Program Photoshop pozwala w prosty sposób zaznaczyć obszary/piksele obrazu, które są wyraźne (ostre).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Po otwarciu obrazu w programie Photoshop wybierz polecenie Zaznaczanie > Obszar skupienia. Zaznaczenie domyślne można modyfikować w oknie dialogowym Obszar skupienia.
 2. Dopasuj parametr Zakres ostrości, aby poszerzyć lub zwęzić zaznaczenie. Przesunięcie suwaka do wartości 0 powoduje zaznaczenie całego obrazu. Przesunięcie suwaka do prawego krańca ogranicza zaznaczenie wyłącznie do obszarów obrazu o najwyższej ostrości.
Zaznaczanie ostrego obszaru przy użyciu opcji domyślnych w programie Photoshop
W akcji: Zaznaczanie ostrego obszaru przy użyciu opcji domyślnych

 1. Za pomocą pędzla ręcznie dodaj () lub usuń () obszary zaznaczenia.
Dodawanie obszarów do zaznaczenia w programie Photoshop
Ręczne dodawanie obszarów do zaznaczenia

 1. Jeśli obszar zaznaczenia zawiera szumy, można je ograniczyć za pomocą suwaka Zaawansowane > Poziom szumów obrazu.

Uwaga:

Można pozostawić opcję Automatycznie zaznaczoną dla ustawień Zakres ostrości i Poziom szumów obrazu. Program Photoshop automatycznie wybierze odpowiednie wartości tych parametrów.

 1. W dowolnej chwili podczas zmieniania zaznaczenia obszaru skupienia można przełączyć opcję Podgląd, aby wyświetlić pierwotny obraz.
Przełączanie opcji Podgląd w programie Photoshop
Przełączanie opcji Podgląd

 1. W razie potrzeby wybierz opcję Zmiękcz krawędź, aby wtopić krawędzie zaznaczenia.
 2. Aby dostosować krawędzie zaznaczenia, kliknij opcję Popraw krawędź. Informacje na temat ustawień w oknie dialogowym poprawiania krawędzi można znaleźć w artykule Poprawianie krawędzi zaznaczenia.
 1. Po dostosowaniu zaznaczenia określ, czy ma ono stać się zaznaczeniem lub maską na bieżącej warstwie, czy chcesz utworzyć nową warstwę lub nowy dokument. Można wybrać następujące opcje wyjścia:
 • Zaznaczenie (domyślna)
 • Maska warstwy
 • Nowa warstwa
 • Nowa warstwa z maską warstwy
 • Nowy dokument
 • Nowy dokument z maską warstwy
 1. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online