Omówienie panelu Ścieżki

Panel Ścieżki (Okno > Ścieżki) zawiera listę zapisanych ścieżek z ich nazwami i miniaturkami, bieżącą ścieżkę roboczą i bieżącą maskę wektorową. Wyłączenie miniaturek może zwiększyć wydajność. Aby wyświetlić ścieżkę, należy ją najpierw zaznaczyć w panelu Ścieżki.

Panel Ścieżki w programie Photoshop
Panel Ścieżki

A. Ścieżka zapisana B. Tymczasowa ścieżka robocza C. Ścieżka maski wektorowej (wyświetlana pod warunkiem zaznaczenia warstwy kształtu) 

Zaznaczanie ścieżki

 1. Kliknij nazwę ścieżki w panelu Ścieżki. W danej chwili może być zaznaczona tylko jedna ścieżka.

Usuwanie zaznaczenia ścieżki

 1. Kliknij puste miejsce w panelu Ścieżki lub naciśnij klawisz Esc.

Zmienianie rozmiaru miniaturek ścieżek

Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Ścieżki i wybierz rozmiar (albo wybierz pozycję Brak, aby wyłączyć wyświetlanie miniaturek).

Zmienianie kolejności ścieżek na stosie

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki i przeciągnij ją w górę lub w dół. Gdy w odpowiednim miejscu pojawi się gruba czarna linia, zwolnij przycisk myszy.

  Uwaga:

  W panelu Ścieżki nie można zmieniać kolejności masek wektorowych ani ścieżek roboczych.

Tworzenie nowej ścieżki w panelu Ścieżki

 • Aby utworzyć ścieżkę bez nadawania jej nazwy, kliknij przycisk Utwórz nową ścieżkę  w dolnej części panelu Ścieżki.
 • Aby utworzyć ścieżkę i nadać jej nazwę, upewnij się, że żadna ścieżka nie jest zaznaczona. Wybierz polecenie Nowa ścieżka z menu panelu Ścieżki albo kliknij przycisk Nowa ścieżka u dołu panelu Ścieżki z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). W oknie dialogowym Nowa ścieżka wpisz nazwę ścieżki i kliknij OK.

Tworzenie nowej ścieżki roboczej

 1. Wybierz narzędzie Kształt lub Pióro, a następnie kliknij przycisk Ścieżki  na pasku opcji.
 2. Ustaw opcje narzędzia i narysuj ścieżkę. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcjach Opcje narzędzia Kształt i Informacje o narzędziach grupy Pióro.
 3. Jeśli to konieczne, narysuj dodatkowe składniki ścieżki. Aby uaktywnić inne narzędzie do rysowania, wystarczy kliknąć przycisk narzędzia na pasku opcji. Aby określić sposób przecinania się zachodzących na siebie składników ścieżek, wybierz jedną z poniższych opcji:

  Dodaj do obszaru ścieżki 

  Do przecinających się obszarów ścieżki jest dodawany nowy obszar.

  Odejmij od obszaru ścieżki 

  Nowy obszar jest usuwany z przecinających się obszarów ścieżki.

  Przetnij obszary ścieżek 

  Jest tworzone przecięcie nowego obszaru z istniejącym obszarem.

  Wyklucz nakładające się obszary ścieżki 

  Obszar nałożenia jest wyłączany ze scalonej ścieżki.

  Uwaga:

  Wciśnięcie klawisza Shift podczas korzystania z narzędzia kształtu powoduje tymczasowe zaznaczenie opcji Dodaj do obszaru ścieżki, a wciśnięcie klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) — tymczasowe zaznaczenie opcji Odejmij od obszaru ścieżki.

Opcje ścieżki

Kolor i grubość linii ścieżki można dostosować do własnego gustu, a także w celu poprawienia widoczności. Podczas tworzenia ścieżki — na przykład przy użyciu narzędzia Pióro — kliknij ikonę koła zębatego () na pasku opcji. Określ kolor i grubość linii ścieżki. Wybierz także, czy ma być wyświetlany podgląd segmentów ścieżki podczas przesuwania kursora między kliknięciami (efekt Gumka recepturka).

path-options
Opcje ścieżki: Grubość i Kolor

Zarządzanie ścieżkami

Jeśli za pomocą narzędzia Pióro lub Kształt utworzono ścieżkę roboczą, to nowa ścieżka jest wyświetlana w panelu Ścieżki jako ścieżka robocza. Ścieżka robocza jest tymczasowa. Aby nie utracić jej zawartości, trzeba ją zapisać. Jeśli zaznaczenie ścieżki roboczej zostanie usunięte bez zapisania ścieżki, to nowa ścieżka zastąpi dotychczasową.

Jeśli za pomocą narzędzia Pióro lub Kształt utworzono nową warstwę kształtu, to nowa ścieżka jest wyświetlana w panelu Ścieżki jako maska wektorowa. Maski wektorowe są połączone ze swoimi warstwami. Aby umieścić maskę wektorową w panelu Ścieżki, należy zaznaczyć warstwę macierzystą w panelu Warstwy. Maska wektorowa może zostać usunięta z warstwy i przekonwertowana na maskę zrasteryzowaną. Więcej informacji znajduje się w sekcji Dodawanie i edycja masek wektorowych.

Ścieżki zapisane z obrazem są wyświetlane przy powtórnym otwarciu. W systemie Windows program Photoshop obsługuje ścieżki w formatach: JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF oraz TIFF. W systemie Mac OS są obsługiwane wszystkie dostępne formaty.

Uwaga:

Ścieżki w formatach innych niż podane nie są zachowywane podczas przechodzenia między systemami Mac OS i Windows (niezależnie, w którą stronę).

Zapisywanie ścieżki roboczej

 • Aby zapisać ścieżkę bez zmieniania jej nazwy, przeciągnij nazwę ścieżki roboczej na przycisk Nowa ścieżka  u dołu panelu Ścieżki.
 • Aby zapisać ścieżkę i zmienić jej nazwę, wybierz polecenie Zapisz ścieżkę z menu panelu Ścieżki, wpisz nową nazwę w oknie dialogowym Zapisywanie ścieżki i kliknij przycisk OK.

Zmiana nazwy zapisanej ścieżki

 1. Kliknij dwukrotnie nazwę ścieżki w panelu Ścieżki, wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Usuwanie ścieżki

 1. Kliknij nazwę ścieżki w panelu Ścieżki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij ścieżkę na ikonę Kosz  u dołu panelu Ścieżki.

  • Wybierz polecenie Usuń ścieżkę z menu panelu Ścieżki.

  • Kliknij ikonę Usuń u dołu panelu Ścieżki i kliknij opcję Tak.

  Uwaga:

  Aby usunąć ścieżkę automatycznie, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij ikonę Usuń u dołu panelu Ścieżki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online