Cięcie stron internetowych na plasterki

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Plasterki dzielą obraz na mniejsze obrazy, złączane w stronę internetową przy użyciu tabeli HTML lub warstw CSS. Dzielenie obrazu umożliwia przypisanie różnych łączy URL i zastosowanie nawigacji strony lub optymalizację każdej części obrazu przy użyciu własnych ustawień optymalizacji.

Do eksportowania i optymalizowania obrazu pociętego na plasterki służy polecenie Zapisz dla Internetu. Program Photoshop zapisuje każdy plasterek w postaci oddzielnego pliku i generuje kod HTML lub CSS potrzebny do wyświetlenia obrazu pociętego na plasterki.

Strona internetowa podzielona na plasterki w programie Photoshop
Strona internetowa podzielona na plasterki.

Projektując plasterki, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Plasterki są tworzone albo na podstawie warstw, albo za pomocą narzędzia Plasterki.

 • Utworzony plasterek możesz zaznaczyć za pomocą narzędzia Zaznaczanie plasterków , a następnie przesunąć go, zmienić jego rozmiar lub wyrównać do innych plasterków.

 • W oknie dialogowym Opcje plasterka możesz dla każdego plasterka ustawić opcje, takie jak typ, nazwa i adres URL.

 • Każdy plasterek może być optymalizowany przy użyciu różnych ustawień optymalizacji, dostępnych w oknie Zapisz dla Internetu.

Typy plasterków

Plasterki są klasyfikowane według rodzaju zawartości (Tabela, Obraz, Brak obrazu) oraz sposobu tworzenia (przez użytkownika, na podstawie warstw, automatycznie).

Plasterki tworzone za pomocą narzędzia Cięcie na plasterki są określane jako plasterki użytkownika. Plasterki tworzone na podstawie zawartości warstwy są określane jako plasterki oparte na warstwach. Podczas tworzenia nowego plasterka użytkownika lub plasterka opartego na warstwie są generowane dodatkowe dwa auto-plasterki, pokrywające pozostałe obszary obrazu. Innymi słowy, auto-plasterki pokrywają powierzchnię obrazu, która nie została zdefiniowana przez plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach. Auto-plasterki są generowane przy każdej operacji dodawania lub edycji plasterków użytkownika lub plasterków opartych na warstwach. Auto-plasterki można przekonwertować na plasterki użytkownika.

Plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach są oznaczane linią ciągłą, a auto-plasterki są oznaczane linią przerywaną. Dla plasterków użytkownika i plasterków opartych na warstwach są wyświetlane odrębne ikony. Auto-plasterki można ukrywać, co ułatwia przeglądanie dwóch pozostałych rodzajów plasterków.

Podplasterek jest rodzajem auto-plasterka generowanego przy tworzeniu nakładających się plasterków. Podplasterki określają podział obrazu po zapisaniu go w postaci pliku zoptymalizowanego. Podplasterki są numerowane i mają symbole plasterka, ale nie można ich ani zaznaczać, ani edytować niezależnie od plasterka podkładowego. Podplasterki są generowane przy każdej zmianie kolejności składania plasterków.

Istnieją różne metody tworzenia plasterków:

 • Auto-plasterki są generowane automatycznie.

 • Do tworzenia plasterków użytkownika służy narzędzie Cięcie na plasterki.

 • Panel Warstwy umożliwia tworzenie plasterków opartych na warstwach.

Cięcie strony internetowej na plasterki

Korzystając z narzędzia Cięcie, można rysować linie cięcia bezpośrednio na obrazie. Można też zaprojektować grafikę przy użyciu warstw, a następnie utworzyć plasterki z zastosowaniem warstw.

Tworzenie plasterków za pomocą narzędzia Cięcie na plasterki

 1. Wybierz narzędzie Cięcie na plasterki . (Naciskanie klawisza C powoduje wybieranie kolejnych narzędzi zgrupowanych z narzędziem Kadrowanie.)

  Istniejące plasterki zostaną automatycznie wyświetlone w oknie dokumentu.

 2. Na pasku opcji wybierz ustawienie stylu:

  Zwykły

  Proporcje plasterka są określane metodą przeciągania.

  Stałe proporcje boków

  Ustawia stały stosunek wysokości do szerokości. W polu proporcji powinny być wpisywane wartości całkowite lub ułamki dziesiętne. Aby na przykład utworzyć plasterek z szerokością dwa razy większą od wysokości, należy wpisać 2 w polu szerokości i 1 w polu wysokości.

  Stały rozmiar

  Obowiązuje stała wysokość i szerokość plasterka. Należy wpisać wartości całkowite, wyrażone w pikselach.

