zmienianie próbnika kolorów

Zamiast korzystać z Próbnika kolorów Adobe, można wybrać kolory ze standardowego próbnika kolorów systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze lub próbnika innej firmy.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Wybierz kolor z menu Próbnik kolorów i kliknij przycisk OK.

  Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.

Dodawanie i usuwanie próbek kolorów

W panelu Próbki można dodawać i usuwać próbki kolorów

Uwaga:

Próbkę koloru można też dodać z próbnika kolorów, klikając przycisk Dodaj do próbek.

Dodawanie koloru do panelu Próbki

 1. Dodawany kolor należy określić jako kolor narzędzia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowa próbka  w panelu Próbki. Można też wybrać z menu panelu Próbki polecenie Nowa próbka.

  • Ustaw kursor nad pustym miejscem w dolnym wierszu panelu Próbki (kursor zamieni się w kursor narzędzia Wiadro z farbą) i kliknij, aby dodać kolor. Wpisz nazwę nowego koloru i kliknij przycisk OK.

  Panel Próbki w programie Photoshop
  Kolor wybrany z obrazu (po lewej) i dodany do panelu Próbki (po prawej)

  • (Tylko w usłudze Creative Cloud) Wybierz opcję Wczytaj próbki z menu panelu. Następnie w oknie wczytywania wybierz plik HTML, CSS lub SVG i kliknij przycisk OK. Program Photoshop odczyta wartości kolorów zdefiniowane w dokumentach. Ta funkcja rozpoznaje następującą składnię kolorów w formacie HTML/CSS: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) i hsba(1,2,3,4).

  Uwaga:

  Nowe kolory są zapisywane w pliku preferencji programu Photoshop, dzięki czemu stają się dostępne w wielu sesjach edycji. Aby zapisać kolor na stałe, zapisz go w bibliotece.

Usuwanie koloru z panelu Próbki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij próbkę na ikonę Usuń .

  • Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), wskaż próbkę kursorem (kursor zmieni się w nożyczki) i kliknij.

Zarządzanie bibliotekami próbek

Biblioteki próbek ułatwiają udostępnianie różnych zestawów kolorów. Własne zestawy próbek można zapisywać jako biblioteki do wielokrotnego użytku. Próbki mogą być też zapisywane w formacie umożliwiającym udostępnianie innym aplikacjom.

Wczytywanie lub zastępowanie bibliotek próbek

 1. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Próbki:

  Wczytaj próbki

  Dodaje bibliotekę do bieżącego zestawu próbek. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj.

  Zastąp próbki

  Zastępuje bieżącą listę inną biblioteką. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj. Program Photoshop umożliwia zapisanie bieżącego zestawu próbek przed ich zastąpieniem.

  Nazwa biblioteki kolorów

  Wczytuje określony system kolorów umieszczony na liście w dolnej części menu panelu Próbki. Bieżący zestaw kolorów może zostać zastąpiony lub wzbogacony o wczytywaną bibliotekę.

Zapisywanie zestawu próbek jako biblioteki

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zapisz próbki.
 2. Wybierz położenie biblioteki próbek, wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli jednak plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Swatches programu Photoshop, to po ponownym uruchomieniu programu Photoshop nazwa biblioteki będzie wyświetlana u dołu menu panelu Próbki.

Powrót do domyślnej biblioteki próbek

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Wyzeruj próbki. Bieżący zestaw kolorów może zostać zastąpiony lub wzbogacony o domyślną bibliotekę próbek.

Używanie tych samych próbek w różnych aplikacjach

Aby próbki utworzone w programach Photoshop, Illustrator i InDesign mogły być używane w innych aplikacjach, należy zapisać bibliotekę próbek. Tak długo, jak ustawienia kolorów podlegają synchronizacji, kolory używane w różnych aplikacjach wyglądają identycznie.

 1. Przejdź do panelu Próbki, utwórz próbki kolorów dodatkowych i podstawowych do udostępnienia i usuń wszystkie próbki, które nie będą współużytkowane.

  Uwaga:

  Funkcja współużytkowania udostępniania próbek różnym aplikacjom nie dotyczy następujących próbek: wzorki, gradienty i próbki paserów z programu Illustrator lub InDesign; próbki kolorów katalogowych, HSB, XYZ, bichromii, kolorów monitorRGB, krycia, całkowitego pokrycia farbą i próbek webRGB z programu Photoshop. Przy zapisywaniu próbek, które będą udostępniane, wymienione próbki są automatycznie ignorowane.

 2. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zapisz próbki do udostępnienia i zapisz próbki w łatwo dostępnym miejscu.
 3. Wczytaj bibliotekę próbek do paneli Próbki w programach Photoshop, Illustrator i InDesign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online