Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych (Illustrator, InDesign)

Sposób włączania obrazów importowanych do przestrzeni kolorów dokumentu zależy od tego, czy dany obraz zawiera osadzony profil:

  • Jeśli importowany obraz nie zawiera profilu, aplikacja firmy Adobe używa bieżącego profilu dokumentu i na jego podstawie definiuje kolory obrazu.
  • Jeśli w importowanym obrazie jest osadzony profil kolorów, to o jego użyciu przez aplikację firmy Adobe decydują reguły określane w oknie dialogowym Ustawienia kolorów.

Procedura bezpiecznego przetwarzania kolorów CMYK

Procedura bezpiecznego przetwarzania kolorów CMYK gwarantuje, że wartości liczbowe kolorów CMYK pozostaną niezmienione na wszystkich etapach obiegu pracy, czyli aż do wygenerowania obrazu na docelowym urządzeniu wyjściowym, a zatem nie dojdzie do ich konwersji przez system zarządzania kolorami. Taki obieg pracy jest przydatny, jeśli zachodzi potrzeba stopniowego wdrażania procedur zarządzania kolorami. Profile CMYK umożliwiają na przykład sporządzenie próby kolorów dokumentu na ekranie i na różnych urządzeniach drukujących, co eliminuje ryzyko niepożądanych konwersji kolorów podczas ostatecznego wydruku.

W programach Illustrator oraz InDesign obieg pracy z bezpiecznym przetwarzaniem kolorów CMYK jest obsługiwany domyślnie. Oznacza to, że przypadku otwarcia lub zaimportowania obrazu CMYK z osadzonym profilem kolorów aplikacja ignoruje ten profil i zachowuje pierwotne wartości kolorów. Jeśli natomiast aplikacja ma dopasować wartości kolorów na podstawie osadzonego profilu, wystarczy zmienić regułę dotyczącą kolorów CMYK, wybierając opcję Zachowaj osadzone profile w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Obieg pracy z bezpiecznym przetwarzaniem kolorów CMYK można łatwo przywrócić — wystarczy z powrotem zmienić regułę dotyczącą kolorów CMYK na opcję Zachowaj wartości liczbowe (Ignoruj profile połączone).

Przed wydrukowaniem dokumentu lub zapisaniem go w formacie Adobe PDF można przesłonić bezpieczne ustawienia kolorów CMYK. Może to jednak doprowadzić do ponownego wygenerowania rozbarwień. Na przykład obiekty w kolorze czystej czerni CMYK mogą — wskutek ponownego rozbarwienia — uzyskać kolor głębokiej czerni. Więcej informacji na temat opcji zarządzania kolorami w przypadku drukowania i zapisywania plików PDF można znaleźć w pomocy.

Przygotowywanie grafiki importowanej do zarządzania kolorami

Przygotowując grafikę, która ma podlegać zarządzaniu kolorami w aplikacjach firmy Adobe, stosuj następujące zasady ogólne:

  • Przy zapisywaniu pliku osadź w nim profil zgodny ze standardem ICC. Profile można osadzać w plikach o następujących formatach: JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign) Photoshop EPS, Large Document Format i TIFF.
  • Jeśli kolorowa grafika będzie prezentowana przy użyciu różnych urządzeń lub nośników — np. w druku, w postaci nagrań wideo czy w Internecie — należy zawsze, gdy tylko jest to możliwe, używać kolorów RGB lub Lab. Jeśli trzeba zapisać dane w innym modelu niż RGB lub Lab, zachowaj kopię oryginalnej grafiki. Modele RGB i Lab opisują większe przestrzenie (zakresy barw) kolorów niż przestrzenie zapewniane przez typowe urządzenia wyjściowe. Pozwala to zachować maksymalną ilość informacji o kolorach przed konwersją na mniejszy zakres barw wyjściowych.

Wyświetlanie lub zmienianie profilów kolorów dotyczących importowanych obrazów bitmapowych (InDesign)

W programie inDesign można wyświetlać, zastępować lub wyłączać profile dotyczące importowanych obrazów bitmapowych. Operacje te mogą być niezbędne przy importowaniu obrazów, które nie zawierają żadnego profilu lub zawierają profil niepoprawnie osadzony. Jeśli na przykład w obrazie został osadzony domyślny, fabryczny profil skanera, ale od czasu jego osadzenia wygenerowano własny profil, można przypisać obrazowi ten nowy profil.

  • Jeśli grafika znajduje się już w układzie, zaznacz ją i wybierz polecenie Obiekt > Ustawienia kolorów obrazu.
  • Jeśli przystępujesz dopiero do importowania grafiki, wybierz polecenie Plik > Umieść, zaznacz opcję Pokaż opcje importu, wybierz i otwórz plik, a następnie wybierz zakładkę Kolor.
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. W menu Profil wybierz profil źródłowy, który będzie stosowany do grafiki w dokumencie. Jeśli profil jest już osadzony, u góry menu Profil widoczna jest jego nazwa.
  2. (Opcjonalnie) Wybierz metodę konwersji kolorów i kliknij przycisk OK. W większości przypadków najlepiej jest wybrać domyślną metodę konwersji kolorów.

Uwaga:

W programie Acrobat istnieje ponadto możliwość wyświetlania i zmieniania profilów obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online