 3. Przeciągnij kursor nad miejscem utworzenia plasterka. Aby plasterek miał kształt kwadratu, przytrzymaj klawisz Shift. Aby rysować od środka, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby wyrównać nowy plasterek do linii pomocniczej lub innego plasterka na obrazie, użyj polecenia Widok > Przyciągnij do. Zobacz Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i przyciąganie plasterków użytkownika.

Tworzenie plasterków z linii pomocniczych

 1. Dodaj linie pomocnicze do obrazu.
 2. Wybierz narzędzie Cięcie na plasterki i kliknij opcję Plasterki z linii pomocniczych na pasku opcji.

  Podczas tworzenia plasterków z linii pomocniczych wszystkie istniejące plasterki są usuwane.

Tworzenie plasterka z warstwy

Plasterek oparty na warstwie odwzorowuje wszystkie dane pikseli na warstwie. Gdy warstwa jest przenoszona lub edytowana, to obszar plasterka jest automatycznie uaktualniany tak, by zawierał nowe piksele.

Tworzenie plasterka z warstwy w programie Photoshop
Plasterek oparty na warstwie jest uaktualniany podczas modyfikowania warstwy źródłowej

Plasterki oparte na warstwach są mniej plastyczne od plasterków użytkownika, ale mogą być dowolnie konwertowane na plasterki użytkownika. Zobacz Konwertowanie plasterków automatycznych i opartych na warstwach na plasterki użytkownika.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowy plasterek oparty na warstwie.
Uwaga:

Nie należy używać plasterka opartego na warstwie, jeśli w czasie animacji warstwa ma zostać przesunięta nad dużym obszarem obrazu, ponieważ wymiary plasterka mogą się stać zbyt duże.

Konwertowanie plasterków automatycznych i opartych na warstwach na plasterki użytkownika

Plasterek oparty na warstwie jest związany z pikselami zawartości warstwy, dlatego jedynym sposobem na przesunięcie, złączenie, podzielenie, zmianę rozmiaru i wyrównanie takiego plasterka jest edycja warstwy — chyba że plasterek zostanie przekonwertowany na automatyczny.

Wszystkie auto-plasterki obrazu są ze sobą połączone i mają takie same ustawienia optymalizacji. Aby przyjąć inne ustawienia optymalizacji dla auto-plasterka, należy zmienić go na plasterek użytkownika.

 1. Zaznacz plasterek lub plasterki do przekonwertowania, korzystając z narzędzia Zaznaczanie plasterków .
 2. Kliknij opcję Pierwszeństwo na pasku opcji.

Przeglądanie plasterków i opcje plasterków

Plasterki mogą być wyświetlane w programie Photoshop w oknie Zapisz dla Internetu. Podane niżej informacje pomogą określić typ plasterka:

Linie plasterka

Definiują kontur plasterka. Linie ciągłe ograniczają plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach. Linie przerywane są używane do oznaczania auto-plasterków.

Kolory plasterków

Odróżniają plasterki użytkownika i oparte na warstwach od auto-plasterków. Domyślnie plasterki użytkownika i plasterki oparte na warstwach mają niebieskie symbole, a auto-plasterki mają symbole szare.

Okno dialogowe Zapisz dla Internetu dostosowuje kolory, aby przyciemnić niezaznaczone plasterki. Opisane zasady obowiązują tylko przy wyświetlaniu plasterków i nie wpływają na ostateczny wygląd obrazu. Domyślnie zmiany kolorów auto-plasterków są dwukrotnie mocniejsze od zmian wprowadzanych w plasterkach użytkownika.

Numery plasterków

Plasterki są numerowane  od lewej do prawej i z góry na dół, zaczynając od lewego górnego rogu obrazu. Jeśli użytkownik zmieni ułożenie lub całkowitą liczbę plasterków, program uaktualni numerację.

Symbole plasterków

Wymienione symbole (ikony) wskazują, że zachodzą określone warunki.

Plasterek użytkownika zawiera obraz.

Plasterek użytkownika nie zawiera obrazu.

Plasterek jest oparty na warstwie.

Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi plasterków

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Plasterki. Aby ukryć lub wyświetlić plasterki razem z innymi elementami, użyj polecenia Dodatki. Zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie Dodatków.

Wyświetlanie lub ukrywanie plasterków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie plasterków i kliknij opcję Pokaż auto-plasterki lub Ukryj auto-plasterki na pasku opcji.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Plasterki. Auto-plasterki pojawią się razem z pozostałymi plasterkami.

Wyświetlanie lub ukrywanie numerów plasterków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

  • W systemie Mac OS wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

 2. W obszarze Plasterki kliknij opcję Pokaż numery plasterków.

Zmienianie koloru linii plasterków

 1. W systemie Windows wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki. W systemie Mac OS wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.
 2. W obszarze Linie plasterka wybierz z menu podręcznego polecenie Kolor linii.

  Po zmianie koloru linie zaznaczonego plasterka będą automatycznie wyświetlane w kolorze kontrastowym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto