How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop

How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop
W tym wideo omówiono uzyskiwanie dostępu do mechanizmu obsługi tekstów biskowschodnich, który obejmuje funkcje obsługi języków arabskiego i hebrajskiego.
David Mohr

Włączanie funkcji języków środkowowschodnich

Aby wyświetlić funkcje programu Photoshop związane z językami środkowowschodnimi, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Tekst (Mac OS).
  2. W obszarze Wybierz opcje mechanizmu tekstowego wybierz opcję Środkowowschodnie.
  3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom program Photoshop.
  4. Wybierz polecenie Tekst > Opcje języka > Funkcje środkowowschodnie.

Kierunek tekstu

Aby łatwiej tworzyć treści w języku arabskim lub hebrajskim, można ustawić kierunek od prawej do lewej jako domyślny dla każdego tekstu. W przypadku dokumentów zawierających tekst pisany od lewej do prawej można teraz łatwo przełączać kierunek tekstu.

Wybierz kierunek akapitu w panelu Akapit.

Wybieranie kierunku akapitu w programie Photoshop
Wybieranie kierunku akapitu (widoczny panel programu InDesign)

Typy cyfr

Podczas pracy w języku arabskim lub hebrajskim można wybrać typ cyfr, jakie mają być używane. Są dostępne cyfry arabskie, hindi i farsi.

Domyślnie w arabskich wersjach językowych programu Photoshop są automatycznie wybierane cyfry hindi, a w hebrajskich wersjach językowych są automatycznie wybierane cyfry arabskie. W razie potrzeby można ręcznie zmienić typ cyfr.

  1. Zaznacz cyfry w tekście.
  2. Wybierz odpowiednią czcionkę z menu Cyfry w panelu Typografia.
Wybieranie typu cyfr w programie Photoshop
Wybieranie typu cyfr (widoczny panel programu InDesign)

Automatyczne wstawianie znaków kashida

W języku arabskim justowanie tekstu polega na dodawaniu odstępów kashida. Odstępy kashida są dodawane do znaków pisma arabskiego w celu ich wydłużenia. Puste miejsce nie jest modyfikowane. Aby wyjustować akapit z tekstem arabskim, użyj funkcji automatycznego wstawiania odstępów kashida.

Zaznacz akapit i w prawym dolnym rogu panelu Akapit wybierz opcję z menu podręcznego Wstaw odstępy kashida: Brak, Krótkie, Średnie, Długie lub Stylistyczne.

Uwaga: Odstępy kashida są wstawiane tylko w akapitach z całkowicie justowanymi marginesami.

Aby zastosować odstępy kashida do grupy znaków, zaznacz te znaki w dokumencie, a następnie wybierz polecenie Tekst > Opcje języka > Kashida.

Ligatury (Czcionki OpenType)

W przypadku niektórych czcionek OpenType do par znaków w językach arabskim i hebrajskim można automatycznie stosować ligatury. Ligatury to znaki typograficzne używane zamiast określonych par liter.

  1. Zaznacz tekst.
  2. W panelu Typografia kliknij ikonę Standardowe lub Ligatury ozdobne nad menu języka i wygładzania.

Ligatury ozdobne pozwalają stosować fantazyjne ozdoby obsługiwane przez niektóre czcionki.

Opcje dzielenia wyrazów w programie Photoshop
Opcje dzielenia wyrazów (widoczny panel programu InDesign)

Warianty justowania

Czcionka może udostępniać alternatywne kształty niektórych liter, zazwyczaj w celu oferowania opcji stylizacji i kaligrafii. W rzadkich sytuacjach warianty justowania umożliwiają specyficzne justowanie i wyrównywanie akapitów zawierających takie czcionki.

Warianty justowania można włączyć na poziomie znaku, ale jedynie pod warunkiem, że czcionka obsługuje tę funkcję. Zaznacz opcję Warianty justowania u dołu panelu Typografia.

Czcionki arabskie zawierające warianty justowania: Adobe Arabic, Myriad Arabic, Adobe Naskh.

Czcionki hebrajskie zawierające warianty justowania: Adobe Hebrew and Myriad Hebrew.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online