Maska wektorowa jest niezależną od rozdzielczości ścieżką, która przycina zawartość warstwy. Maski wektorowe są zwykle dokładniejsze od masek utworzonych przy użyciu narzędzi opartych na pikselach. Maski wektorowe tworzy się przy użyciu narzędzia Pióro lub Kształt. Więcej informacji na temat pracy z narzędziami Pióro i Kształt zawiera artykuł Rysowanie.

Dodawanie maski wektorowej, która pokazuje lub ukrywa całą warstwę

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której chcesz dodać maskę wektorową.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć maskę wektorową odkrywającą całą warstwę, wybierz polecenie Warstwa > Maska wektorowa > Pokaż wszystko.
  • Aby utworzyć maskę wektorową ukrywającą całą warstwę, wybierz polecenie Warstwa > Maska wektorowa > Ukryj wszystko.

Dodawanie maski wektorowej pokazującej zawartość kształtu

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której chcesz dodać maskę wektorową.

 2. Zaznacz ścieżkę albo narysuj ścieżkę roboczą za pomocą narzędzia Kształt albo Pióro.

  Uwaga:

  Aby utworzyć ścieżkę za pomocą narzędzia Kształt, kliknij ikonę Ścieżki na pasku opcji tego narzędzia.

 3. Kliknij przycisk Maska wektorowa na panelu Maski lub wybierz polecenie Warstwa > Maska wektorowa > Bieżąca ścieżka.

Edytowanie maski wektorowej

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę wektorową, która będzie edytowana.
 2. Kliknij przycisk Maska wektorowa w panelu Właściwości lub miniaturkę w panelu Ścieżki. Następnie zmień kształt za pomocą narzędzia Pióro, Kształt, lub Zaznaczanie bezpośrednie. Zobacz Edycja ścieżek.

Zmienianie krycia maski wektorowej lub krawędzi maski wtapiania

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę wektorową.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Maska wektorowa.

 3. Przeciągnij suwak Gęstość, aby dopasować krycie maski, lub suwak Wtapianie, aby wtopić krawędzie maski. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dopasowywanie krycia i krawędzi maski.

Usuwanie maski wektorowej

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą maskę wektorową.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Usuń maskę .

Wyłączanie lub włączanie maski wektorowej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz warstwę zawierającą maskę wektorową, którą chcesz wyłączyć lub włączyć, a następnie w panelu Właściwości kliknij przycisk Wyłącz/Włącz maskę .
  • Na panelu Warstwy kliknij miniaturkę maski wektorowej, przytrzymując klawisz Shift.
  • Zaznacz warstwę z maską, która ma zostać włączona lub wyłączona, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Maska wektorowa > Wyłącz lub Warstwa > Maska wektorowa > Włącz.

  Gdy maska jest wyłączona, nad jej miniaturką na panelu Warstwy znajduje się czerwony symbol X, a zawartość warstwy jest wyświetlana bez efektu maskowania.

Konwersja maski wektorowej na maskę warstwy

 1. Zaznacz warstwę z maską wektorową, która ma zostać przekonwertowana, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Rasteryzuj > Maska wektorowa.

  Uwaga:

  Gdy maska wektorowa zostanie poddana rasteryzacji, nie można zmienić jej z powrotem w obiekt wektorowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online